Vino i podjela vina

vinarstvo vino vinska kultura

Vino i podjela vina. Vino je proizvod dobijen isključivo putem djelimične ili potpune fermentacije svježeg grožđa, čija minimalna sadržina alkohola nije ispod 8% a maksimalna ne prelazi 15% vol. Od nastanka čovjeka do danas, vino prati njegovu sudbinu i sve značajne događaje njegovog života. Sa vinom počinje civilizacija, o čemu svjedoče pećinski crteži, papirusi i razni predmeti pronađeni u antičkim gradovima.

Vino i podjela vina

Od kada vino tačno postoji nije poznato, ali se smatra da je primitivni čovjek, pored hrane sezonskog tipa, čuvao i divlje grožđe. Veruje se da ga je stavljao u šupljine stijena, i ono bi vremenom fermentisalo i pretvaralo se u vino.

30 vjekova pne, vino je bilo jedino piće dostojno da isprati faraone na onaj svijet. Od samih početaka civilizacije, vino je bilo kako sastavni deo ishrane, tako i kulturnog i duhovnog razvoja. Čovjek je od njega stvorio božanski simbol življenja. Vino je kao i čovjek – taman povjerujemo da ga poznajemo, a ono nas iznenadi nekom novom ljepotom. Vino i život su sinonimi. Za vino kažu da je hrana, a piju ga i bogovi. Kao prirodni proizvod okrepljuje, pojačava inteligenciju i kreativnost. Za talentovanog vinopiju kažu da je gospodin. Samo izabranima je data umješnost da razlikuju sorte i kvalitet vina (http://www.hranaivino.tv/).

Postoji veliki broj klasifikacija vina koje su izvedene prema vrlo različitim kriterijima.

NOVA PRAVILA U PROIZVODNJI I KLASIFIKACIJI VINA

U Evropskoj uniji, od 1. avgusta 2009. stupio je na snagu novi set pravila koja se odnose na proizvodnju i klasifikaciju vina. Izmjene koje su razmatrane u proteklih nekoliko godina, predstavljaju dio programa kojeg u Briselu nazivaju “vinskom revolucijom”. Nakon ovih izmjena, oznake AOC (Appellation d’origine controlee), DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) ili QbA (Qualitatswein bestimmter Anbaugebiete) prestaju da se upotrebljavaju. Umjesto ovih nacionalnih sistema klasifikacije, ubuduće će na etiketama biti prisutni akronimi:

 • PDO (Protected Designation of Origin) Zaštićena oznaka porijekla i
 • PGI (Protected Geographical Indication) Zaštićena geografska oznaka.

Pored ovih, prisutne su i druge izmjene obuhvaćene ovom reformom kao što su smanjenje površina pod vinogradima kao i smanjenje dozvoljene šaptalizacije (dodavanje šećera u širu).

PODJELA VINA

Najgrublja podjela vina jeona koja vina dijeli na:

1. Obična (mirna) vina „In stricto sensu“. Direktna ili mirna vina u užem smislu riječi su vina dobijena alkoholnom fermentacijom grožđanog materijala i u sebi ne sadrže ostatke fermentisanih šećera ili ih sadrže u manjim količinama. Izrazom “mirna vina”, u stvari, se želi napraviti razlika u odnosu na pjenušava vina. Kod otvaranja boce mirnog vina nema pjenušanja vezanog uz oslobađanje ugljen dioksida kao kod pjenušavih vina. Najveći dio svjetske proizvodnje vina otpada na proizvodnju direktnih (mirnih) ili vina u užem smislu.

2. Pjenušava vina su vina koja u sebi sadrže ugljen dioksid koji se oslobađa nakon otvaranja boce. Oslobađanje ugljen dioksida iz vina može biti praćeno obilnom pjenom, posebno ukoliko je boca pjenušavog vina otvorena nestručno ili teatralno.

3. Specijalna vina čine tri podgrupe vina: prirodna desertna, likerska i aromatizovana vina.

Prema boji vina se dijele na:

 • 1. Bijela vina, proizvedena od grožđa bijelih sorti vinove loze;
 • 2. Ružičasta vina (ružice, roze), proizvedena pretežno od crnih sorti vinove loze;
 • 3. Crvena vina koja su dozvoljenim postupkom vinifikacije proizvedeno od grožđa crnih sorti vinove loze.

