American Viticultural Areas – AVA

kvalitet region sorta vinarstvo vino

 

AVA. Kada vam američka vinarija želi reći geografski pedigre svog vina, na etiketi koristi oznaku nazvanu Apelacija porijekla (Appellation of Origin). Apelacioni nazivi definisani su ili političkim granicama, poput naziva okruga (srezova), savezne države ili države. Regije sa nazivom Američko vinogradarsko područje (American Viticultural Areas) moraju biti priznate u federalnim državama. Od septembra 2020. godine, postoji 251 priznata AVA u 33 države. Nekoliko ovih područja dijele dvije ili više država. Preko polovine (140) American Viticultural Areas nalazi se u Kaliforniji.


Oznaka imena porijekla definisana je političkom granicom, kao što je ime okruga (sreza). Savezni zakon zahtijeva da 75% ili više grožđa od kojeg se vino proizvodi, kao i da vino mora biti potpuno dovršeno u državi u kojoj se nalazi okrug.

Vino koje nosi naziv “California” kao oznaku porijekla mora, prema državnom zakonu, biti proizvedeno od 100% grožđa koje je uzgajano i dorađeno u Golden State. Pogledajte listu 58 okruga Kalifornije. Pogledati i: https://ovinu.info/devedeset-glavnih-vinskih-regiona-u-svijetu/


Ako je vino označeno imenom American Viticultural Areas, savezni propisi zahtijevaju da 85% ili više vina potiče od grožđa uzgajanog u granicama tog AVA utvrđenog TTB-om (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) i da je vino u potpunosti gotovo u državi ili jednoj od država u kojoj se nalazi AVA. Određene države imaju rigoroznije standarde za upotrebu naziva Apelacija / AVA na etiketama vina.

Naslov orginala: American Viticultural Areas – AVA. Izvor: https://wineinstitute.org/. Slika: https://www.ttb.gov/. Prevod: Dragutin Mijatović