Procjena prinosa grožđa – 2

nauka sorta vinograd vinogradarstvo vinova loza

Procjena prinosa. Dugoročna održiva proizvodnja grožđa za proizvodnju vina sve se više vezuje za jasno i tačno znanje o vinogradarskim uslovima, koji su često promjenjivi zbog nedosljednog vremena iz sezone u sezonu, posebno u nekim regionima. Pored toga, predviđa se da će klimatske promjene (poput povećane akumulacije toplote i kišnih perioda) povećati ovu varijabilnost. Dakle, budući ekonomski opstanak i uspjeh industrije grožđa i vina zavise o našoj sposobnosti da razumijemo i uzmemo u obzir ovu varijabilnost i nastojimo poboljšati kvalitet grožđa.

Ovaj rad pomaže uzgajivačima grožđa u nastojanju pružanjem alata za korekciju prinosa i varijabilnosti kvaliteta, a to se može postići procjenom prinosa (PP). PP je praksa predviđanja, što je moguće tačnije količine grožđa koje će biti ubrano. Vinogradari moraju znati količinu grožđa koje proizvode, kao i da li je čokot dovoljno uravnotežen (previše opterećen rezidbom ili premalo opterećen) za proizvodnju kvalitetnog grožđa i uzgoj zdravih čokota. Nadalje, vinogradari žele unaprijed znati koliko u podrumu treba prostora (tankova) pripremiti za fermentaciju.

Fiziologija rasta bobica. Bobica grožđa u vegetaciji raste po veličini i težini prateći tzv S krivu ili dvostruku sigmoidnu krivu koja se možu podijeliti u tri različita stadijuma (graf. 1). Nakon cvjetanja (cvatnje) i zametanja bobica, početni rast bobica je povezan sa brzom diobom ćelija koja slijedi ćelijsko uvećanje. Fazu diobe ćelije (stadijum I) prati faza ekspanzije-povećanja ćelije (stadijum III) sa intermedijarnom-ubačenom fazom (stadijum II) smanjenog rasta koja se naziva „stadij usporavanja rasta“.

Naslov orginala: Crop Estimation of Grapes. Izvor: https://ohioline.osu.edu/; Objavljeno: 23.02.2012. by Agriculture and Natural Resources*. Prevod: Dragutin Mijatović. Ključne riječi: vinova loza, prinos, planiranje prinosa