Nadmorska visina - drugačija vina

Nadmorska visina gdje vinogradi daju drugačija vina

vino vinogradarstvo vinova loza

Nadmorska visina – drugačija vina. Pođimo od mozelskih vinograda sa sortom Riesling koja se gaji na nagibima od 70 stepeni. Idemo do kanarskih ostrvskih aridnih rupa gdje uspijeva Malvasija. ili norveških vinograda na 59 stepenu sjeverne geografske širine. Vinari u istinu hoće vina od sorti koje se gaje i u ekstremima uslovima. Jedan od tih ekstrema je nadmorska visina. Priča o šest vinograda koji dostižu vrtoglavu visinu na svakom kontinentu (isključujući Antarktik).

Vazduh na većim nadmorskim visinama može biti izazov za proizvođače grožđa, ali ovi ekstremi mogu i da daju nezaboravna vina. Saznajte priču koja stoji iza nekoliko najviših vinograda na šest kontinenata i kakav uticaj ima nadmorska visina na proizvedena vina.

Nadmorska visina – drugačija vina

Australija (1.300 m). Analizirajući isključivo hladni klimat koji sorta Pinot Noir voli, Jared Dixon iz kompanije Jilly Wines prvi put je vidio vinogorje Black Mountaina 2012. godine. “Prijatelj je iznajmio zemlju i proizveo fantastično pjenušavo vino”, kaže Dikson. “Voćni karakter je bio izvanredan. Vino i ta visina bila je to velika atrakcija za mene. ” Dixon je imao iskustva u proizvodnji vina u ekstremnim uslovima kada je preuzeo u zakup
Black Mountaina 2015. godine, pošto su već mnogi vinogradi podignuti na višim nadmorskim visinama u regionu. Vinograd je smješten na mirnom, sjeveroistočnom nagibu, staništu sivog bazalta sa granitnim zemljištem. Njegov primarni problem su ptice i pepelnica (powdery mildew). Ali postoje prednost rada sa vinovom lozom na takvoj nadmorskoj visini? “Hladne noći doprinose dugim periodima zrenja koji dovodi do poboljšanja kvaliteta grožđa”, kaže on. “Imamo odličan protok vazduha kroz vinograd, koji dovodi do smanjenja pojave bolesti”.

Izvor: https://www.winemag.com/
Naslov orginala: High-Altitude Vineyards that are Changing Wine
Prevod: Dragutin Mijatović

Preuzmite PDF ovdje