Međunarodno društvo za vinogradarstvo i vinarstvo

vinarstvo vinogradarstvo

Međunarodno društvo za vinogradarstvo i vinarstvo. Besplatni pristuo časopisu je izvrsna vijest jer je časopis bogat, zbijen, u množini i međunarodni izvor informacija: Međunarodno društvo za vinogradarstvo i vinarstvo (International Viticulture and Enology Society-IVES) pokreće svoj drugi internetski časopis, otvoreni pristup, posvećen vinogradarstvu i enologiji. Nakon uspješnog pokretanja međunarodnog naučnog časopisa sa faktorom uticaja OENO One, Međunarodno društvo za vinogradarstvo i vinarstvo (IVES) pokrenulo je 2016. svoj drugi internetski časopis, sa otvorenim pristupom, „IVES Technical Review, Vine & Wine“. Ovaj je časopis posvećen profesionalcima u sektoru vinove loze i vina.

Međunarodno društvo za vinogradarstvo i vinarstvo
Graševina

Članci o vinogradarstvu iz cijelog svijeta na više jezika.

IVES je međunarodni konzorcij univerziteta i istraživačkih instituta koji proučavaju vinovu i vino i čija je misija objavljivanje visokokvalitetnih naučnih i stručnih članaka u Open Access-u. Tehničkim pregledima IVES-a upravlja urednički odbor koji broji više od 50 stručnjaka i naučnika. Svaki objavljeni članak prije objavljivanja analizira naučnik i stručnjak, što je bez presedana za ovu industriju. Još jedna specifičnost novina je objavljivanje svakog članka na šest jezika (francuskom, engleskom, španskom, talijanskom, portugalskom i njemačkom) radi međunarodne distribucije. Između nedavno objavljenih tema može te na primjer pročitati: „Novi mikrobiološki procesi stabilizacije: alternativa smanjenju doza SO2 u vinima?“ ili “Odstranjivanje lišća vinove loze prije ili poslije zametanja ploda: fiziološke posljedice i kvalitativni interesi” a to su samo dva primjera.

Zvanično lansiranje. Zvanična ceremonija pokretanja ovog internetskog časopisa održat će se u srijedu, 5. februra 2020. u 18 sati. na Institutu za vinogradarstvo i vinogradarstvo (Institute of Vine and Wine Sciences – ISVV), Universitey of Bordeaux (Villenave d'Ornon, Francuska), u prisustvu predstavnika univerziteta i istraživačkih instituta, akademskih članova IVES-a.

Link za internetski časopis. Časopis, domaćin na portalu koji je stvorio Univerzitet u Bordou, dostupan je od oktobra putem veze: https://ives-technicalreviews.eu.

Pogledati i: https://ovinu.info/koja-je-sljedeca-normalna-novost-o-vinu/

Naslov orginala: Free access to articles from the International Viticulture and Enology Society. Izvor: https://www.mon-viti.com/: Objavljeno 13.12.2019. by Viti Veille. Prevod: Dragutin Mijatović. Ključne riječi: vinova loza, vino, nauka, časopis