Lalvigne Mature i fenološka zrelost grožđa

enološka sredstva grožđe vinarstvo vinogradarstvo

Lavigne Mature. Šta je? Lalvigne ™ Mature je proizvod derivata kvasca koji se u vinogradu nanosi kao folijarni sprej – prskanjem u vegetaciji. Kvasci korišteni u njegovoj proizvodnji potiču iz kolekcije vinskih kvasaca Lallemand. Pojedinačni tretman vinograda Lalvigne ™ prskanjem sastoji se od dvije primjene. Prva se radi sa 5% šarka, a druga 10 do 12 dana kasnije. Lalvigne ™ se lako suspenduje u vodi i nanosi pomoću spreja ili ručne prskalice.

Lavigne Mature: NOVI, INOVATIVNI ALAT ZA VINOGRADARE I VINARE

Lavigne Mature

Zašto ga koristiti enološka sredstva? Primjena Lalvigne ™ Mature povećava debljinu pokožice bobica grožđa i ima zapažen uticaj na vrijeme fenološke zrelosti. Pogledati i: https://ovinu.info/rm-co-preporuka-za-berbu-2018/

LALLEMAND – ENOLOGIJA
Počevši 1970.-ih godina Lallemand je u enologiji fokusirao svoje znanje na specijalne fermentacije. Proizveo je i prvi visoko kvalitetni suvi vinski kvasac za alkoholnu fermentaciju. Kontinuirana saradnja sa najpoznatijim fakultetima i institutima rezultirala je da Lallemand danas ima u svojoj proizvodnji preko 150 različitih specifičnih sojeva vinskih kvasaca. Od sredine 1980. godine visoko koncentrisane hladno sušene bakterije dostupne su u različitim oblicima u svrhu provođenja kontrolirane malolaktične fermentacije. Nakon toga razvijaju se i specijalne kompleksne hrane za kvasac, specifični inaktivni kvasci i enzimi.

Naslov orginala: Lalvigne™ Mature is a tool to help vine-growers advance and improve phenolic maturity in grapes (Lalvigne ™ Mature je alat koji vinogradarima pomaže da poboljšaju fenološku zrelost grožđa). Izvor: https://www.lallemandwine.com/en/. Objavljeno: 05.10.2020. Lalvigne™ Testimonial – Norrel Robertson, Master of Wines. Prevod: Dragutin Mijatović