Bijela vina dobijaju se iz bijelog grožđa, ali se mogu dobiti i iz crnog grožđa ukoliko se brzo nakon početka prerade grožđa izvrši odvajanje tečne (šira) od čvrste faze (pokožica, sjemenke, ostaci peteljkovine).

Crvena vina proizvode se od crnih sorti grožđa i imaju crvenu boja koja u mladim vinima potiče od rastvorenih antocijanina, a u starijim crvenim vinima od polimerizovanih tanina ili interpolimerizovanih tanina i antocijanina.

Ružičasta vina su po svojoj obojenosti bliža crvenim vinima i u njima se uvijek nalazi određena manja količina antocijanina. Po svojim drugim svojstvima, prije svega po okusu i mirisu su bliža bijelim vinima.

PODJELA VINA NA OSNOVU SADRŽAJA ŠEĆERA I ALKOHOLA U VINU

Prema sadržaju šećera mirna vina se dijele na:

SrpskiEngleskiFrancuskiItalijanskiNjemačkiŠvedski
Suva (<4 g/l)Dry  SecSeccoTrocken (max 9 g/l)Torrt
Polusuva (4-12 g/l)Semi-dry  Demi secSemiseccoHalbtrocken (9-18 g/l) LiebfraumlichHalvtorrt
Poluslatka (12-50 g/l)Semi-sweet  Demi-douxPastosoLieblich (max 45 g/l)Halvsött
Slatka (>50 g/l)Sweet  DouxDolceSüssSött

Iako se potrošački, a time i proizvođački trendovi, povremeno mijenjaju, najveća količina u svijetu proizvedenog vina u kategoriji je suvih vina. U ovim vinima praktično nema neprevrelog šećera, a količine šećera do 4 g/l ne utiču na okus vina u smislu njegove slasti. Suva vina se u pravilu lakše njeguju i čuvaju, a zbog zanemarljive količine šećera imaju dobru mikrobiološku stabilnost. Treba, međutim, pomenuti da mnoga cijenjena kontinentalna bijela vina pripadaju kategorijama polusuvih ili poluslatkih vina.

Podjela vina je prema sadržaju alkohola

 • 1. Slaba (do 9 vol.%),
 • 2. Srednje jaka (9-11 vol %),
 • 3. Prilično jaka (11-12 vol %),
 • 4. Jaka (12-15 vol %),
 • 5. Vrlo jaka (iznad 15 vol.% alkohola).

Prema zonama uzgoja i kvalitetu vina, sadržaj akohola u vinu je:

ZonaStono vino i stono vino sa oznakom kontrolisanog porijeklaKvalitetno vino sa oznakom kontrolisanog porijeklaVrhunsko vino sa oznakom kontrolisanog porijekla
B8,59,510,0
C19,510,010,5
C210,010,511,0
C310,511,011,5

PODJELA VUNA PREMA STAROSTI I MIRISU

Podjela vina prema njihovoj starosti je:

 • 1. Mlada vina koja se troše u prvoj i drugoj godini.
 • 2. Stara vina koja se koriste od treće do pete godine.
 • 3. Vrlo stara vina koja se koriste od pete do desete godine.
 • 4. Arhivska vina koja se koriste poslije deset i više godina.

Intenzitet mirisa dijeli vina na:

 • 1. Aromatična (traminci i muškati) i
 • 2. Nearomatična.

Vino se može opisati na više načina, pa stoga vino može biti:

 • 1. po boji: svjetložuto, bistro, ćilibarno žuto, slamnatožuto, sa zelenim refleksom, tamnocrveno, rubincrveno, zatvorenocrveno
  2. po mirisu: intenzivnog mirisa, prijatanog mirisa, cvjetnog, muskatnog mirisa, kompleksno voćnog i da asocira na neko određeno voće ili pak može biti anemičnog mirisa gde su mirisne komponente nedovoljno razvijene (nečisto, zatvoreno, degradirano)
 • 3. po okusu: puno, naglašene slatkoće, sa kiselinama koje harmonizuju okus, naglašenim kiselinama koje daju živost.

