Dubina vina, šta je to?

degustacija vino vinska kultura

Dubina vina. Izraz “capa” (dubina vina, sloj) u enologiji odnosi se na vizualnu fazu degustacije vina. Vrlo je zanimljiv aspekt, koji nam pomaže da dešifrujemo vino koje pijemo. Boja i hromatski intenzitet vina daju nam naznake-indiciju o tome kakva je bila godina proizvodnje vina, pa čak i od koje je sorte vino proizvodeno.

Dubina vina

Tako se ”capa” engleski ”layer” odnosi na intenzitet ili dubinu boje, i njenu providnost ili neprovidnost. Sloj je lakše cijeniti kod crnih vina, ali u bijelim vinima ovaj se izraz koristi i za opisivanje bijelih vina.

Dubina vina-kako je posmatramo?

Da bi odredili dubinu vina (capa, layer) morate biti na dobro osvijetljenom mjestu. Uzmete čašu sa vinom za dršku, nagnete je za 45 stepeni prema svijetloj – bijeloj pozadini (list papira). U vinu ćete vidjeti različite nijanse boje. Ivica, rub (Ribete-Edging) je dio tečnosti koji je najudaljeniji od centra. To ukazuje na stepen zrelosti vina. Središnji dio tečnosti u čaši vina je sredina (capa), a da biste utvrdili da li je neporovidna (debela, neprozirna), srednje providna (poluprovidna) ili providna (tanka), morate pogledati kroz vino i vidjeti da li možete vidjeti staklo čaše, pošto ste čašu nagnuli.

Dubina vina

Najlakši način je da čašu nagnete za 45 stepeni prema pisanom listu papira. Ako možete pročitati tekst kroz sloj vina (capa, layer), vino je providno. Ako tekst ne možete pročitati, kroz sloj tečnosti vino je neporovidno (sredina vina je neprovidna). Vino je poluprovidno, pa ćemo nešto vidjeti, ali nećemo moći pročitati tekst.

Transparente-providno; Semi transparente-poluprovidno; Opaco-neprovidno; Capa baja-sredina providna; Capa media-sredina poluprovidna; Capa alta-sredina neporovidna; Vino joven-mlado vino i Vino viejo-staro vino

Ivica (Ribete, Edging) je dio tečnosti koji se prilikom naginjanja čaše nalazi najbliže ivici. Ona nam definitivno govori koliko je vino zrelo.

Po čemu se vina visokog nivoa razlikuju od vina sa nižim nivoom providnosti

Vina visokog nivoa su više neprovidna i teže su strukture i složenija u ustima. Vina niskog nivoa su mnogo svjetlija ili vina koja su vremenom izgubila intenzitet boje. Intenzitet i ton sloja zavisi od više faktora kao što su: sorta, boja pokožice, klima ili sazrijevanje.

Crvena vina visokog nivoa-capa alta (neprovidna slojevitost), na primjer, su vina proizvedena od grožđa sorte Monastrell, sorte od koje se proizvodi visoko neprovidno vino. Dok sorta Pinot Noir ima mekšu boju i ima za rezultat nizak sloj-capa baja (providnu slojevitost) vina.

U bijelim vinima neprovidni sloj (capa alta) se nalazi kod sorte Pedro Ximénez i drugim Sherry vinima, sa bojama mahagonija. Poluprovidni sloj(Capa media) srednji sloj je identifikovan u vinima sa nijansama bliskim zlatnoj boji, što se može naći u slatkim vinima poput Sauterne, Tokaj ili kasne berbe u Španiji, kako u regionu Navarra, tako i u regionima Andalucia i Levante. Takođe i kod suvih vina koja su već dugo u boci, jer imaju tendenciju tamnjenja. Providni sloj(Capa baja), donji sloj je kod mladih vina ili onih vina u kojima preovlađuju tonovi slame. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da to možete primijeniti u praksi!

Pogledati i: https://ovinu.info/mane-vina-koje-se-mogu-otkriti-degustacijom/

Naziv orginala: Qué es la “capa” de un vino? Izvor: https://www.vinetur.com/. Objavljeno: 06.03.2020. by Ana Gomez Gonzalez Perfectanino. Prevod: Dragutin Mijatović