Više cijene vina u Portugalu

region vino vinska kultura

Više cijene vina. Kako redovni potrošači vina prihvataju više cijene i postaju više uključeni u kategorije vina. Trend premijerizacije se primjenjuje u Portugalu, navodi se u izvještaju Wine Intelligence. Posljednji izvještaj Portugal Wine Landscapes 2020 pokazuje da Portugalci koji piju vino barem jednom mjesečno prihvataju više cijene stila vina, postajući tako povezani sa kategorijom vina.

Više cijene vina

Prema izvještaju, prosječna potrošnja po boci u mnogim prilikama van trgovine znatno se povećala od 2017., posebno „sa neformalnim obrokom kod kuće“ i „sa svečanijom večerom kod kuće“. Cijena se koristi i kao najvažniji pokretač izbora, sugerišući da su portugalski potrošači uvjereni da su cijene proizvoda na polici dobar odraz kvaliteta unutar boce. Ova spremnost da se troši više korelira sa značajnim rastom interesovanja za kategoriju vina.

Uživam redovno probati nove i različite stilove vina

Podaci praćenja pokazuju porast onih koji se slažu sa izjavom „Uživam redovno probati nove i različite stilove vina“, jedna je od mjera za praćenje Wine Intelligence. Slično tome, udio portugalskih redovnih ljubitelja vina sa malim udjelom znatno se smanjio od 2018. godine.

Sve veću znatiželju iznova potvrđuju trgovački stručnjaci, koji to povezuju sa porastom promotivnih inicijativa usmjerenih na potrošače od strane vlasnika marki, kao što su degustacije, vinski festivali i restorani i vinoteke u vlasništvu vinarije. Prema izvještaju, drugi faktor koji pokreće veće cijene može biti rast turizma – 12,8 milijuna posjetilaca zabilježeno je u 2018. godini, što je nacionalni rekord, pri čemu je vinski turizam jedan od glavnih korisnika.

Kao i na ostalim tržištima, porast uključenosti i potrošnje praćen je padom učestalosti potrošnje. Očekuje se da će ovaj pad učestalosti portugalskih potrošača biti spriječen porastom turizma, a naša analiza sugeriše da će neto količina ostati stabilna u naredne 2-3 godine. Komentirišući izvještaj, direktor Luis Osorio za Wine Intelligence Portugal, rekao je: “Podaci odslikavaju ohrabrujuću sliku za portugalsku vinsku industriju, iako proizvođači moraju imati na umu promjenu u ponašanju potrošača prema povremenijim i promišljenijim odnosima sa vinom”.

Naslov orginala: Premiumisation trend takes hold in Portugal. Izvor: https://winetitles.com.au/; Objavljeno: 03.03.2020. Prevod: Dragutin Mijatović