Četiri nove sorte grožđa

ampelografija region sorta vinogradarstvo

Nove sorte grožđa. Nove pridošlice porodici Muskateller Qualitätswein

Blütenmuskateller, Goldmuskateller, Muscaris i Souvignier Gris – ove četiri nove sorte bijelog grožđa su podignute u status Qualitätswein sorti tokom ljeta putem kolektivnog amandmana na austrijski zakon o vinu. Ovo ukupno povećava broj Qualitätswein sorti u Austriji na četrdeset. Uključivanje sorte Goldmuskateller (Moscato Giallo), je dopuna sortama Muskat Ottonel i Gelber ili Roter Muskateller. Goldmuskateller, je uzet s obzirom da je manje podložen truljenju, što je njegova prednost.

 Piwi sorte: Ekološke koristi kroz otpornost

Blütenmuskateller, Muscaris i Souvignier Gris su tri nove sorte grožđa otporne na gljivične bolesti poznate kao PIWI. Pored dvije crvene PIWI sorte Rathay i Roesler, ovo je prvi put da su bijele sorte PIWI odobrene za proizvodnju vina, Qualitätswein u Austriji. PIWI sorte su mukotrpno razvijeni novi hibridii sa povećanom otpornošću na gljivične bolesti kao što su pepelnica (Oidium) i plamenjača (Peronospora). To nudi niz ekoloških prednosti: smanjenje primijenjenih pesticida znači manji prolaz traktora kroz vinograd. To smanjuje emisije zagađivača i minimizira kompaktiranje tla. Iz tih razloga, vinogradari koji praktikuju organsko ili održivo vinogradarstvo stalno pokazuju sve veći interes za PIWI sorte. Trenutno se evidencija vodi samo za lokacije zasađene sortama Rathay i Roesler, koje obuhvataju 273 hektara na području gdje se gaje.

Naslov orginala: Austrian Qualitätswein: Four New Grape Varieties;  Izvor: https://www.austrianwine.com/;  Objavljeno: 22.11.2018.; Prevod: Dragutin Mijatović; Ključne riječiAustrija,  Sorta, Blütenmuskateller, Goldmuskateller, Muscaris, Souvignier Gris, PIWI