PODJELA VINA NA OSNOVU KVALITETA

Prema kvlitetu vina su podijeljena u nekolko grupa:

A. Stona vina
B. Stona vina sa oznakom kontrolisanog porijekla
C. Kvalitetna vina sa oznakom kontrolisanog porijekla
D. Vrhunska vina sa oznakom kontrolisanog porijekla
E. Predikatna vina
F. Arhivska vina
G. Specijalna vina
H. Pjenušava vina

A. Stono vino je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa vinove loze. Stono vino ne može nositi oznaku sorte.
B. Stono vino sa oznakom kontrolisanog porijekla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koje potiču iz jedne vinogradarske regije.
C. Kvalitetno vino sa oznakom kontrolisanog porijekla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koja potiču iz jedne vinogradarske podregije sa izraženim kvalitetnim organoleptičkim svojstvima značajnim za ekološke uslove i sorte određene vinogradarske podregije, vinogorja ili položaja čiju oznaku nosi, koje je odnjegovano u toj podregiji.
D. Vrhunsko vino sa oznakom kontrolisanog porijekla je vino proizvedeno od određene sorte ili grupe sorti grožđa koje potiču iz jednog ili više vinogradarskih položaja u okviru jednog vinogorja sa izrazito izraženim kvalitetnim, specifičnim organoleptičkim i hemijskim svojstvima značajnim za ekološke uslove položaja i sorte, odnosno grupe sorti grožđa. To vino mora biti i odnjegovano i punjeno u boce u vinogradarskom vinogorju koji obuhvata određeni položaj. Ako vino nosi oznaku sorte, mora biti proizvedeno od najmanje 85% grožđa sorte čije ime nosi.

PREDIKATNA, ARHIVSKA I SPECIJALANA VINA

E. Predikatna vina. Ovo su vina koja u izuzetnim godinama u posebnim uslovima dozrijevanja, načina berbe i prerade daju poseban kvalitet, a moraju biti proizvedena samo od grožđa preporučenih sorti za pojedino vinogorje. Predikatna vina su:
Kasna berba
– vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano u stanju potpune zrelosti i čija šira ima najmanje 94° Oechsla.
Izborna berba – vino proizvedeno isključivo od brižno izabranog grožđa, čija šira sadrži najmanje 105° Oechsla.
Izborna berba bobica – vino proizvedeno od prezrelih ili plemenitom plesni napadnutih bobica čija šira sadrži najmanje 127° Oechsla.
Izborna berba prosušenih bobica – vino proizvedeno od prosušenih bobica čija šira sadrži najmanje 154° Oechsla.
– Ledeno vino – vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano pri temperaturi od najmanje -7°C i prerađeno u smrznutom stanju, a čija šira sadrži najmanje 127° Oechsla.

F. Arhivsko vino je vino koje se u podrumskim uslovima čuva duže od njegovog optimalnog zrenja, a najmanje pet godina od dana prerade grožđa u vino, od čega najmanje tri godine u boci.

G. Specijalna vina su vina dobijena posebnim načinom prerade grožđa, šire ili vina bez dodatka ili sa dodatkom određene količine vinskog alkohola, vinskog destilata, šećera, koncentrisane šire i mirisnih ili drugih dopuštenih sastojaka biljnog porijekla. To su vina čija svojstva ne potiču samo od grožđa nego i od korištenih tehnika proizvodnje. Specijalna vina su:
1. Desertna vina
2. Likerska vina
3. Aromatična vina
.

DESERTNA VINA

1. Desertna vina su specijalna vina dobijena posebnim načinom prerade prezrelog, odnosno prosušenog grožđa, kao i vina dobijena posebnim postupcima dorade šire i vina. Ova vina proizvode se od sorti shodno Pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze sa minimumom prirodnog alkohola 10% vol. Desertnom vinu i desertnom kvalitetnom vinu koja nisu pojačavana smiju se dodavati koncentrisana šira, vinski destilat i vinski alkohol pojedinačno ili u kombinaciji u količini koja postiže najviše 8% vol stvarnog alkohola u ukupnom sadržaju alkohola.

 • Prirodna desertna vina proizvode se od prezrelog grožđa (običan suvarak)  ili od prezrelog grožđa napadnutog plemenitom plesni (Botrytis).
 • Pečena desertna vina proizvode se isključivo od grožđa bogatog šećerom ili uz dodatak koncentrisane šire bez ikakvog dodavanja drugih sastojaka.

