Karakteristike vinograda na karti

vinograd vinogradarstvo vinova loza

Karakteristike vinograda. Južna Australija nedavno je objavila svoju agtech strategiju čija je jedna od ključnih osnova tehnološka kompatibilnost. To je istaknuto kao jedna od ključnih frustracija u anketi među onima koji se bave informisanjem.

Karakteristike vinograda
Karakteristike vinograda na karti

Šta je AgTech? AgTech je po definiciji objedinjavanje poljoprivrede i tehnološke industrije. Posljednjih godina vidjeli smo kako se ovo odvija pred našim očima pojavom pametnih i vertikalnih farmi. Ali trend prema tehnologiji u poljoprivredi tek započinje.

Digitalne karte

Sve više viđamo uzgajivače, agronome, istraživače i dobavljače agteh-a kako istražuju mogućnosti za donošenje boljih odluka i poboljšanje svog poslovanja primjenom novih tehnologija. Ali, mi smo u ranim danima ove revolucije i tehnološka rješenja se često razvijaju međusobno izolivano, što dovodi do problema kada se pokušaju povezati. Ljudi iz udruženja vinogradara izvijestili su da se suočavaju sa preprekama u nastojanju da maksimalno iskoriste taj tehnološki napredak, uglavnom oko razmjene podataka.

Upravo je u ovom kontekstu projekat # Collabriculture kreiran i podržan od strane korisnika (Primary Industries and Regions South Australia (PIRSA), through the SA Wine Industry Development Scheme). Početni cilj bio je okupiti široku grupu učesnika iz domena vinske industrije, kao i stručnjake za mapiranje, kako bi smisleno opisali ključne karakteristike vinograda, kao što su blokovi, redovi, čokoti, stubovi i međuredni prostor, na način koje su to tačne digitalne karte vinograda koje treba stvoriti, pohraniti i dijeliti.

Precizne digitalne karte presudan su građevni element za pretvaranje svih podataka prikupljenih u vinogradima u nešto što uzgajivači mogu staviti u praktičnu upotrebu. Jedan od primarnih ciljeva projekta je učiniti digitalno mapiranje vinograda uobičajenim, standardizovanim i da se te karte pridržavaju principa ‘FAIR’. FAIR znači da podaci istraživanja trebaju biti dostupni za pretraživanje Findable (da se mogu pronaći), Accessible (da su dostupni), Interoperable (interoperabilni, razmjenljivi) i Reusable (da se mogu ponovo upotrebiti).

Tokom početnih radionica preko 100 sudionika radilo je na postizanju konsenzusa oko onoga šta oni vide kao ključne karakteristike vinograda kako bi se oko njih postiglo zajedničko razumijevanje. Ovo su uvidi i opisi do kojih je došlo #Collabriculture udruženje. Odvojite trenutak i razmislite jesmo li obuhvatili najvažnije karakteristike mapiranja vinograda. Imaju li opisi smisla i zvuče li istinito i postoji li nešto ključno što smo propustili?

Vinograd, blok i red

Vinograd je imanje koje uključuje zasad vinove loze koja se obično sastoji od kolekcije pojedinačnih vinogradarskih blokova. Vinograd je poljoprivredno dobro koje se koristi u proizvodnji grožđa. Obim vinograda obično definiše jedna ili više katastarskih parcela ili zemljišnih naziva. Obuhvata čokote, obično organizovane u više blokova sa redovima vinove loze. Sadrži i druge značajke, poput pristupnih staza (okretnica, puteva), punktova, zgrada i druge infrastrukture. Vinograd je na vrhu ”roditelj” svih ostalih obilježja, a granica vinogradarskih karakteristika je ”okvir” koja sadrži sve ostale sadržaje povezane sa vinogradom. Vinograd može biti sa:

 • bilo kojim brojem blokova;
 • bilo kojim brojem zona;
 • bilo koji brojem međuredova;
 • vinograd je mreža puteva, pristupnih tačaka i okretnica (punktova);
 • vinograd je mreža za navodnjavanje koja se sastoji od pumpi, podmreža, kapaljki, filtera, poljskih ventila itd. Vinograd obuhvata zgrade i drugu infrastrukturu poput vjetrenjača i dalekovoda.

