Rasprostranjenost glavnih sorti Vitis vinifera

Rasprostranjenost glavnih sorti Vitis vinifera – Infografika

region sorta vino

Rasprostranjenost glavnih sorti Vitis vinifera-Infografika. Dizajnerski i grafički tim La Semana Vitivinícola pripremio je sledeću infografiku. Infografiku koja sintetički i vizualno prikuplja distribuciju glavnih sorti vinove loze (Vitis vinifera) u svijetu.

Na osnovu podataka Međunarodne organizacije za lozu i vina (OIV). Sve to zajedno sa statistikom Inventara potencijala vinogradarstva u Španiji od 31. jula 2019. Ažurirani su podaci za sortu Sauvignon Blanc na Novom Zelandu, koji su izostavljeni u prethodnoj verziji.

Rasprostranjenost glavnih sorti Vitis vinifera

Podaci dati na grafičkom prikazu pokazuju ukupne površine pojedinih sorti u svijetu i površine po pojedinim zemljama (ha).

Rasprostranjenost glavnih sorti Vitis vinifera

Izvor: http://www.sevi.net/es/. Naslov orginala: Infografía: Distribución mundial de las principales vitis viníferas (Infografika: Svjetska rasprostranjenost glavnih sorti Vitis vinifera). Objavljeno: 24.11.2020. by La Semana Vitivinícola. Prevod: Dragutin Mijatović

POGLEDATI I:

Dobro je znati-ako niste znali? Koja od sledećih zemalja posjeduje značajan broj najstarijih loza na svijetu: Grčka, Australija, Argentina ili Italija? Kada je kasnih 1800-ih filoksera uništila većinu vinograda u Evropi, plus mnoge u Americi, dijelovi Australije su zaobiđeni od štetočine. Konkretno, država Južna Australija bila je jedna od rijetkih mjesta koje nikada nisu imale (i još uvijek nema) filokseru. Sve to zahvaljujući strogim zakonima o karantinu koji su uvedeni 1890-ih. Kao rezultat toga, Južna Australija je sada dom mnogih najstarijih vinograda na svijetu. Vinograda koji posjeduju originalni genetski biljni materijal evropske vinove loze. Samo dva primjera iz doline Barossa uključuju vinograd Old Garden (u vlasništvu porodice Hewitson) koji uključuje najstariji Mourvèdre na svijetu, zasađen 1853. A vinova loza u Penfoldovoj Kalimni „Blok 42“, zasađena 1888., ima najstarije loze sorte Cabernet Sauvignon u svijetu.