List vinove loze

vinova loza

Naslov orginala: Leaf (List vinove loze). Izvor: https://www.winefrog.com/; Objavljeno: 22.09.2016. by Amanda Ashley. Prevod: Dragutin Mijatović

U vrijeme mirovanja loze građu lastara čine: članak (internodij), koljence (nodus, čvor, zglavak) i na svakom čvoru okce. U zavisnosti od doba vegetacije na koljencu se može naći: list, vitica, cvast ili grozd, a često i zaperak. Udaljenost između čvorova (listova) varira, u zavisnosti od uslova rasta i sorte vinove loze. Listovi su sastavni dio energetskog sistema čokota. Tokom života listovi šalju više resursa iz fotosinteze nego što ih koriste. Prije starenja i pada listova, fotosintetiski materijal se skladišti u drugim organima čokota.

Što znači List? List je važan dio čokota vinove loze, igra vitalnu ulogu u fotosintezi vinove loze – procesu u kojem vinova loza (list) stvara ugljenohidrate potrebne za rast i formiranje grozdova uz pomoć sunčeve svjetlosti. Organ bez kojeg nema života. Druge važne funkcije lista vinove loze su procesi disanja i transpiracije. Vinogradari koriste fizički izgled lista i odnos lista (lisne površine) prema grozdu kao smjernice za određivanje hoće li vinova loza moći u potpunosti odgovoriti tom izazovu i dozvoliti da grožđe na čokotu sazrije. Ravnoteža pokrivenosti lišćem koja je potrebna za fotosintezu i ishranu određenog broja grozdova na čokotu može pomoći vinarima da predvide, regulišu kvalitet i količinu grožđa kako bi u vrijeme berba obezbijedili odgovarajuću sirovinu za buduće vino. Uz to, izgled lista (boja, veličina, zdravlje) može unaprijed obavijestiti vinogradara o bilo kojem problemu koji se pojavljuju tokom vegetacije na čokotu (bolest, nedostatak hraniva, napad štetočine).