Blok je područje zasađeno vinovom lozom, kojim vinogradar upravlja kao osnovnom operativnom jedinicom. Definicija odražava blokove kao primarnu jedinicu za upravljanje u vinskoj industriji, aktivnosti kao što su podaci o prinosu, količini grožđa za vinariju ili vođenje evidencije o prskanju. Karakteristika bloka ne mora biti jedno ograničeno područje; zapravo bi se mogao sastojati od više različitih područja. Blok je teoretska karakteristika: njegova se granica ne mora nužno razaznati na terenu. Može se definisati kao skup redova. Blok obično čini jedna sorta grožđa.

Red vinove loze je raspored čokota raspoređen u linearnom ili krivolinijskom pravcu, sa definisanim krajevima reda, tako da im se može pristupiti i sa okretnica i iz međureda. Red vinove loze kao karakteristika, osim čokota, čine i stubovi i žice („naslon“). Red vinove loze obično je identifikovan brojem reda. Ostale karakteristike reda vinove loze su:

 • jedan blok sadrži tačan broj redova;
 • redovi su razdvojeni međuprostorom;
 • red čini određeni broj čokota, obično ravnomjerno raspoređenih po dužini.

Čokot

Čokot je jedinka (biljka) koja nosi grožđe, sadi se i uzgaja raspoređen u nizu sa pravilnim razmakom između pojedinih čokota sa nadzemnom strukturom (krak, kordunica, lastar) koja se obično održava na odgovarajućem naslonu. Neće svi rukovodioci u vinogradarstvu odabrati da upravljaju svojim vinogradom na nivou čokota; nivo reda vinove loze ili bloka pruža dovoljan nivo detalja. Oni su vezani za pojedinačne čokote samo kako bi ih koristili da tačno identifikiju njihovu lokaciju. Tačan položaj čokota pokazuje:

 • geografske koordinate (geografska širina/dužina ili drugi koordinatni sistem);
 • linearno referenciranje (obavještenje, upućivanje) – položaj čokota u odnosu na njegovu udaljenost duž reda vinove loze (npr. 42 m od početka reda) ili njegov relativni položaj u slijedu čokota (npr. čokot, broj 20).

Zona

Zona je područje unutar vinograda koje je predmet određene aktivnosti. Primjeri uključuju:

 • područje koje se navodnjava prema rasporedu, sa fiksnom infrastrukturom za zalijevanje;
 • površina zasađena određenom sortom u jednom zahvatu sadnje; ili
 • oblast koja zahtijeva specifične prakse upravljanja. 

Ovo je fleksibilan koncept i omogućava bilo koju aktivnost u obimu (stepenu) da se obuhvati u prostoru i vremenu. Može biti povezana i sa određenim karakteristikama lokaliteta (nagib tla, tekstura, dubina, itd.) uzrokujući značajno različit uticaj, u odnosu na druga područja unutar bloka, na performanse čokota tako da je potrebno ili je odabrano da se primijeni različito upravljanje. Zona može biti povezana sa određenim namjerama upravljanja za ocjenu, prinos, stil ili drugi ishod (smanjenje troškova, itd.), pojedinačni događaj (ili primjer aktivnosti) ili može biti povezana sa ponovljenim ili tekućim aktivnostima.

Šta je sledeće? Projekt # Collabriculture postoji tako da se vinogradarsko udruženje može početi zajedno kretati ka mogućnostima koje stvara napredak u digitalnim tehnologijama. I dalje će biti potrebno uključivanje udruženja kako bi se implementirale tehnologije koje imaju smisla za posao koji sada radimo i posao koji želimo raditi u budućnosti.

Pogledati i: https://ovinu.info/vinograd-mnogo-vise-nego-samo-zemlja-i-cokoti/

Izvor: https://winetitles.com.au/. Naslov orginala: What are the most important features of your vineyard to map? (Koje su najvažnije karakteristike vašeg vinograda na mapi?). Objavljeno: 12.02.2021. by Oli Madgett, Lyndsey Jackson, John Bryant, Andy Clarke and the rest of the #Collabriculture community. Prevod: Dragutin Mijatović