Antarktik zemlja vina

klima region sorta vino
Antarktik

Antarktik. Uz globalno zagrijavanje koje zagrijava vinske regije širom svijeta, neke južne zemlje, uključujući Argentinu i Novi Zeland, osvajaju velike površine Antarktika kao regiju za proizvodnju ledenog vina.

Pingvini u vinogradu. Kada se govori o hranljivim materijama, pošto je količina organske materije u tlu nevjerovatno niska, bilo je nekih kreativnih riješenja da se loza održi živom. Došlo je do “simbioze vinove loze sa lokalnom divljači”. Nekoliko grupa Adeliepingvina zauzela su gnijezga vrana u vinogradu; njihovi izmeti obezbeđuju hranljive materije za i onako nizak procenat kretanja loze. Ovo je presudno kako bi grožđe dozrelo u letnjem periodu (tokom januara daleko dolje na Antarktiku!).

Naslov orginala: All About Antarctica Wine Country;  Izvor: https://winefolly.com/;  Objavljeno: 01.04.2014. by Madeline Puckette;  Prevod: Dragutin Mijatović;  Ključne riječi: Antarktik, sorta, vino