Podzemni dijelovi čokota

čokot vinova loza

Podzemni dijelovi čokota. Korijen ili podzemni dio čokota razvija se kod vinove loze iz sjemena (generativnim putem) i iz reznice (vegetativnim putem).

Podzemni dijelovi čokota

Korijen odnosno korijenov sistem ima slijedeću ulogu u životu vinove loze: učvršćuje čokot za zemljište, apsorbuje vodu i u njoj rastvorene mineralne materije, vrši sintezu izvjesnih organskih jedinjenja, apsorbuje izvjesnu količinu ugljene kiseline, služi kao deponator hranljivih materija i izumiranjem obogaćuje zemljište hranljivim materijama.

Sloj zemljišta u kome se rasporedi najveća masa korijenovog sistema, naziva se rizosfera. Ta sredina je određena fizičkim i hemijskim svojstvima zemljišta, prisutnošću mikroorganizama i fiziološkom aktivnošću korijena. Dubina i moćnost rizosfere, zavise od dubine i pripremljenosti zemljišta, ali i od bioloških svojstava sorti i loznih podloga

Podzemni dio čokota čini podzemno deblo (stablo) čokota na kojem je razmješten korijenov sistem.

Podzemno deblo čokota
(Штамб виноградного куста) je zadebljali dio reznice na kojem je razmješten korijenov sistem čokota, osnovno korijenje, središnje korijenje i površinsko korijenje koje se razvija neposredno ispod glave čokota često u nivou površine zemlje.

Glava čokota (Голова куста) je zadebljanje korjenovog debla u njegovom gornjem dijelu (u nivou zemlje) iz
kojeg se razvijaju kraci čokota. Zavisno od klimatskih uslova za uzgoj vinove loze, od otpornosti sorte na
mraz, u vinogradarstvu se koristi formiranje čokota bez debla (niski uzgojni oblik) ili formiranje čokota sa visokim nadzemnim deblom (visoki uzgojni oblik). Sa godinama, deblo čokota vinove loze, jako zadeblja, pa se u uslovima zagrtanja čokota koristi forimiranje uzgojnog oblika bez nadzemnog debla kada se cijela biljka zagrće, uključujući i glavu čokota.

Naslov orginala: Строение подземной части виноградного куста. Izvor: https://academy4baby.ru/. Objavljeno: 28.01.2016. Prevod: Dragutin Mijatović