Vinogradarstvo u brojkama

vinograd vinogradarstvo vinska kultura zabava

Vinogradarstvo. Ovo je prvi članak u seriji za koju smo mislili da će biti posebno korisna za studente vinogradarstva. Ponovno ga objavljujemo besplatno u sklopu naše serije Throwback Thursday. Kada se govori o vinu, brojke se često koriste za ilustraciju važnih stvari.

Prinos će biti naveden u hektolitrima po hektaru, zaostali šećer računat u gramima po litru i kiselost izražena u snazi vodonikovih jona. Za nehemičare ili nesretnike među nama, ove brojke malo znače bez poznavanja njihovog konteksta. Otuda ova mini serija članaka koja laicima daje ideju o tome kako se različita mjerenja koja se koriste u vinogrdarstvu i vinarstvu međusobno upoređuju. Prva dva članka odnosit će se na vinogradarstvo, nakon čega slijedi vinifikacija, a zatim na gotov proizvod. 

Površine – uvod
Površine vinograda se izražavaju ili u hektarima ili u acres – i to odmah predstavlja prvu od mnogih komplikacija. Različite jedinice koriste se za gotovo sve faktore koji su uključeni u vino, prema lokalnim običajima. Ako niste izuzetno nadareni za mentalnu aritmetiku, ovo može poređenje učiniti vrlo nezgodnim. Kad smo to rekli, faktor konverzije između hektara i acres relativno je jednostavan: 1 ha = 2,47 acres. Upotreba faktora 2,5 uobičajeno je pojednostavljeno rješenje.

Naslov orginala: Wine by numbers: viticulture, part one (Vino u brojevima: vinogradarstvo, dio prvi). Izvor: https://www.jancisrobinson.com/. Objavljeno: 15.09.2016. by Richard Hemming MW. Pripremio: Dragutin Mijatović