Knjiga o divljim lozama

nauka oiv vinova loza

Knjiga o divljim lozama. Nagrada Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV) 2021. godine, u kategoriji “Vinogradarstvo”, dodijeljena je knjizi “Divlje vrste i međuvrsni hibridi iz roda Vitis” (Espèces sauvages et hybrides interspécifiques du genre Vitis), autora Max André.

Knjiga o divljim lozama

Ovaj vodič na 156 stranica opisuje više od 59 vrsta i nudi više od 450 ilustracija. Botanički vodič posvećen divljoj lozi “Divlje vrste i međuvrsni hibridi iz roda Vitis”, autora Max André, upravo je dobio prestižnu nagradu Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV) 2021. u kategoriji “Vinogradarstvo”.

Ovo botaničko djelo “daje, po prvi put, potpuni pregled različitih vrsta divljih loza” Francuske, “čime se popunjava naučna praznina u francuskoj flori”. Djelo je pozdravio Nacionalni botanički konzervatorij Franche -Comté, suizdavač knjige sa Botaničkim društvom Franche-Comté.

Ovaj vodič na 156 stranica opisuje više od 59 vrsta i nudi više od 450 ilustracija. Napisao ga je botaničar Max André, predsjednik Société botanique de Franche-Comté. Vodič je napisan u saradnji sa dva poznata ampelografa (koji proučavaju vinovu lozu, sorte grožđa i grožđe). To su: Jean-Michel Boursiquot, profesor ampelografije u Montpellier Sup Agro i Thierry Lacombe, istraživački inženjer u INRAE ​​u Montpellier-u.

OIV je međuvladina organizacija naučne i tehničke prirode koja okuplja 48 država. Njen cilj je podstaknuti istraživanje u svim zemljama i širenje znanja o vinovoj lozi i vinu na međunarodnom nivou.

Izvor: https://www.larvf.com/. Naslov orginala: Un livre sur la vigne sauvage distingué par l'OIV. Objavljeno: 20.09.2021. par La rédaction de larvf.com. Prevod: Dragutin Mijatović

Pročitajte I: https://ovinu.info/oiv-medjunarodna-organizacija-za-lozu-i-vino/

  • Dijon izabran za domaćina budućeg sjedišta OIV -a
  • Master OIV -a: Uče o vinu dok putuju po svijetu