Precizno vinogradarstvo

vinogradarstvo

Precizno vinogradarstvo je popularna tema poslednjih godina, iako je većina vinograda širom svijeta još uvek ne praktikuje. U svakom slučaju, oni koji rade na tu temu, mogu postići prilično ujednačeniji kvalitet svojih proizvoda, kako u pogledu prostorne promjenljivosti, tako i u pogledu varijabilnosti između godina.

Šta je precizno vinogradarstvo? 

Šta je precizno vinogradarstvo ili poljoprivreda uopšte? Obično se termin koristi u kombinaciji sa GPS-om, senzorima i nekim agronomskim istraživanjem i ispitivanjem. Ali, u suštini, postoji vrlo jednostavna definicija PV. Precizno vinogradarstvo je samo pojam koji opisuje niz praksi i tehnologija a to su za vinogradara ili vinara odgovori na nekoliko pitanja: Šta treba uraditi, gdje i kada – kako bi se optimalno išlo prema željenom cilju. Željeni cilj, u ovom slučaju, može biti bilo šta, što može pomoći vinaru. Naprimjer određeni nivo kiselina i šećera, određeni nivo drugih kvalitetetnih karakteristika grožđa, određeni nivo gubitka prinosa, određena cijena. Sa bilo kojom sortom grožđa sa kojom želite postići uspjeh, uz pomoć preciznih tehnika vinogradarstva, približićete se konačnom cilju.

Tehnologija Preciznog vinogradarstva 

Senzorska stanica u vinogradu – pomaže vinogradaru da odgovori na pitanje šta treba raditi, gdje i kada. Da bi odgovorili na pitanje “Šta raditi gdje i kada”, neophodno se informisati o aspektima koji utiču na rast i razvoj biljke. Ove informacije mogu biti rezultat obrade sirovih podataka koji dolaze iz nekog izvora podataka – kao što su senzori. Dobar primer je navodnjavanje ili monitoring štetočina: da bi znali kada treba dodati vodu ili primjeniti pesticide, prvo se mora znati da li je i koliko zemljište suvo – ili koliko je jak napad štetočina. Ove informacije se mogu dobiti ručnim opažanjima ili pomoću senzora – kao što su senzori vlagu u tlu ili meteorološke stanice. Na taj način su naznačena pitanja, Šta, kada i kako bi se riješila varijabilnost između godina.

Da bi se riješila prostorna varijabilnost, selektivno se upravlja vinogradom kako bi se postigao ujednačen kvalitet grožđa preko cijele površine vinograda. Druga vrlo korisna tehnologija je Global Positioning ili Geographic positioning systems-GPS. Sa GPS-om, uvijek možete odrediti svoje mjesto i prilagoditi upravljanje vinogradarstvom u skladu sa specifičnostima rejona uzgoja vinove loze u kojem se nalazite. Pored svih senzora i pozicioniranja, organizacija radne snage je još jedna velika oblast koja zahtijeva adekvatno planiranje. 

Izvor: https://www.evineyardapp.com/; Naslov orginala: Precision viticulture; Objavljeno: 24.04.2018.; Prevod: Dragutin Mijatović