PiWi sorte

PiWi sorte vinove loze

ampelografija nauka sorta vinogradarstvo vinova loza

PiWi sorte. Sorte sa relativno dobrom i dobrom otpornošću na gljivične bolesti u njemačkom jeziku nazivaju se Pilzwiderstandsfähige Rebsorten ili samo PiWi Sorte. U engleskom jeziku zovu ih  Fungus resistant grape varieties. To su sorte koje se preporučuju za uzgoj i proizvodnju vina uz minimalno korišćenje sredstava za zaštitu.

PiWi sorte

BIJELE VINSKE SORTE

Soreli. Italijansaka sorta, interspecies hybrid (UD-34.113), dobijen ukrštanjem sorti: Friulano (Sauvignonasse) Kozma 20-3. Sorta u sebi nosi gene vrsta Vitis amurensisVitis berlandieriVitis rupestris i Vitis vinifera. Rano sazrijeva i podnosi mraz do -24oC.

Fleurtai. Italijansaka sorta, interspecies hybrid (UD-34.111), dobijen ukrštanjem sorti: Friulano (Sauvignonasse) x Kozma 20-3. Sorta u sebi nosi gene vrsta Vitis amurensis, Vitis berlandieri, Vitis rupestris i Vitis vinifera. Podnosi mraz do -23 C.

Souvignier Gris (FR 392-83). Njemačka vinska sorta, interspecies, dobijen ukrštanjem sorti Seyval blanc x Zähringer. Sorta nosi gene vrsta Vitis lincecumii, Vitis rupestris i Vitis vinifera. Sazrijvanje srednje, druga epoha. Dobre otpornosti na mraz. Sorti Souvignier Gris pogoduju uslovi koji odgovaraju i sorti Pinot Blanc. Za sada se gaji u Njemačkoj, Holandiji, Italiji i Francuskoj. Vrlo je dobre otpornosti na plamenjaču i pepelnicu. U normalnim godinama i okolnostima tretmani nisu potrebni.

Izvor: https://glossary.wein-plus.eu/ ; Prevod: Dragutin Mijatović