Propisi dobijaju novi izgled

vinarstvo vino

Propisi dobijaju novi izgled. Vinifikacijom evropskih vina upravljat će nova uredba 2019/934 od 7. decembra 2019. Evropska komisija podržava sve odluke OIV-a u vezi sa enološkim postupcima i proizvodima. Pregled promjena i vijesti. Dobrodošli u novu evropsku uredbu 2019/934! Tekst uredbe navodi sve enološke proizvode i postupke koji su u Evropi odobreni za proizvodnju vina. Na snagu će stupiti 7. decembra kada se i ukida uredba 2019./606. Cilj ?

Foto kredit: JB Nadeau

Usklađivanje evropskog zakonodavstva sa rezolucijama OIV-a. Kao takva, nova uredba klasifikuje svaki enološki proizvod bilo kao dodatak-aditiv ili kao tehnološku pomoć zavisno o tome ostaje li u vinu (kao takav ili njegovi derivati) ili ne. “Ova je tačka važna jer je pitanje obaveznog označavanja aditiva, dok će indirektni proizvođači vina izbjeći ovu obavezu”, kaže Philippe Cottereau, inženjer na IFV-u (l'Institut Français de la Vigne et du Vin). Poznavanje ove klasifikacije pomoći će vinarima u odabiru proizvoda, kada dođe vrijeme. 

Tri nove prakse

Tri nove prakse. Uredba 2019/934 dakle dopušta tri nove prakse: dodavanje kalijevog bikarbonata za deacidifikaciju vina, upotrebu biljnih vlakana za uklanjanje fitosanitarnih ostataka u vinima i upotrebu inaktiviranog kvasca sa zagarantovanim sadržajem glutationa za malolaktičku fermentaciju. Do sada je ovim kvascima bilo dopušteno samo aktiviranje alkoholnog vrenja. Ali glavna promjena odnosi se na karboksimetilcelulozu. Zabranjuje se upotreba za taloženje tartarata kod rose vina. Zabrana koja bi mogla biti samo privremena. Dvije odredbe iznenađuju pažljive čitaoce. Gum arabic klasifikovan je kao aditiv i nije mu dodijeljeno nikakvo ograničenje upotrebe, dok OIV postavlja maksimalnu dozu na 30 g/hl. Enološki tanini su klasifikovani kao pomoćni materijali ako se koriste kao sredstvo za bistrenje, ali nemaju klasifikaciju ako se koriste kao stabilizatori. Kako razumijeti!

A šta je sa organskim vinarstvom?. “Za sada, pravno gledano, organska regulativa ostaje regulisana uredbom 2009/606. Pokrenut će se rasprava da bi se vidjelo treba li se mijenjati. Trebala bi se završiti 2021.”, objašnjava Stéphane Becquet, savjetnik za Organic Vintners of New Aquitaine.

Pogledati i: https://ovinu.info/top-20-pravila-o-vinu-koje-bi-trebali-znati/

Naslov orginala: Regulations are getting a new look. Izvor: https://www.vitisphere.com/; Objavljeno: 27.11.2019. by Claire Furet-Gavallet. Prevod: Dragutin Mijatović. Ključne riječi: evropska vina, nova pravila, european wines, new regulation