Troškovi proizvodnje vinskog grožđa

grožđe vinarstvo vino vinogradarstvo

Troškovi proizvodnje.”Suočena sa alarmantnim padom cijena grožđa”, ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores) Agrarno udruženje mladih poljoprivrednika pokazuje svoju zabrinutost i prikazuje troškove proizvodnje grožđa za proizvodnju vina. Oni uključuju Studiju troškova proizvodnje grožđa za proizvodnju vina. Studiju koju je Politehnički univerzitet u Valenciji (Universidad Politécnica de Valencia) pripremio za Međuprofesionalnu organizaciju vina iz Španije (Organización Interprofesional del Vino de España-OIVE).

Vinski sektor ASAJA ozbiljno razmatra «situaciju koja postoji u ovim ranim berbama zbog alarmantnog pada cijena grožđa». Preuzima odgovornost, kako prema vinarijama, tako i prema ostalim agentima koji su uključeni u prodaju i kupovinu. Oni traže maksimalnu marljivost administracije kada je u pitanju osiguravanje poštivanja ugovora. Tako da prodajne cijene budu iznad troškova proizvodnje, kako je navedeno u Zakonu o poljprivrednoj hrani.

Asaja naglašava da je „zabrinjavajuća klima uobičajena u svim proizvodnim područjima. Polazeći od La Rioja do Murcia, koja prolazi kroz Castilla-La Mancha, Ekstremadura, Navarra ili Castilla y Leon. Uz berbu manju od očekivane i kreće će se između 41 i 43 miliona hektolitara (u skladu sa prosjekom u posljednjih pet sezona), proizvođači ne vide objektivne razloge koji opravdavaju kolaps cijena grožđa koji se događa”.

Koji su troškovi proizvodnje grožđa za proizvodnju vina u Španiji. Naslov orginala: Cuáles son los costes de producir uva para la elaboración de vino en España? Izvor: https://www.tecnovino.com/ Objavljeno: septembar 2020. Prevod: Dragutin Mijatović