Rezidba vinove loze na zrelo

Rezidba vinove loze na zrelo

rezidba vinogradarstvo vinova loza

Rezidba vinove loze na zrelo. Zimska rezidba vinove loze podrazumijeva sve radnje koje se sporovode u periodu mirovanja loze. Kada je u pitanju zimska rezidba loze susrećemo se sa različitim terminima. To su: osnovna rezidba, rezidba na zrelo, zrela rezidba, rezidba u cilju formiranja uzgojng oblika, redovna rezidba itd. Obavljanje ove rezidbe može da otpočne već poslije opadanja lišća, a završava se u pravilu neposredno prije početka vegetacije. U zavisnosti od klimatskih uslova, rezidba u toplijim ponebljima počinje ranije u jesen. Što su ulovi nepovoljniji početak rezidbe se odgrađa za što kasnije u proljeće, naročito ako se ne obavlja zagrtanje loze tokom zimskog perioda. Kada primjeniti osnovnu rezidbu? Osnovni tipovi rezidbe na zrelo. Šta se postiže zimskom rezidbom?

Rezidba vinove loze na zrelo

Rezidba vinove loze na zrelo – svrha rezidbe

Legenda kaže da je “koza” prva skrenula čovjeku pažnju na potrebu rezidbe. Pitanje da li je rezidba vinove loze uopšte potrebna i korisna ampelotehnička mjera postavljali su više puta ne samo praktičari već i naučni radnici (Ravaz, Keffer, Dalmasso i dr.). Oni tvrde da za dobijanje plodova, rezidba loze nije nužna, pa čak ako se i ne provodi više godina. Međutim, bilo bi besmisleno negirati potrebu redovne rezidbe, jer ako bismo izostavili rezidbu to bi se neminovno odrazilo na kvalitet grožđa (sadržaj šećera u grožđu odnosno širi).
Da prilikom rezidbe ne bismo pravili “grube greške”, prije rezidbe je neophodno poznavati ne samo tehniku rezidbe već treba dobro poznavati agrobiološke i tehnološke osobine pojedinih sorata, zatim klimatske uslove i svojstva tla, karakteristike podloge posebno sa obzirom na bujnost i podnošljivost prema fiziološki aktivnom kreču, te sistem uzgoja, itd, itd. Zimska rezidba je najznačajnija ampelotehnička mjera koja doprinosi uspostavljanju povoljnog odnosa između rastenja i razvića pojedinih organa vinove loze.
Pod rezidbom su, dakle, obuhvaćeni samo oni postupci kojima se usljed djelimičnog ili potpunog otklanjanja pojedinih organa, mijenjaju fiziološki procesi u čokotu.

Pročitajte i: https://ovinu.info/uravnotezena-rezidba-vinove-loze-i/

Preuzmite PDF ovdje.