Desertna (Slatka vina) mogu da se proizvode od mnogih sorti. Najpoznatiji primeri ovih slatkih vina su Sauternes vina iz regiona Bordeaux, zatim Tokaji iz Mađarske i Beerenauslese iz njemačke oblasti Rheingau. Desertna vina proizvedena od suvog grožđa su: Passito, PX, Vin Santo, Commandria, Recioto, Strohwein, Shilfwein.

Ojačana (jaka) vina – ovo su vina koja nastaju dodavanjem vinskog destilata (brendi) vinu tokom procesa fermentacije. Time se prekida taj proces – ubija se kvasac, a zadržava se visok procenat preostalog šećera i povećava procenat alkohola na oko 18-20 %. Primjeri ovih vina:

 • Oksidisana (Marsala, Towny Port, Cream Sherry, Moscato de Setubal)
 • Standardna (Port, Malvasia Blend i dr)

Kategorija jaka (ojačana) vina od nearomatičnih i aromatičnih sorti

(PortoMalagaMarsalaMadeira) prema sadržaju šećera mogu biti:

 • 1. Ekstra suva (sadrže od 0 do 6 g/l š.) 
 • 2. Suva (sadrže od 6 do 40 g/l š.) 
 • 3. Polusuva (sadrže od 40 do 80 g/l š.) 
 • 4. Slatka (sadrže više od 80 g/l š.) 

LIKERSKA I AROMATIZOVANA VINA

2. Likerska vina su specijalna vina dobijena vrenjem kljuka ili šire uz dodatak ugušćene šire, alkoholizirane šire, vinskog destilata ili vinskog alkohola. Stvarni sadržaj alkohola u likerskim vinima ne smije biti manji od 15 % vol. niti veći od 22 % vol. stvarnog alkohola. U proizvodnji likerskog vina koristi se šira u vrenju, vino ili mješavina šire u vrenju i vina s tim da prirodna jačina navedenih proizvoda ne smije biti manja od 12 % vol.

Najpoznatija likerska vina su:

 • Medeira u Portugaliji (ostrvo Madera).
 • Porto u Portugaliji, sadrži 18 do 23% vol alkohola i 5 do 8% šećera.
 • Sherry u Španiji, suva vina sadrže oko 15% vol alkohola, slatka sadrže 18 do 20% vol alkohola i 5% šećera.
 • Malaga u Španiji, sadrži 15 do 16% vol alkohola i 20 do 30% šećera.
 • Samos u Grĉkoj (ostrvo Samos), sadrži 13-15% vol alkohola i 15-20% šećera.
 • Marsala u Italiji (ostrvo Sicilija), sadrži 16 do 22% vol alkohola

3. Aromatizivana vina su specijalna vina dobijena posebnim postupkom uz dodatak alkohola, šećera, kiselina i ekstrakta dobijenog maceracijom aromatičnih biljaka.

Tipovi aromatizovanih vina:

 • Vermouth (vermut) je aromatizovano vino čiji karakteristiĉni okus potiče od biljke Artemisia sp., i može se došećeriti šećerom, širom, koncentrovanom širom ili rektifikovanom koncentrisanom širom.
 • Gorko vino (bitter) je aromatizovano vino sa karakterističnim gorkim okusom.
 • Bermet je aromatizovano crno vino koje se proizvodi dodatkom aromatičnih biljaka i plodova voća (pelin, gorušica, korijandor, klinčić, muškatni oraščić, narandža, limun, rogač, smokva i dr.).

S obzirom na sadržaj šećera, aromatizovana vina mogu biti:

 • a. Suva – sadrže manje od 50 g/l šećera
 • b. Polusuva – sadrže 50-90 g/l šećera
 • c. Poluslatka – sadrže 90-130 g/l šećera
 • d. Slatka- sadrže više od 130 g/l šećera.

PJENUŠAVA VINA

H. PJENUŠAVA VINA su vina koja uz ostale određene sastojke sadrže i povećanu količinu ugljen dioksida, zbog kojeg se pri otvaranju boce razvija obilna pjena. U pjenušava vina ubrajaju se: Šampanjac, Prirodna pjenušava i Gazirana pjenušava vina. Prema načinu proizvodnje, pjenušava vina mogu biti prirodna i gazirana. U prirodnih vina ugljen dioksid nastaje isključivo od alkoholne fermentacije, dok se u gaziranih vina dodaje iz čeličnih boca. U gaziranih vina skoro sav ugljen dioksid se nalazi u slobodnom i rastvorenom obliku, pa se pri otvaranju boce brzo izdvaja u obliku krupnih mjehurića, usljed čega pjenušanje vina traje znatno kraće. Zato prirodna pjenušava vina imaju rezak i osvježavajući okus, dok je okus gaziranih vina oštar i pali grlo.

