Dijelovi čokota vinove loze

čokot vinova loza

Dijelovi čokota vinove loze. Prije svega, da bi savladali vinogradarstvo, trebate se upoznati sa strukturom čokota vinove loze i sa svakim njegovim sastavnim dijelom posebno. To je neophodno za razumijevanje teorijskog materijala u obliku članaka, video tutorijala i praktične upotrebe znanja u vinogradu. Strukturu čokota vinove loze razmotrit ćemo na jednom klasičnom crtežu, kada se nadzemni dijelovi čokota zimi zagrću sa uzgojnnim oblikom bez nadzemnog debla, gdje je glava čokota u nivou površine zemlje.


 

Podzemni dijelovi čokota

 • 1 – Podzemno deblo čokota (Подземный штамб винограда) je sastavni dio čokota, smješteno u zemlji, nastalo od reznice. Stvara adventivne izdanke, koji se pogrešno nazivaju korijenima. Sijanci vinove loze nemaju podzemno deblo.
 • 2 – Peta reznice (Пятка винограда). Peta reznice je donji dio reznice iz kojeg se razvija osnovno (bazalno, glavno) korijenje čokota.
 • 3 – Glavno, osnovno, bazalno korijenje (Основные корни). Pod glavnim korijenjem podrazumijevaju se korijeni koji rastu iz pete reznice, nazivaju se i korijeni pete. Oni su najvažniji korijeni čokota.
 • 4 – Bočni korijeni (Боковые корни) su korijeni koji se nalaze iznad pete, ali ispod glave čokota.
 • 5 – Površinsko korijenje (Поверхностные корни) su korijeni koji se nalaze gotovo na površini tla u blizini glave čokota, nazivaju se i rososklupljači ili brandusi.
 • 6 – Glava čokota vinove loze (Голова куста винограда) je zadebljala komponenta podzemnog debla iz koje izrastaju višegodišnji kraci.
  Nadzemni dijelovi čokota

 • 7 – Kraci čokota (Рукава винограда) su drvenasti dijelovi čokota koji se razvijaju na glavi čokota, provodnici su vode, mineralnih i organskih materija od lišća do korijena i obrnuto.
 • 8 – Kondir za zamjenu (Сучок замещения винограда) je jednogodišnji lastar, orezan na 2 okca, potreban kako bi se na njemu sljedeće godine razvila dva lastara, koja nose rod (rezidba svake godine se obavlja tako što se gornji lastar uklanja do osnove a donji ponovo reže na kondir za zamjenu).
 • 9 – Luk (Стрелка плодоношения винограда), jednogodišnji lastar orezan obično na 6 do 12 okaca. Na luku se nalaze okca koja se karakterišu različitom rodnošću, zavisno od zone luka (osnova, sredina, vrh).
 • 10 – Rodni elementi vinove loze (Плодовое звено винограда) – zona rodnosti čokota nezavisno od uzgojnog oblika sastoji se iz istih dijelova (kondir i luk), iz kojih se razvijaju lastari koji u pravilu nose rod. Rodni elementi (Плодовое звено) = Kondir za zamjenu (Сучок замещения) + Luk (Плодовaя стрелка). Video: Плодовое звено. Просто о сложном https://www.youtube.com/watch?v=cxUvtHJbQzE
 • 11 – Jednogodišnji lastar (Однолетние побеги) je zrela loza, izdanci vinove loze razvijeni tokom jedne godine iz okaca kondira i luka.
 • 12 – Nerodni lastar (Бесплодный побег) je izdanak (lastar) razvijen iz okca kondira ili luka, na kojem se nije razvio grozd.
 • 13 – Rodni lastar vinove loze (Плодоносный побег винограда), lastar razvijen iz okca kondira ili luka, koji nosi grozd.
  Nadzemni dijelovi čokota – nastavak

 • 14 – Zaperak vinove loze (Виноградный пасынок) je u osnovi izdanak, ali drugog reda, koji se razvija iz pupoljka (zaperkov pupoljak) u pazuhu lista osnovnog lastara. Za razliku od glavnog lastara, zaperak je u pravilu slabije razvijen.
 • 15 – Vrh lastara vinove loze (Коронка побега винограда) je vršni dio zelenog lastara, njegov vrh.
 • 16 – Zimsko okce (Зимующие глазки) je složene građe i sastoji se od nekoliko pupoljaka smještenih na jastučiću, koji su prekriveni zajedničkom vunicom i ljuskama. Vinogradar mora shvatiti da su zimska okca poluge prinosa. Od razvoja zimskih okaca u vinogradu tekuće godine direktno zavisi prinos grožđa u slijedećoj godini.
 • 17 – Podzemni lastar (Порослевый побег) je izdanak koji se razvija iz podzemnog debla. Ovaj izdanak negativno utiče na razvoj čokota, pa je stoga ove izdanke potrebno uklanjati u vinogradu. Može se koristiti za obnovu kraka. Nakon početka vegetacije treba oko čokota iskopati mali jarak (do 20 cm) i oštrim makazama ukloniti sve izdanke, kao i površinsko korijenje.
 • 18 – Jalovak (Волчок) je izdanak-lastar koji se razvija iz spavajućeg pupoljka na kracima glave čokota.

Pogledati i: https://ovinu.info/podzemni-dijelovi-cokota/ i https://ovinu.info/nadzemni-dijelovi-cokota/

Naslov orginala: Строение куста винограда. Izvor: http://v-n.com.ua/. Prevod: Dragutin Mijatović