Osnove rezidbe vinove loze

čokot rezidba vinova loza

Osnove rezidbe loze. Kako idemo prema zimskom periodu godine, mnogi vinogradari planiraju započeti godišnju zimsku rezidbu (rezidbu na zrelo) u narednim nedeljama. Iako rutinski zadatak u vinogradu, zimska rezidba je presudna za održavanje uravnoteženog vinograda koji daje kvalitetno grožđe. Imajući to na umu, dajemo pregled osnova zimske rezidbe i niz važnih razmatranja koja treba imati na umu prilikom rezidbe i planiranja orezivanja. Započnimo sa osnovom: Šta je zimska rezidba? Ukratko, zimska rezidba je svjesno uklanjanje dijelova čokota vinove loze, luka, kordona, kraka itd., tokom perioda mirovanja loze.

Šta pokušavamo dobiti ili promijeniti zimskom rezidbom? Da bi razumjeli razlog i ciljeve zimske rezidbe, prvo je važno razumjeti biologiju vinove loze i njene fiziološke karakteristike koje su se razvijale hiljadama godina. Vinova loza se ponaša kao lijana ili drvenasta loza, lignizirana loza koja sama nema određeni oblik rasta; umjesto toga, koristi druge predmete kao potpore za svoj rast (drveće, kolje ili špalire).

Štaviše, lastari vinove loze pokazuju neodređen obrazac rasta i nastavit će rasti sve dok to dopuštaju uslovi za porast. To pomaže objasniti zašto divlje vrste vinove loze, endemske za recimo Sjevernu Ameriku, imaju obilne mase ekstenzivnih lastara (izdanaka) i sveukupno imaju snagu koja razlikuje lozu od mnogih drugih voćnih kultura. Kao cjelina, ostat će u ovom vegetativnom stanju sve dok im ne bude dostupno dovoljno sunčeve svjetlosti koja će podstaći razvoj cvijeta.

Naslov orginala: A Pruning Primer (Osnove rezidbe loze). Izvor: https://psuwineandgrapes.wordpress.com/. Objavljeno: 10.02.2017. by Andrew Harner i Michela Centinari. Pripremio: Dragutin Mijatović