Familija Vitaceae

Familija Vitaceae – Nova filogenetska klasifikacija

nauka vinova loza

Familija Vitaceae (vinova loza) sastoji se od 16 rodova i preko 900 vrsta prvenstveno rasprostranjenih u tropskim regijama. Familija je dobro poznata po ekonomskoj važnosti grožđa. Takođe je i ekološki značajna sa mnogim vrstama kao dominantnim penjačicama u tropskim i umjerenim šumama. Nedavne filogenetske i filogenomske analize podataka o sekvencama iz sva tri genoma podržale su pet glavnih tribes/plemena (Tabela 1) unutar familije Vitaceae: (1) Ampelopsideae sa rodovima: Ampelopsis, Nekemias, Rhoicissus i Clematicissus; (2) Cisseae sa rodom Cissus; (3) Cayratieae sa rodovima: Cayratia, Causonis, Cyphostemma, Pseudocayratia, Tetrastigma i neopisani rod “Afrocayratia”; (4) Parthenocisseae sa rodovima: Partenocisus i Yua; i (5) Viteae sa rodom Vitis i njegovim bliskim tropskim srodnicima Ampelocissus, Pterisanthes i Nothocissus. Rodovi Nothocissus i Pterisanthes koji se ”guraju” unutar Ampelocissus.

Familija Vitaceae – Nova klasifikacija

Na osnovu filogenetskih i morfoloških dokaza (uglavnom karakteristika cvasti, cvijeta i sjemenki), nova klasifikacija familije Vitaceae obuhvata preko 900 vrsta svrstanih u 16 rodova.

Tabela 1. Tribes and genera of Vitaceae/Plemena i rodovi familije Vitaceae

Tribe/PlemeGenus/RodSpecies/Vrsta 
Ampelopsideae1.Ampelopsis
2.MichxNekemias Raf.
3.Clematicissus Planch.
4.Rhoicissus Planch.
18
9
6
14
19
8
6
11
Cisseae1.Cissus L.300270
Cayratieae1.Cayratia Juss.
2.Causonis Raf
3.Acareosperma Gagnep.
4.“Afrocayratia”
5.Cyphostemma (Planch.) Alston
6.Pseudocayratia J.Wen, L.M.Lu & Z.D.Chen
7.Tetrastigma (Miq.) Planch.
25
30
1
7
200
5
100
36
20
1
7
240
6
140
Parthenocisseae1.Parthenocissus Planch.
2.Yua C.L.Li
14
2
14
3
Viteae1.Vitis L
2.Ampelocissus Planch.(including
3.Nothocissus and
4.Pterisanthes)
75
115

79
94
6
15
  916975*

Naslov orginala: A new phylogenetic tribal classification of the grape family (Vitaceae)Nova filogenetska plemenska klasifikacija porodice grožđa (Vitaceae). Tekst: Jun Wen, Li-Min Lu, Ze-Long Nie, Xiu-Qun Liu, Ning Zhang, Stefanie Ickert-Bond, Jean Gerrath, Steven R. Manchester, John Boggan, Zhi-Duan Chen. Izvor: Journal of Systemetics and Evolution. Volume 56. Issue 4. July 2018.

Original rad pogledati na: DOI:10.1111/jse.12427

*Prema podacima Wikipedia, familija Vitaceae sa dvije podfamilije Leeoideae sa rodom Leea (39 vrsta) i podfamilijom Vitoideae (18 rodova i 975 vrsta) ima ukupno 1014 vrsta. https://hr.wikipedia.org/wiki/Lozolike#Rodovi_porodice_Vitaceae_su[2]:

Familija Vitaceae
Sorta Muscaris, Vinograd Barlovci. Foto: Željko Ćosić

Prevod i obrada: Dragutin Mijatović

Preporuka za pročitati

Život: “Tempus fugit!” Vrijeme leti!