Uravnotežena rezidba vinove loze – treći dio

rezidba vinogradarstvo vinova loza

Rezidba vinove loze. Uravnotežena rezidba, kako to uskladiti sa vremenom orezivanja u odnosu na mirovanje loze, deaktiviranje i kretanje pupoljaka? Najbolje je pokušati odgoditi vrijeme orezivanje što je duže moguće. Ako bi se rezidba mogla obaviti u posljednje dvije sedmice marta, to bi vjerovatno bilo najbolje. To je lako uraditi na manjim površinama.

Grubo orezivanje

Ako je u vinogradu uzgojni oblik kordunica, jedna tehnika koju možete iskoristiti da biste uštedjeli vrijeme i novac je “pred orezivanje”. “Pred orezivanje” ili dvostruko orezivanje” ili “grubo orezivanje” prije nego što pristupite “završnom” orezivanju na kondire (2-3 okca). Ovo je primjer za jednokraku ili dvokraku horizontalnu kordunicu koja se orezuje kondir na kondir.

  • Prethodno orezivanje može uštedjeti vrijeme i novac jer se ova operacija može obaviti “nekvalifikovanom radnom snagom” uz određene upute i minimalan nadzor.
  • To se može raditi u bilo koje vrijeme – mnogo prije nego što trebate obaviti “završnu” rezidbu.
  • To se takođe može postići jednostavnim ručnim alatima ili “mehanizovano”.

Napomena – budite uvijek oprezni kada koristite mehaničku opremu u neposrednoj blizini žica špalira! Posebno kada koristite priključke za grubo orezivanje zakačene na traktoru.

Postupci

  • Napravite rezove na lastarima odmah iznad prve žice za prihvatanje lastara u špaliru (Ostavite otprilike duge kondire ili nešto kraće lukove).
  • Izvucite sve lastare između gornjih žica špalira (Odložite lastare na odgovarajuće mjesto kako biste smanjili zarazu bolestima).
  • “Obučeni rezač” može u odgovarajuće vrijeme proći i izvršiti konačnu rezidbu (Konačno određivanje vremena rezidbe zasnovano na poznavanju sorte i relativnom vremenu kretanja okaca.

Dvostruka rezidba vinove loze poželjna je za sorte koje su podložne zimskim povredama i / ili su sklone oštećenju ranim mrazom.

  • “Gruba rezidba” sprečava razvoj donjih okaca na dugim kondirima (apikalna dominacija) koji će se na kraju bolje održati u poređenju sa direktnom rezidbom na 2-3 okca.
  • Za sorte koje rano kreću rezidba na kondire od 2-3 okca vrši se tek nakon što prođe opasnost od kasnih proljetnih mrazeva.
  • Da bi se produžilo odgađanje pupanja – kretanja okaca, lastar se prvo može orezati na tridesetak cm.  Nakon što prođe rizik od mraza može se orezati na 2-3 okca.

Pogledati i: https://ovinu.info/uravnotezena-rezidba-vinove-loze-ii/

Naslov orginala: Balanced Pruning 3: Pre-Pruning (Uravnotežena rezidba vinove loze 3: Prethodna rezidba). Izvorhttps://extension.umd.edu/. Objavljeno 26.02.2020. By Joseph A. Fiola, Ph.D. Prevod: Dragutin Mijatović