Dionis

Dionis-nova sorta vinove loze

ampelografija nauka sorta vino vinova loza

Dionis. Nakon 16 godina ispitivanja, provjeravanja kvaliteta i umnožavanja repro materijala, nauka je dala odgovor. Stvorila je sortu pogodnu za organsku proizvodnju visoko kvalitetnih crvenih vina. Isčekivanju je najzad došao kraj. Nakon stručnog skupa “Inovacije u vinogradarstvu” održanog na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu stručna javnost bila je u prilici da između 20-tak vina probaju crveno vino od novostvorene sorte za crvena vina – Dionis. I mnogi će se zapitati šta je tu epohalno?

Dionis
Dionis

Riječ je o sorti koja je u kolekcionom zasadu dokazala da je otporna na najvažnija gljivična oboljenja vinove loze. Čekalo se da se od nje napravi vino, pa ako oko bude zadovoljavajuće, imali bismo pravi malu revoluciju u sektoru proizvodnje crvenih vina koja mogu da se proizvedu prema eko principima. Kada je enolog Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Siniša Ostojić gostima sipao vino, svojih ruku djelo, “na prvu loptu” smo ustanovili da je uspjeh zagarantovan. Riječ je o izbalansiranom vinu, rubin crvene boje, voćnih aroma, umjerenog tijela, u kome je sve na svom mjestu. U nadolazećem godinama možemo očekivati samo bolja i bolja vina od ove sorte. Kao i kod svakog vina, potrebno je da prođe nekoliko berbi, da enolozi puste sebi na maštu i da se “poigraju” sa ovom sortom.

Porijeklo sorte.

Sorta Dionis nastala je u Sremskim Karlovcima iz ukrštanja izvedenog 2001. godine između sorti Cabernet Franc klon E 11 i sorte Panonia koja ima visoku otpornost na plamenjaču i oidium (pepelnica). Cilj je bio stvaranje crne vinske sorte otporne na najvažnije gljivične bolesti sa kvalitetom najboljih Vitis vinifera sorti.

Primarna selekcija sijanaca izvršena je u prvoj godini 2002. godine. Od ukupno 150 biljaka na kraju vegetacije je ostalo 30 koje nisu imale simptoma infekcije plamenjačom i pepelnicom na listovima. Ovi sijanci su presađeni na drugu parcelu na način kako je uobičajeno da se sade novi vinogradi. Razlika je bila jedino u tome što se na ovoj parceli vinova loza ne štiti protiv gljivičnih bolesti. Zajedno sa njima je posađen i Cabernet Franc E 11, koji je služio  kao kontrola. U 2005. godini sijanci su donijeli svoj prvi rod. Uslovi za razvoj plamenjače i pepelnice u ovoj godini bili su vrlo povoljni.

Nakon tri godine ispitivanja u uži izbor ušlo je pet sijanaca, koji su zatim po prvi put nakalemljeni na podlogu kober 5 BB i sa po šest čokota posađeni na novo mjesto na parceli gdje se ne vrši hemijska zaštita. Naravno, sa njima je posađena i kontrolna sorta. Nakon završenih ispitivanja na ovoj, trećoj fazi selekcije izdvojen je jedan genotip (SK 01-1/12), koji je prijavljen za priznavanje. Sa njim i kontrolnom sortom podignut je novi eksperimentalni vinograd. U njemu je grožđe ispitivano u cilju priznavanja. U martu 2017. genotip (SK 01-1/12) priznat je kao nova sorta pod imenom Dionis po grčkom bogu plodnosti, zemlje, vina i uživanja. Autori sorte su Petar Cindrić, Nada Korać i Dragoslav Ivanišević. Od ukrštanja do priznavanja sorte proteklo je 16 godina ispitivanja, provjeravanja kvaliteta i umnožavanja repro materijala. Nauka je dala odgovor. Stvorila je sortu pogodnu za organsku proizvodnju visoko kvalitetnih obojenih vina.

Opis sorte.

Pri špalirskom načinu uzgoja, uz primjenu redovnih agrotehničkih i ampelotehničkih mjera, sorta Dionis formira rijedak i uredan špalir, koji se lako održava. Čokot je srednje bujnosti sa uspravno rastućim lastarima i malim brojem zaperaka. Grozd je mali, srednje zbijen do rastresit. Bobice su male, okrugle, tamno plave boje, sočne, sličnog ukusa kao Cabarnet Franc. Grožđe sazrijeva pozno, u III. epohi u isto vrijeme kad i Cabernet Franc.

Odlikuje se vrlo dobrom otpornošću prema plamenjači i pepelnici čak i u godinama sa vrlo povoljnim uslovima za intenzivniji razvoj patogena. Nova sorta bi se mogla uspješno uzgajati bez ili uz reduciranu hemijsku zaštitu protiv navedenih bolesti. 

Proizvodne karakteristike.

Sorta Dionis srednje je rodnosti, slično kao i sorta standard, Cabernet Franc. Masa grozda je nešto manja nego kod sorte Cabernet franc. Odlikuje se velikim potencijalom za nakupljanje šećera, većim nego standardna sorta. Po sadržaju kiselina i osetljivosti na sivu trulež, Dionis i Cabernet Franc su vrlo slični. Dionis u većini godina daje visokokvalitetno vino, za nijansu kvalitetnije u odnosu na vino sorte Cabernet Franc. U ispitivanjima otpornosti prema niskim temperaturama u hladnoj komori ispoljio je sličnu otpornost kao Cabernet Franc. U periodu ispitivanja sorte Dionis od 2012. do 2016. godine prosječne vrijednosti kvalitetnih karakteristika su sljedeće: prinos 1,12, kg/m2, masa grozda 165 grama, šećer u širi 24,2%, kiseline u širi 5,6 g/l, siva trulež grožđa 7,8%, ocjena vina 18,5 (od 20 poena).  

Pogledati i: https://ovinu.info/interspecies-vinske-i-stone-sorte/

Naslov orginala: Dionis – mala revolucija i novi adut za dobro crveno eko vino. Izvor: https://www.agroklub.ba/; Objavljeno: 29.11.2018. by Đorđe Simović. Pripremio: Dragutin Mijatović. Ključne riječi: vinova loza, nova sorta, ampelografija, vino