Ravnoteža čokota – smanjenje ili povećanje bujnosti lastara?

bujnost čokot vinograd vinska kultura

Ravnoteža čokota. Malo je vinograda koje vidimo da su u savršenoj ravnoteži sa okolinom i sistemom naslona. Važan dio upravljanja čokotom je utvrđivanje vinogradarske ravnoteže i da li je potrebno povećati bujnost lastara (invigoration) ili usporiti odnosno smanjiti porast (devigoration) ili nijedno. Vinogradi slabe bujnosti i jake bujnosti smatraju se neuravnoteženim. Odgovarajuće strategije upravljanja za promjenu ravnoteže mogu se uključiti u cjelokupni program upravljanja čokotom.

Ravnoteža čokota - broj lastara po čokotu
Slika 1. Ravnoteža čokota – odgovarajući broj lastara umjerene bujnosti

Određivanje ravnoteže čokota

Prethodni članci identifikovali su metode kojima se procjenjuje ravnoteža čokota. U praksi se mnoge od ovih procjena mogu izvršiti brzo i razumno tačno samo vizuelnim pregledom. One karakteristike koji se mogu procijeniti kao vodič za ravnotežu čokota uključuju: veličinu lista, dužinu lastara, zaperke, prisustvo vrhova lastara nakon šarka, dužinu internodija, površinu glavnog lišća čokota, površinu lišća zaperaka i udio lišća zaperaka.

Ostala mjerenja mogu uključivati prinos grožđa i težinu rezidbom odbačene loze, plus njihov odnos. Izračunavanjem možemo odrediti, težinu orezane loze po jedinici dužine reda i prosječnu težinu lastara. Rezultati kvadratnog posmatranja i vizuelno posmatranje korisne su analize procjene.

Slaba ravnoteža čokota – uobičajeni uzroci

Širom svijeta vodni stres je vjerojatno najčešći uzrok slabe bujnosti (snage) čokota. Tamo gdje su dostupne zalihe vode, postoje dobro razvijene tehnologije navodnjavanja kako bi se spriječio stres. Alternativno, poboljšanje veličine i zdravlja korijenskog sistema odgovarajućim upravljanjem tlom često može pomoći u snabdijevanju vodom. Posebno tamo gdje je dubina korijena ograničena fizičkim ili kemijskim uslovi tla. Nedostatak mineralnih materija nije čest uzrok male snage. Štoviše, ovaj se problem može identifikovati analizom tla ili tkiva i ispraviti primjenom đubriva. Štetočine i bolesti često mogu uzrokovati devigoraciju, ali mjere kontrole često su dostupne. Od posebnog su interesa neke virusne bolesti koje devastiraju vinograde. Učinak ovih bolesti ne može se nadvladati. Podizanje novih vinograda je daleko bolje riješenje.

Vinogradi male snage (slabe bujnosti) nemaju previše guste krošnje, ali je rod mali. Vinogradi male snage nisu ekonomični na mnogim mjestima u svijetu. Ako se uzrok male bujnosti čokota ne može prevladati, često nije potrebno razmišljati o promjenama u upravljanju krošnjom čokota. Međutim, ako se bujnost može poboljšati, na primjer navodnjavanjem, tada bi promjena upravljanja krošnjom mogla biti presudna. Na primjer, jednostavan sistem naslona može biti prikladan za slabu bujnost bez navodnjavanja, ali potpuno neadekvatan za povećanu bujnost kod navodnjavanja, gdje je sjena tipična posljedica.

Čest uzrok neravnoteže – velika bujnost

Novopodignuti vinogradi često imaju problema povezanih sa pretjeranom bujnošću. Mnogi razlozi ove prekomjerne snage mogu se pratiti primjenom nove vinogradarske tehnologije, posebno poslije Drugog svjetskog rata. To uključuje poboljšanu kontrolu štetočina, bolesti i korova upotrebom poljoprivrednih hemikalija. Korišćenje sadnog materijala bez glavnih virusnih bolesti, poboljšanu dijagnozu i primjenu đubriva te poboljšanu pripremu i upravljanje tlom.

U kombinaciji sa ovim praksama često se biraju vinogradarska područja na kojima su tla duboka i plodna. Takođe, u nekim slučajevima su ljetne kiše velike ili je navodnjavanje izdašno. Bujnost lastara često se stimuliše usmjeravanjem lastara vertikalno prema gore. Mnogi vinogradi koje pregledavamo imaju loze koje su u neravnoteži zbog pretjerane bujnosti. Postojeći sistem naslona je često neadekvatan da se prilagodi ovoj snazi. Kao rezultat, dolazi do pretjerane sjene u krošnjama, a prinos i kvalitet su ispod njihovog potencijala. Tehnike upravljanja čokotom treba koristiti za smanjenje bujnosti i poboljšanje ravnoteže čokota.

Ravnoteža čokota vinove loze, kako?

Nema potrebe dalje raspravljati o metodama povećanja bujnosti vinograda (invigoration) jer je ova tehnologija dobro poznata. Umjesto toga, naglasak je na metodama devigoracije (smanjenja bujnosti-usporavanje porasta lastara). Ovo je uobičajeni problem, a tehnologija se ne razumije tako dobro. Pogledati i: https://ovinu.info/osnovni-koncept-ravnoteze-cokota/ i https://catalog.extension.oregonstate.edu/sites/catalog/files/project/pdf/em9071.pdf

Izvor

Sunlight into Wine – A Handbook for Winegrape – Canopy Management. Naslov članka: Devigoration or Invigoration? Objavljeno: by Richard Smart i Mike Robinson. Slika: Gouteaux. Prevod i priprema: Dragutin Mijatović