Istorija vina – 30. dio – Moderno i savremeno vinarstvo – Mitovi i religije

istorija nauka vino vinova loza

Istorija vina – 30. dio – Moderno i savremeno vinarstvo – Mitovi i religije. Poznato je da najmanje tridesetak svetih figura radi na zaštiti vinove loze i vina. Ova velika raznolikost nalazi svoje porijeklo u hagiografiji mučenika, gdje se vino često poistovjećuje sa prolivenom krvlju.

Istorija vina – 30. dio

Sveti Vincent, svetac zaštitnik vinogradara, popularne religiozne slike od Pelerina do Epinala, 1836. Vinogradari bi ga izabrali za sveca zaštitnika jer njegovo ime sadrži reč „vino“. Homofonija drugog dijela njegovog imena sa izrazom “krv” bila bi pojačana činjenicom da je svetac bio podvrgnut mučenju pod presom točka ili evokacijom vina izlivenog u pehar, što je povezano sa njegovom funkcijom đakona. Ali ove pretpostavke nikada nisu dokazane. Saint-Vincent se slavi 22. januara. Bibliothèque nationale de France, Paris. © BnF, Paris

Sveci zaštitnici vinograda

Saint Vincent, Saint Paul, Saint Urbain, Saint Victor, Saint Vernier, Saint Didier, Saint Martin, Saint Morand

Međutim, usvajanje kultne figure od strane vinogradara može se povezati sa životom samog sveca, kako kaže legenda. Prema vinogradarima regije Tours, na primjer, upravo je Sveti Martin uveo uzgoj vinove loze u dolini rijeke Loare. Njegov magarac je čak otkrio princip rezidbe kada je obrstio vinovu lozu! Tokom godine, u kritičnim vremenima za vegetaciju vinove loze, mogu se prizivati ​​različiti sveci. Sveti Morand, koji se slavi 3. juna, treba da štiti od kasnih mrazeva i podstiče dobro cvjetanje.
U 20. vijeku kult Sveti Vincent će biti najrašireniji. Čini se da dolazi sa ostrva Île de France, gdje su vinogradari nekada ovisili o istoimenoj opatiji, koja je kasnije postala Saint-Germain-des-Prés. Nakon toga bi se proširio i na druge vinograde.

Istorija vina – 30. dio
Saint-Vincent Archconfrérie des vignerons de Champagne slavi praznik sveca zaštitnika u Epernay-u. © Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, Epernay/Michel Jolyot

Praznici berbe

Praznici berbe potiču iz duge tradicije i dio su vjerskih ili sekularnih običaja koji danas nestaju. Zvisno o regiji, imaju različite oblike u različitim fazama grožđa. U Auvergneu i Velayu su berači grožđa, djevojčice i dječaci, mazali lica, dok su u Messin-u i Brie-u vodili prave žestoke bitke. U drugim krajevima, djevojke su često bile mete ovih ritualnih podvala.

Prema francuskom folkloristi etnologu Van Gennep (1873-1957), ovi festivali su bili prilika za iniciranje pridošlica ili za kažnjavanje nemarnih berača grožđa. Svuda u Francuskoj, sve do predvečerja Prvog svetskog rata, od poslednjeg ubranog grozda berači su pratili kola koja su nosila grožđe u bučnoj i neurednoj povorci. Posvuda su vinogradarske opštine organizovale završne zabave za berbu oko zajedničkog obroka.

Ove proslave nisu potpuno nestale, čak doživljavaju i obnovljeno interesovanje šire javnosti: 2009. godine, festival berbe na Montmartre, u Parizu, privukao je 350.000 gledalaca!

Praznik Saint-Aignan, snimljen ovdje u Orléans-u 1950. godine, danas odgovara dolasku novog vina. © Dominique Le Tirant

Istorija vina – 30. dio
Kraj berbe je uvijek povod velikih praznika. © Maison du Patrimoine, Villefranche-sur- Saône

Izvorhttps://www.inrap.fr/. Naslov orginala: Archeologie du vin: Histoire du vin : Moderne et contemporain – Mythes et religions (Arheologija – Istorija vina – Moderno i savremeno vinarstvo – Mitovi i religije ). Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati i: https://ovinu.info/istorija-vina-29-dio-moderno-i-savremeno-vinarstvo-kultura-i-drustvo/