Moć razumijevanja tehničkih podataka o vinu

vinarstvo vino vinska kultura

Moć razumijevanja podataka o vinu. Ovo je članak za vinopije čiji su inters sitni detalji o vinu. Ako ste osoba koja je želi saznati detalje o vinu, sigurno ste često naišli na tehničke podatke o vinu. Dakle, šta možemo naučiti gledajući podatke o proizvodnim karakteristikama vina? Ova tema je zapravo zadiranje u dubinu kao što možete vidjeti u dolje navedenim izvorima, ali osnove da ih može svako shvatiti – to jest, svako ko ih želi znati! Većina od nas “stručnjaka” će se složiti da tehnički podaci ne određuju kvalitet vina, ali vam to može pomoći da razumijete određeno vino, posebno kada se uporede različita godišta vina.

  • KISELOST: Nivo kiselosti govori nam o koncentraciji kiselina prisutnih u vinu. 2 g/l je vrlo niska kiselost, a vino će tada imati ravan okus (biti neukusno) a 10 g/l je visoko i jako kiselo. Obično se sadržaj kieslina u vinu kreće između 4 i 8 g/l.
  • pH: Nivo pH nam govori koliko su intenzivne kiseline na okusu. Odnos je obrnut, tako da što je niži pH, intenzivniji će biti okus prisutnih kiselina u vinu. Broj je logaritamski, tako da pH 3 ima 10 puta veću kiselost od pH 4.
  • ABV (Alcohol by volume): To je procenat alkohola u vinu. Kod većine vina kreće se od 10-15% alkohola, iako postoji nekoliko tipova specijalnih vina, kao što su Moscato d’Asti (vrlo nizak) ili Port (vrlo visok) do ekstremno visok. Više možete saznati iz  donjeg grafičkog prikaza.

Naslov orginala: The Power of Understanding Wine Tech Sheets;  Izvor: https://winefolly.com/;  Objavljeno: 16.09.2015. by Madeline Puckette;  Prevod: Dragutin Mijatović