Nove tehnike u vinogradima

klima nauka rezidba vinograd vinova loza

Nove tehnike u vinogradima. Temperature rastu, a atmosferske pojave sve su intenzivnije. Za Tedeschi-ja su istraživanja i eksperimentisanje osnovni alati koji garantuje kvalitetnu proizvodnju.

Oduprijete se toploti, znači znati kako se odbraniti od opekotina od sunca, produžiti sazrijevanje što je moguće duže. Ovo su samo neke od promjena koje klimatski trend nameće na grožđu regiona Valpolicella i šire. “Podržati istraživanje u vinskom sektoru dužnost je prema onima koji cijene naše vino, a znači i dobro činiti na našoj teritoriji. Kad klimatske promjene zazvone zvonom alarma, neophodno je zaštititi područje i njegovu baštinu”. Objašnjava Riccardo Tedeschi na čelu porodičnog posla sa sestrama Antonietta i Sabrina. “Klimatske promjene su očite. Danas ne možemo izbjeći da se ne suočimo sa izazovima koji dolaze od pregrijavanja i sve intenzivnijih atmosferskih pojava i upravo iz tog razloga zabrinjavaju “. Porodica Tedeschi je oduvijek vjerovala da je ulaganje resursa u proučavanje i istraživanje moralna obaveza.

Nove tehnike u vinogradima

“Počeli smo uočavati neke kritične faze. Među njima je i sazrijevanje grožđa koje je obično predviđeno sa posljedičnim povećanjem sadržaja alkohola u vinima zbog pretjeranog nakupljanja šećera: Ponekad zapažamo i neusklađivanje između tehnološkog sazrijevanja grožđa i fenolnog i aromatičnog nakupljanja “, nastavlja Riccardo Tedeschi. Kompanija je ubrzo shvatila da se hitno trebaju poduzeti mjere i naučiti koristiti nove tehnike gajenja. Tehnike sposobne da umanje uticaj zagrijavanja. Istraživanje je provedeno na terenu: odabrano je područje na kojem se tradicionalno provode neki redovi, dok su drugi tretirani sa ciljem da se što prije odgodi sazrijevanje grožđa između kraja septembra i početka oktobra. Tedeschi objašnjava: “Sazrevanje sa hladnijim temperaturama donosi različite prednosti: veću složenost i aromatični intenzitet grožđa i bolju boju vina, pored karakterizacije i diferencijacije teritorija kojem grožđe pripada, to je cru“.

Vinarija, zahvaljujući i dragocjenom doprinosu profesora Giovanni Battista Tornielli-ja sa Univerziteta u Veroni, stoga eksperimentiše sa ogledima koji se primjenjuju na radu u vinogradu. Sistem lisne površine smanjuje se prevršivanjem vrhova i defolijacijom u različitim periodima i dijelom u srednje-vršnom dijelu čokota – iznad grozdova. Sve da se odgodi zrenje što je više moguće. Provodi se kasna i ravnomjerna dvostruka rezidba što značajno odgađa početak vegetacije. Prirodni tretmani se izvode, na primjer, sa nekim regulatorima rasta biljaka, uvijek sa ciljem odgađanja vremena sazrijevanja. “U eksperimentalnoj smo fazi”, zaključuje Tedeschi. “Naša kompanija je posvećena istraživanju i stvarni rezultati mogu se prirodno procijeniti tek za nekoliko godina”.

Certifikat Equalitas

Tedeschi je posebno osjetljiv na pitanja zaštite okoline i jedna je od prvih kompanija u Venetu koja je dobila certifikat Equalitas, važno priznanje održivosti posvećenoga vinskom lancu i temeljen na tri stuba: društveni, ekološki i ekonomski. Nadalje, Tedeschi je od 2017. u saradnji sa Odjelom za biotehnologiju Univerziteta u Veroni i sa profesorom Maurizio Ugliano-om podržao važno istraživanje vezano za aromatične karakteristike grožđa i vina iz pojedinih vinograda i glavnih faktora koji su uključeni u njihovu ekspresiju, poseban fokus na Amarone. Pročitati i: https://ovinu.info/precizno-vinogradarstvo-tehnologije-i-aplikacije/

Naslov orginala: Nuove tecniche nei vigneti. Izvor: http://byinnovation.eu/; Objavljeno: 06.04.2020. Prevod: Dragutin Mijatović