Spectrofluorometer i prevara sa vinom

kvalitet nauka vino

Prevara sa vinom. Istraživači sa Univerziteta Adelaide razvijaju brzu i jednostavnu metodu autentifikacije (dokazivanja) vina. Ovo je potencijalno rješenje protiv globalne prevare sa vinom vrijednim milijardama dolara, ali i načine za izgradnju regionalnog brendiranja.

<Doktorant Ruchira Ranaweera učitava uzorak vina u spektrofluorometar Aqualog, sa vanrednim profesorom David Jeffery.

Tim naučnika uspio je sa 100% preciznošću identifikovati geografsko porijeklo vina iz tri vinske regije Australije i iz regiona Bordeaux u Francuskoj. Sve ovo novom tehnikom molekularnog fingerprinting-a pomoću ‘fluorescentne spektroskopije’, tehnologije koja analizira fluorescenciju molekula.

Prevara sa vinom

“Prevara sa vinom značajan je problem za globalnu vinsku industriju. Godišnji ekonomski uticaj samo u Australiji procjenjuje na nekoliko stotina miliona dolara, a globalno se misli na milijarde dolara”. Na ovo upzorava i Ruchira Ranaweera, doktorant na Istraživačkom institutu Univerziteta Waite (University's Waite Research Institute), gdje je sprovedeno istraživanje. “Autentifikacija vina može pomoći da se izbjegne bilo kakva nesigurnost oko označavanja vina prema porijeklu, sorti ili berbi. Primjena relativno jednostavne tehnike poput ove mogla bi se prilagoditi za upotrebu u lancu snabdijevanja kao jaka metoda za provjeru autentičnosti ili otkrivanja falsifikovanih vina.”

Istraživači su ispitivali Cabernet Sauvignon, globalno važnu sortu grožđa.  Sortu, drugu po površini zasađenu u Australiji – iz tri različita vinska regiona u Australiji i iz regiona Bordeaux u Francuskoj. Istraživanje je objavljeno u časopisu Food Chemistry. Podržali su ga Wine Australia i Australian Government. Tu su uradili i Waite Research Institute i industrijski partner ARC Training Centre for Innovative Wine Production. Istraživači su uporedili postojeći pristup provjere autentičnosti. Ona uključuje mjerenje elemenata u uzorcima vina pomoću ‘induktivno povezane sprege plazma-masena spektrometrija’ (inductively coupled plasma-mass spectrometry=ICP-MS). Dobijeni elmeniti su upoređeni sa jednostavnijom, bržom i ekonomičnijom tehnikom fluorescentne spektroskopije. “Ovom metodom dobija se “fingerprint” uzoraka u zavisnosti od prisustva fluorofornih jedinjenja ili spojeva koji emituju svjetlost”, kaže gospođa Ranaweera. “Kada se koristi u kombinaciji sa robusnom analizom podataka pomoću određenog algoritma mašinskog učenja, to se pokazuje kao moćna tehnika za provjeru autentičnosti.”

Fluoroscentana spektroskopija

Svako vino koje su testirali koristeći novu kombinaciju fluorescentne spektroskopije sa analizom podataka vođenih mašinskim učenjem, uspjeli su pravilno rasporediti vino u regiju. Ovo je uspjelo sa podacima iz fluorescencije, ali ne i sa elementima određenim ICP-MS. Postoje i druge korisne primjene ove tehnologije za vinsku industriju koje su dostupne sada ili su u pripremi, kao što su analiza fenolnih i vinskih boja i otkrivanje mana od dima. Vođa projekta je vanredni profesor David Jeffery, iz Istraživačkog Instituta Waite i ARC-ovog centra za inovativnu proizvodnju vina (Centre for Innovative Wine Production). On kaže da se nadaju da će na kraju identifikovati i specifične hemijske markere koji pomažu razlikovanje vina između vinskih regija.

“Osim što dolazimo sa metodom za ispitivanje autentičnosti, nadamo se da ćemo znati upotrijebiti hemijske podatke dobijene iz podataka o fluorescenciji.  Dobijenim podacima identifikovali bismo molekule koje razlikuju vina iz različitih regija”, kaže vanredni profesor Jeffery. “Ovo može pomoći regionalnom brendiranju, razumijevanjem kako regija utiče na karakteristike svojih vina i koliko se razlikuju od ostalih regija.”

Pogledati i: https://ovinu.info/vaznost-pracenja-kvaliteta-grozdja/

Naslov orginala: Shining A Light On The Issue Of Wine Fraud (Rasvjetljavanje pitanja prevara sa vinom). Izvor: https://www.adelaide.edu.au/. Slika: University Adelaide. Objavljeno: 05.11.2020. by Robyn Mills. Prevod: Dragutin Mijatović