Biser vina su vina dobijena od stonog vina, kvalitetnog vina ili proizvoda podobnih za dobijanje stonog vina ili kvalitetnog vina pod uslovom da takva vina ili proizvodi imaju ukupnu jačinu alkohola ne manju od 9% vol. ili stvarnu jačinu alkohola ne manju od 7% vol. i koja imaju pritisak ne manji od 1 bara i ne veći od 2,5 bara.

Gazirana vina su vina dobijena od stonih vina koja, kada je posuda otvorena, otpuštaju ugljen dioksid koji u cijelosti ili djelomično potiče od dodavanja tog gasa i koji ima pritisak od najmanje 3 bara kao posljedicu otopljenog ugljen dioksida, kada se drži u zatvorenoj posudi na temperaturi od 20°C. Bakarska vodica je gazirano suvo pjenušavo vino koje je postalo sinonim za pjenušavo vino u našim krajevima. Servira se dobro rashlađena na 8°C kao aperitiv. Prema sadržaju šećera šampanjac može biti:

 • Brut Nature (ili Brut Zero) 0-3 g/l neprevrelog šećera (residual sugar-RS)
 • Extra Brut 0-6 g/l RS
 • Brut 0-12 g/l RS
 • Extra Dry 12-17 g/l RS
 • Dry (ili Secco) 17-32 g/l RS
 • Demi-Sec 32-50 g/l RS
 • Doux 50+ g/l RS

PODJELA VINA PREMA OSTALIM LITERATURNIM IZVORIMA

Prema Blesić, M. i sar. (2013) postoji veliki broj različitih klasifikacija vina. Neke od njih odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima propisuju zemlje u kojima se vina proizvode ili se stavljaju na tržište, a neke su uspostavili sami vinari radi lakše komunikacije u procesima proizvodnje i kod prometa vinima koja još nisu finalizirana. Ovdje su samo najčešće klasifikacije vina.

Prema svojim osnovnim svojstvima i načinu proizvodnje vina se dijele na:

 • 1. Direktna (mirna) vina,
 • 2. Pjenušava vina,
 • 3. Specijalna vina, ova vina mogu:
 • -Prirodna desertna vina
 • -Likerska vina i
 • -Aromatizovana vina.

Prema Radovanović, V.  (1986) specijalna vina su:

1. Desertna vina, koja opet mogu biti:

 • a. Prirodna desertna vina
 • b. Desertna vina tipa Sauternes
 • c. Tokajska desertna vina
 • d. Muskatna desertna vina
 • e. Desertna vina od ukuvane šre-pečena desertna vina
 • f. Likerska vina
 • g. Posebni tipovi desertnih vina (Madeira, Porto, Sherry)

2. Aromatizovana vina.

3. Pjenušava vina

 • a. Prirodna pjenušava vina (Champagne, Asti spumante)
 • b. Polupjenušava vina
 • c. Gazirana vina

WIKIPEDIA

Prema https://en.wikipedia.org/, istorijski gledano, vina su bila poznata pod imenima koja odražavaju njihovo porijeklo, a ponekad i stil: Bordeaux, Rioja, Mosel i Chianti su sva zakonski definirsana imena koja odražavaju tradicionalna vina proizvedena u navedenoj regiji. Ove konvencije o imenovanju ili “oznake” (kako su poznate u Francuskoj) nalažu ne samo gdje se grožđe u vinu uzgajalo, već i koje je grožđe ušlo u vino i kako je vinifikovano. Apelacioni sistem najjači je u Europskoj uniji, ali srodni sistem, Američko vinogradarsko područje, ograničava upotrebu određenih regionalnih etiketa u Americi, poput doline Napa, Santa Barbare i doline Willamette. Oznake AVA ne ograničavaju vrstu grožđa koje se koristi.

