Novi način za određivanje vremena berbe grožđa

grožđe nauka tehnologija vinarstvo vinograd vinogradarstvo

Određivanje vremena berbe. Ručni uređaj očitava nakupljanje boje u pokožici bobice. Novi ručni uređaj koji očitava nakupljanje boje u pokožici bobice može postati ključna stvar za praćenje zrelosti grožđa u vinogradu – i za određivanje vremena berbe grožđa.

Thibaut Scholasch, suosnivač 360 viti, odeljenja Fruition Sciences, predstavlja bacchimeter. Ručni uređaj prati nakupljanje boje u pokožici. Photo by Kerana Todorov/Wine Business Monthly

360 viti, odelenje Fruition Sciences, započelo je prodaju ručnog senzora poznatog kao „bacchimeter“ za praćenje nakupljanja boje u bobicama – pokazujući koliko je grožđe zrelo. Bacchimeter je razvijen i proizveden u Francuskoj, baziran na osnovu ranijih istraživanja. Australijski naučnici su prije desetak godina upozorili na „odvojene procese“ nakupljanje šećera u grožđu i izdvajanje boje u pokožici bobice u područjima uzgaja koja su pod uticajem klimatskih promjena. U tim uslovima, nakupljanje boje zaostaje za nivoom nakupljanja šećera. „Ovo je veoma relevantno u svijetu u kojem se toplotni talasi javljaju češće“, rekao je Thibaut Scholasch, suosnivač 360 viti, odelenja Fruition Sciences, kompanije sa sjedištem Montpellier, u Francuskoj.

Nivo Brixa – količina šećera može biti visoka i bobica se može osušiti zbog gubitka vode, a ne zato što je bobica fiziološki zrela. „Nivo Brixa – količina šećera može porasti ako se izgubi voda, bez obzira na nivo zrelosti“, rekao je Scholasch. Drugim riječima, oslanjanje samo na nivo Brixa (količinu šećera), vinogradare i uzgajivače grožđa može dovesti da pogriješe i da prerano beru grožđe – dok bobice i dalje akumuliraju boju – i mirise, objasnio je Scholasch. Akumulacija boje postaje indeks zrelosti. “Na kraju moramo imati nešto što će nam reći kada je bobica fiziološki zrela”, rekao je Scholasch u kancelariji 360 viti / Fruition Sciences u Napi. „Koristimo boju za označavanje fiziološke zrelosti. Ne koristimo boju radi boje. “

Bacchimeter

Bacchimeter skanira pokožicu bobice kako bi pratio nakupljanje boje na istoj lokaciji nakon šarka. Ručni uređaj daje “potencijalni antocijanin” očitanje – i pokazuje koliko je grožđe zrelo. Proces je sličan mašinskom skaniranju barkodova i siguran je način, rekao je Scholasch. Podaci se zatim prenose na internetsku platformu Fruition Sciences koja pomaže vinarima i uzgajivačima grožđa da prate koncentraciju boje / antocijana i utvrde gdje i kada probati i brati grožđe. Hemijska ekstrakcija provedena u laboratoriji određuje nivo ekstrakcije antocijana – koliko boje može isteći iz bobica. To pokazuje koliko antocijanina ulazi u vino, rekao je Scholasch. Ali to je više subjektivna metoda i nije mjerilo zrelosti grožđa. Količina izdvojenog antocijanina zasniva se na integritetu ćelijskog zida bobice. Ćelijski zidovi mogu propustiti više boje početkom vegetacije. „Propusnost nije mjerilo (fiziološke) zrelosti“, zaključio je Scholasch.

Francuski istraživači sa grupom ForceA razvili su i proizveli bacchimeter. 360 viti je distributer i počeo je prodavati ručni uređaj u Sjedinjenim Državama početkom ove godine. Kompanija ili iznajmljuje ili prodaje aparat zajedno sa internetskom aplikacijom koja je potrebna za prijenos geo lociranih podataka. Svaki bacchimeter košta 3.990 dolara; godišnja naknada za licenciranje iznosi još 1.990 dolara, navodi 360 viti. Pored toga, 360 viti-jeva web aplikacija temelji se na cijeni od 900 dolara godišnje.

Vinogradarima pružamo visoko integriranu, aplikacijsku internetsku aplikaciju pod nazivom Fruition Analytics, usmjerenu na terroir. Takođe provodimo inovativne tehnike koje se prilagođavaju klimatskim promjenama, povezujući ih sa vanjskim snabdjevačima podataka.

Pogledati i: https://ovinu.info/berba-grozda/

Naslov orginala: A New Way to Determine When to Pick Grapes;  Izvor: https://www.winebusiness.com/; Objavljeno: 07.08.2019. by Kerana Todorov;  Prevod: Dragutin Mijatović;  Ključne riječi: grožđe, boja, bacchimeter, berba