Winkler-ovi vinogradarski klimatski regioni

klima nauka region vinogradarstvo vinova loza

Klimatski regioni. (Growing degree days-GDD) će revolucionisati kalifornijsko vinogradarstvo i katapultirati regiju u međunarodno priznanje. Amerine i Winkler (1944.) definisali su pet uzgojnih regija Kalifornije koristeći temperaturni indeks (sumu efektivnih temperaturna, sumu toplotnih stepeni, GDD-Growing degree days). Posmatrajući i analizirajući sezonu rasta kroz sedam mjeseci (april-oktobar), oni su izračunali sume toplotnih stepeni za mjesece koji su imali prosječnu dnevnu temperaturu ‘iznad 10°C (temperatura na kojoj počinje rast vinove loze). Srednja mjesečna temperatura mjeseca umanjena za 10oC i pomnožena sa brojem dana u mjesecu, dala je sumu toplotnih stepeni za dotični mjesec (GDD). Tako se uradi za svih 7 mjeseci i zbir daje ukupnu sumu aktivnih temperatura (ukupnu sumu toplotnih stepeni, GDD) za region za 7 mjeseci vegetacije.

Pet definisanih regiona

Definisani regioni su i dalje osnova vinogradarskih klimatskih uslova. Njihov sistem je dorađivan, dopunjavan i kritikovan, ali nije napušten. Regija I je najhladnija. Svaka regija može se uporediti sa srednjom temperaturom najtoplijeg mjeseca (MJT), januara (južna polulopta) ili jula (sjeverna polulopta). Za regione (područja) koja se uklapaju u model mogu se prepoznati tipične sorte grožđa koje se u tim regijama mogu gajiti. Pogledati i: https://ovinu.info/klimatske-promjene-crtaju-novu-vinsku-kartu-svijeta/

Region

 

Region

Growing Degree Days

 

GDD (IV-X) oC

MJT°C

 

Srednja temparatura

mjeseca jula, oC

Grape Varieties

 

Sorte grožđa

Wine Regions

 

Vinski regioni

Region I

<1390

<19.8

Pinot Noir, Riesling, Chardonnay, Gewurztraminer, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc Chablis, Friuli, Tasmania, Champagne, Marlborough
Region II

1391 – 1670

19.9 – 21.3

Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Semillon, Syrah Bordeaux, Alsace, Yarra Valley, Frankland River
Region III

1671 – 1940

21.4 – 22.8

Grenache, Barbera, Tempranillo, Syrah, Clare Valley, Lower Hunter, Rioja, Piemonte
Region IV

1941 – 2220

22.9 – 24.3

Carignan, Cinsault, Mourvedre, Tempranillo McLaren Vale, Upper Hunter, Langhorne Creek, Montpellier
Region V

>2220

>24.3

Primitivo, Nero d'avola, Palomino, Fiano Greek Islands, Jerez, Sicily, Sardinia

Naslov orginala: Winkler's climate regions. Izvor: http://www.winewisdom.com/, Objavljeno: 23.03.2010. Prevod: Dragutin Mijatović