Vina su podijeljena prema:

 • 1. Apelciji
 • 2. Regionalnim podjelama

Mnoge regionalne klasifikacije vina postoje kao dio tradicije ili zakona o apelaciji. Najčešći od njih je zasnovan na vinogradarskim nalazištima i uključuje službenu klasifikaciju vina iz Bordeauxa iz 1855. godine, iako neke regije svoja vina klasifikuju prema stilu poput njemačkog sistema klasifikacije vina. Klasifikacija vinograda ima dugu istoriju koja datira od nekih ranih primjera u Jurançonu u 14. vijeku, 1644. godine, kada je vijeće Wuzburga rangiralo gradske vinograde prema kvalitetu, i rano imenovanje vinograda na pet nivoa na osnovu kvaliteta u Tokaj-Hegyalja 1700.

Druge dobro poznate klasifikacije uključuju:

 • Classification of Saint-Emilion wine of Bordeaux
 • Classification of Graves wine of Bordeaux
 • Cru Bourgeois of Bordeaux (Medoc)
 • Classified estates of Provence

Sljedeće regije su klasifikovane po vinogradima, a ne po imanjima.

 • Grand cru of Burgundy i
 • Alsace

3. Prema metodu vinifikacije i stilu vina, vina su podijeljena na:

 • a. Pjenušava vina i stila vina
 • b. Desertna i jaka vina
 • c. Drugi stilovi vina (Stono vino, Kuvano vino)

4. Prema godištu i sorti

KLASIFIKACIJE VINA PREMA ZAKONSKIM REGULATIVIMA DRŽAVA

Mnoge države imaju svoje podjele-klasifikacije vina, naprimjer:

FrancuskaItalijaŠpanijaNjemačkaPortugalSADBiH
Vin de tableVino da Tavola (VdT)Vino de mesa (VdM) Vino corriente Vino Comarcal (VC)Deutscher TafelweinVinho de mesaGeneric WinesStono vino bez
kontrolisanog geografskog porekla
       
Vin de paysIndicazione Geografica Tipica (IGT)Vino de la Tierra (VdlT)Deutscher LandweinVinho Regional Stono sa kontrolisanim geografskim poreklom
       
Vins Délimités de Qualité Supérieure (VDQS)Denomina-zione di Origine Controllata (DOC)Denominación de Origen (DO) – Crianza – Reserva – Gran ReservaQUALITÄTS-WEIN Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete – Classic – SelectionIndcacao de Proveniencia Regulamentada (IPR)Varietal WinesKvalitetno vino sa kontrolisanim geografskim poreklom
       
Appellation d’Origine Controlée (A.O.C.)Denomina-zione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)Denominación de Origen Calificada (DOC)QUALITÄTS-WEIN mit Prädikat: Kabinett (75) Spätlese (85) Auslese (90) Beerenauslese (120) Eiswein (-70C) Trocken-beerenauslese (150)Denominacao de Origem Controlla Visoko-kvalitetno vino sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom

OSTALE ZANIMLJIVE PODJELE VINA

Po podacima https://www.wsetglobal.com/ vina se dijele na tri kategorije:

 • 1. Tip-stil vina, prema ovoj kategoriji vina, vina su podijeljena prema:
 • a. Boji vina (bijelo, rose i crveno)
 • b. Punoći vina (lagana, puna)
 • c. SlastI vina (suva, srednje (suva-slatka) i slatka
 • d. Ostali ključni stilski pojmovi su: -aromatična vina i -barikirana vina
 • 2. Pjenušava vina
 • 3. Jaka vina (Port, Sherry, Vin Santo)

Prema  https://www.lucariscrystal.com/ pet osnovinh tipova vina je:

 • 1. Bijelo vino
 • 2. Crveno vino
 • 3. Rose
 • 4. Desertno ili slatko*
 • 5. Pjenušavo vino

*Ne postoji stalna definicija za desertno ili slatko vino. Ali u nekim zemljama, poput Ujedinjenog Kraljevstva, ljudi obično piju slatko bijelo vino kao aperitiv, prije obroka, i slatko crveno vino za ispiranje nepca nakon toga.

