Permakultura

permakultura vinograd vinogradarstvo vinova loza

Permakultura. Ono što je dobra vijest na ovu temu – proizvodnje hrane je nešto što se zove Permakutura (tako su nazvali popularno tu oblast) to je jedan prirodan poredak, vraćanje prirodnim principma, uzgajanje zdrave hrane na prirodan način, koji je samo dio permakulturnog principa.

Permakultura
Permakultura: http://thewineanarchist.blogspot.com/

Permakultura je svjesno oblikovanje (dizajn) i održavanje poljoprivredno produktivnih ekosistema koje odlikuje bioraznolikost, stabilnost i žilavost prirodnih ekosistema. Permakultura je harmonična integracija ljudi i okoline, koja na održiv način osigurava hranu, energiju, sklonište i ostale materijalne i nematerijelne potrebe.

Permakultura je inovativni okvir za stvaranje održivih načina zivota. Ovo je jednostavan način proizvodnje zdrave hrane koji svako može da primjeni u svojoj bašti, i da ima dovoljno zdrave hrane za sebe i za svoju porodicu. Na isti način na većem prostoru (vinograd, voćnjak) može da se i komerdijanlo proizvodi. Tako čuvamo zemlju, životinje, i naše zdravlje, dakle čuvamo ljude. Hrane ima dovoljno za sve, načina ima takođe. Dakle može se bez štetne hemije herbicida, insekticida, fugicida i raznoraznih preparata štetnih po zdravlje. Proizvodimo sami svoju hranu jer to je najsigurnije danas.

Razmišljajući pažljivo kako koristimo resurse – hranu, energiju, sklonište i druge materijalne i nematerijalne potrebe – moguće je ostvariti mnogo više u životu, a u isto vrijeme trošiti manje. Moguće je proizvoditi više sa manje truda i tako doprinositi životnoj sredini i nama samima, za sadašnje i buduće generacije. Stoga pozivamo da proučite ovu temu (mnogi već jesu) i da krenete u proizvodnju normalno zdrave hrane, kao nekada naši preci.

Pročitati i: https://ovinu.info/regenerativno-vinogradarstvo-ili-revolucionarna-poljoprivredna-filozofija/

Preuzeto sa: https://sviuselo.wordpress.com/. Naslov orginala: Permakultura – Proizvodnja zdrave (prirodne) hrane. Pripremio: Dragutin Mijatović

Pogledati i: