Tehnologija koja nadmašuje

nauka vinograd vinogradarstvo vinova loza

Tehnologija koja nadmašuje. Dan digitalnog vinogradarstva donosi alate velikih podataka u vinograd. Cornell-ov istraživački tehničar Andy Joy demonstrira rad prorjeđivanje lastara korigovanjem poljskog računara. Računara dizajniranog za prskanje rednih kultura, sa promjenjenom rotacijom u minuti.

Tehnologija koja nadmašuje

Prema kartama varijabilnosti vinograda, vinogradarari će moći automatski prilagoditi upravljanje, rekao je Joy. Uzgajivači rednih kultura daleko su ispred specijalizovanih proizvođača kada je u pitanju tehnologija za upravljanje promjenjivim stopama. Uz nekoliko jednostavnih izmjena, ti se alati mogu prilagoditi kako bi se omogućilo i upravljanje vinogradima sa promjenjivom brzinom.

Tehnologija koja nadmašuje i Računar misli

Uzmimo, na primjer, terenski računar Ag Leader koji radi na vinogradarskom traktoru sa krakom za prorjeđivanje lastara. “Računar misli da primjenjuje brzinu prskanja jedan galon po minutu. Misli da je to rasprskivač, ali smo ga prevarili da radi okretaje u minuti “, rekao je Andy Joy. Posljednje četiri godine istraživači su sarađivali sa kolegama sa prostornim podacima i računarskom učenju. Učenju na razvoju alata za upravljanje vinogradima promjenjive stope kroz napore koje finansira država, poznat kao projekat Efikasni vinograd.

Joy je pokazao kako se kraci automatski prilagođavaju na osnovu GPS koordinata dok se traktor kretao kroz različite zone produktivnosti vinograda. Promocija na dan polja Digitalno vinogradarstvo u regiji Finger Lakes u New Yorku. Dan na terenu organizovao je Istočni odjel Američkog društva za vinarstvo i vinogradarstvo za svoj godišnji sastanak. Automatski podesivi eliminator-prorjeđivač lastara samo je vidljivi rezultat slojeva mapa i analize podataka, rekao je Terry Bates, direktor laboratorija Lake Erie i voditelj pula Efficient Vineyard. Karte električne provodljivosti tla (EC) i normalizovani indeks različitosti vegetacije (NDVI) – karte sa kojima su vinogradari vjerovatno upoznati, ali nisu uvijek sigurni kako ih koristiti – stvaraju osnovu za pristup.

“Za nekoga ko nije obučen za prostornu analizu, više podataka ne čini uvijek stvari lakšim”. Dodao je James Taylor, naučnik za prostorne podatke sa Univerziteta Newcastle i partner na projektu. “Ono što nam je nedostajalo su načini donošenja odluka šta sa ovim podacima. Moramo unijeti informacije iz glave vinogradara u analizu podataka.” Projektni tim razvija web platformu koju vinogradari mogu koristiti za učitavanje prostornih podataka prikupljenih o njihovom vinogradu-sa EC i NDVI mapa, ili možda mapa prinosa sa kombajna sa monitorom prinosa-i pokrenuti analizu koristeći izgrađeni softver Taylor-a i njegovih kolega.

Ušteda novca

“Tu čaroliju možete staviti iza kulisa, hvala James, i nabaviti mapu sa šablonima-receptima”, rekla je istraživački tehničar Jennifer Russo, koja je web stranicu pokazala polaznicima dana na terenu. (Posjetite web platformu na adresi my.efficientvineyard.com). Preporuke za primjenu azota sa promjenjivom količinom ili propisi za prorjeđivanje mogu se prilagoditi operacijama i ciljevima svakog vinograda, dodao je Bates. Mnogo detalja o tome kako primijeniti nalaze projekta mogu se pronaći na web stranici projekta. Clearview Farms, uz jezero Keuka, bio je domaćin demonstracije.

Vlasnici Harold i Don Tones uzgajaju grožđa na preko 240 ha, uključujući sorte Concord, Aurora, Riesling i hibride otporne na hladnoću. Korištenje pristupa upravljanja promjenjivim koracima, sa mapama tla i NDVI-a za usmjeravanje unosa hranjivih materija, već se isplati vinogradu, rekli su. “Nismo uštedjeli novac, ali smo novac stavili na pravo mjesto”, rekao je Don Tones. “To je ujednačilo vinograde i vidjeli smo veliko poboljšanje.”

Sada su zainteresovani za dodavanje uređaja za prorjeđivanja-uklanjanje nepotrebnih lastara i uklanjanje viška grozdova – prorjeđivanja grozdova kako bi se smanjile potrebe za ručnim radom i poboljšale performanse vinograda, rekao je Harold Tones. Za projekat Efficient Vineyard, prvi cilj projekta bio je razvoj ovih alata koji su vinogradarima potrebni za efikasno primjenu upravljanja promjenjivim stopama, rekao je Bates. Sada planiraju preći na višegodišnje probe sa komercijalnim partnerima.

Kvalitet grožđa

Takođe su počeli da koriste senzore za procjenu kvaliteta grožđa, tako da se on može prostorno mapirati slično mapama prinosa prikupljenim tokom berbe. Joy i Bates su pokazali iteraciju, koja je sada u razvoju, sistema koji je prikupljao slobodni cijeđeni sok i prenio ga na refraktometar dizajniranog za brix monitoring u pokretu u proizvodnim pogonima.

Tehnologija koja nadmašuje

Vinogradar Cornell Terry Bates drži prototip nastavka za mehanički kombajn koji skuplja sok od grožđa za procjenu Brixa. Tehničar Andy Joy objašnjava da dokazivanje koncepta sugeriše da mapiranje mjerila kvaliteta grožđa u stvarnom vremenu uskoro može biti još jedan alat u varijabli vinogradarskog paket alata za upravljanje-održavanje vinograda.

Kao dokaz koncepta, to je funkcionisalo, sa mapom Brix-a koja je izgrađena dok je kombajn obrađivao vinograd. Međutim, radi veće dosljednosti, moraju razviti bolji način da čisti sok prođe kroz senzor, rekao je Joy. Kada to dobro funkcioniše, mogao bi se dodati bilo koji broj senzora za kontrolu kvaliteta soka, rekao je Bates. Takav sistem mogao bi otvoriti vrata sortiranju polja tokom berbe sa mašinom sa dvije kante, rekla je Joy. Druga polovinu terenskog dana predstavila je više ideja za inovativnu tehnologiju vinograda, uključujući:

Inovativna tehnologija i tehnologija koja nadmašuje

  • – Minijaturni vremenski senzori (Miniature weather sensors) koji bi mogli zabilježiti varijacije mikroklime i vratiti zvučne signale svakih 15 minuta kako bi upozorili vjetroelektrane na opasnost od smrzavanja ili ako uslovi čokota dostignu prag upravljanja bolestima. Diplomirani student Cornell-a Hunter Adams proučava potencijalne primjene jeftinih senzora u vinogradima, uključujući vinograd Anthony Road Vinograd uz jezero Seneca, koji je bio domaćin popodnevnih prezentacija.
  • – Bespilotna letjelica opremljena NDVI kamerom tako sofisticiranom da u osnovi sama leti.
  • – Kamera i računarski sistem velike snage koji se mogu pričvrstiti na traktor i voziti kroz vinograd kako bi se procijenilo opterećenje rodom pomoću algoritama za mašinsko učenje. Dobro funkcioniše u vinogradima sa uzgojnim oblikom VSP-om, gdje su grozdovi vidljiviji na čokotu, rekao je vodeći inženjer George Kantor sa Univerziteta Carnegie Mellon.
  • – Alternativna tehnika procjene opterećenja rodom pomoću aplikacije zasnovane na pametnom telefonu za jednostavno prebrojavanje grozdova. Tehnologiju razvijaju vinogradarka Cornell Justine Vanden Heuvel i student elektrotehnike Jonathan Jaramillo.
  • – Mikrotenziometar koji može otkriti promjene pritiska vode unutar čokota ili stabla za mjerenje stresa vode u biljkama tokom dana. Tehnologija koja će uskoro biti komercijalizovana omogućit će precizno navodnjavanje prilagođeno direktno potrebama loze, a ne putem procjene tla ili nezgrapnih ispitivanja u komori pod pritiskom, rekao je fiziolog Cornell-a Alan Lakso.

Izvor: https://www.goodfruit.com/. Naslov orginala: Outthinking technology. Objavljeno: 26.09.2019. by Kate Prengaman. Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati i: https://ovinu.info/poljoprivredna-tehnologija/