Prema, https://www.rayatbahrauniversity.edu.in/ vina su podijeljena prema:

 • 1. Boji: Crvena, bijela i rose
 • 2. Karakterstikama: pjenušava, jaka, aromatizovana i kućna
 • 3. Okusu: Slatka i suva
 • 4. Godištu: Vintage wine (Vina određenog godišta) i Non vinatage wine (Vina bez određenog godišta)
 • 5. Tijelu ili punoći: Lagana, srednja i vina punog tijela
 • 6. Nespecifikovanoj nomenklaturi: Sortna vina Crvena: Cabernet, Sortna vina bijela: Chardonnay

OSTALE ZANIMLJIVE PODJELE VINA – Nastavak

Tako prema https://winetastingljubljana.com/ i https://cellar.asia/wine/ vina su podijeljena u devet grupa:

Vino ima puno veze sa stilom. Prije svake berbe, vinari moraju odlučiti u kojem će smjeru krenuti kako bi proizveli omiljeno piće. Ispod je lista najvažnijih stilova vina, koji su rezultat velikog broja različitih tehnika proizvodnje. Vina su razvrstana u 9 zasebnih kategorija prema tijelu, boji i ostalim svojstvima.

 • 1. Crvena vina – vina punog tijela (Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec, Montepulciano)
 • 2. Crvena vina – vina srednjeg tijela (Merlot, Barbera, Carmenere, Cabernet Franc)
 • 3. Crvena vina – lagana vina (Pinot Noir, Gamay, Frankovka)
 • 4. Rose vina (Grenache, Sangiovese, Pinot Noir, Merlot)
 • 5. Bijela vina – vina punog tijela (barikirani Chardonnay, Semillon, Pecorino, i Viognier )
 • 6. Bijela lagana vina (Sauvignon Blanc, Zelen, Pinela, Pinot Gris, Riesling Italico)
 • 7. Aromatična bijela vina (Muscat Blanc-Moscato, Gewürztraminer, Riesling, Chenin Blanc)
 • 8. Desertna i Jaka vina (Port, Sherry, Madeira, Marsala, Late Harvest, Noble Rot, Straw Wine, Ice Wine)
 • 9. Pjenušava vina (Champagne, Cava, Prosecco, Sekt, Cremant, Penina, Sekt Lambrusco)

Prema https://www.newworld.co.nz/ vina se dijele na:

 • Bijela vina (suva, srednje suva, slatka, svježa, voćna)
 • Crvena vina (suva, slatka, puna, lagana)
 • Pjenušava vina (Champagne, Prosecco, Sekt)

Prema https://www.masterclass.com/ na osnovu sadržaja tanina, starenja u hrastovom buretu, okusa i sortnog sastava postoji 6 tipova crvenog vina:

 • 1. Bordeaux
 • 2. Chianti
 • 3. Rioja
 • 4. Syrah
 • 5. Primitivo
 • 6. Beaujolais

Na osnovu starenja u hrastovom buretu, sortnog sastava, okusa, arome i mjesta uzgoja (klime) postoji 4 tipa bijelog vina:

 • 1. Pinot Grigio
 • 2. Sauvignon Blanc
 • 3. Riesling
 • 4. Chardonnay

Ostala tri tipa su

 • 1. Rose vina
 • 2. Pjenušava vina (Champagne, Prosecco,)
 • 3. Jaka vina (Port, Madeira, Marsala, Sherry, Vin Doux Naturel. Macvin du Jura)

OSTALE ZANIMLJIVE PODJELE VINA – Nastavak-2

Prema https://hmhub.me/classification-of-wines/ vina su podijeljena na:

 • 1. Mirna vina, sadržaj alkohola 9-15% vol; (crvena, bijela i rose)
 • 2. Pjenušava vina (Champagne)
 • 3. Jaka vina
 • a. Sherry (15-18% vol): Fino (dry), Amontillado (medium), Oloroso (sweet)
 • b. Port (18-22% vol) Ruby, Tawny, Vintage, Late Botled vintage, Vintage
 • c. Madeira (18% vol) Sercial (dry), Verdelho (medium), Bual (sweet), Malmsey (very sweet)
 • d. Marsala 18% vol
 • 4. Aromatizovana vina (14,5-22,0% vol) Martini

Prema https://www.slideshare.net/ vina su podijeljena po:

 • 1. Boji: Crvena, bijela i rose
 • 2. Tijelu-punoći: Lagana, srednje puna i puna
 • 3. Slasti: Suva, srednje slatka, slatka
 • 4. Berbi: Vina sa godištem (Vintage)
 • 5. Grožđu: Sortna
 • 6. Regionu: Stari svijet, Novi Svijet

Pripremio: Dragutin Mijatović. Slika: https://www.wsetglobal.com/ i https://ovinu.info/vino-i-vase-zdravlje/

Pogledati i: https://ovinu.info/desertno-vino-dekoder/

Literatura: