Burgundske sorte grožđa stavljene na test

ampelografija klima sorta vinogradarstvo

Burgundske sorte grožđa. Da li bi regija Burgundija (Burgindy) trebala promijeniti sorte grožđa kako bi preživjela klimatske promjene? Ovo izazovno pitanje postavljeno je tokom Vinosphere sastanka koji je BIVB organizovao 25. februara putem interneta. “Prvo pitanje koje sebi možemo postaviti je kako očuvati Chardonnay i Pinot Noir što je duže moguće”, rekao je uvodno Laurent Audeguin, biolog u Francuskom institutu za lozu i vino (French Vine & Wine Institute). Vinogradari mogu pokušati iskoristiti prirodnu raznolikost sorti kroz klonsku selekciju.

Burgundske sorte grožđa

„Postoji 47 klonova sorte Pinot Noir i 40 klonova sorte Chardonnay. U starim vinogradima koji su iskrčeni, neke pojedinačne loze mogu ponuditi i kasnije sazrijevanje, akumuliraju manje šećera i zadržavaju više kiselosti “. Vinogradari mogu saditi i druge podloge. “U službenom katalogu postoji 31 podloga”, dodao je Audeguin. Rupestris du Lot jedana je od takvih primjera, pod uslovom da krečnjak nije prepreka.

Burgundske sorte grožđa

Jean-Michel Boursiquot, emeritus profesor ampelografije na Agro institutu u Montpellier-u, takođe je pozvao vinogradare da iskoriste priliku koju je nedavno ponudio INAO za sadnju sorti od interesa u svrhu prilagođavanja. „Ovo je prilika da ponovo otkrijemo sorte grožđa koje su porijeklom iz regije, ali su zaboravljene, kao što je Roublot, potomak sorti Pinot ili Tressot.

Sortni raspon može biti poluga za prilagođavanje klimatskim promjenama. – Foto: BIVB (The Bourgogne Wine Board)

Još jedan primjer koji mi pada na pamet je sorta Enfariné noir, koja je upravo registrovana, ili Gascon, koji, suprotno onome što mu ime govori, dolazi od Yonne ”. Akumulacija šećera u svim ovim sortama je mala i one zadržavaju dobru kiselost.

Burgundske sorte grožđa

Burgundske sorte grožđa

Ampelograf takođe vjeruje da bi sorta Savagnin odgovarala regionu Burgundy, kao i Syrah. Za one koji žele testirati strane sorte grožđa, on preporučuje sortu Assyrtiko, „čiji je profil uporediv sa sortom Chardonnay sa boljim zadržavanjem kiselosti“ i sortu Xinomavro, takođe iz Grčke. “Italijanska crna sorta Nebbiolo takođe bi mogla bi biti dobra dopuna sorti Pinot Noir”, tvrdio je Boursiquot.

Pogledati i: https://ovinu.info/sorte-grozdja/ i https://ovinu.info/sorte-grozdje-putovanje-svijetom/

Izvor: https://www.vitisphere.com/. Naslov orginala: Burgundy grape varieties put to the climate change test (Burgundske sorte grožđa stavljene na test klimatskih promjena). Objavljeno: 03.03.2021. by Vitisphere. Prevod: Dragutin Mijatović