Pametna tehnologija za vinograde

nauka vinograd

Pametna tehnologija za vinograde. Po prvi put, nova pametna tehnologija olakšava vinogradarima donošenje brzih odluka o tome kako najbolje uzgajati vrijedno grožđe.

Pametna tehnologija za vinograde

Istraživači sa Univerziteta Adelaide razvili su sistem predviđanja i savjetovanja za vinogradare. “Vinogradarima ne nedostaje podataka o svojim vinogradima i grožđu. Izazov za zaposlene vinogradare je da ih objedine u smislene informacije iz čitavog niza različitih izvora”, rekao je dr. Matt Knowling, vodeći istraživač Univerziteta u Adelaide-u.

Sistem predviđanja i savetovanja VitiVisor je izgrađen na VineLOGIC-u. Sistem je prvobitno razvio CSIRO uz doprinose saradnika vinogradara, modelara i programera. Sve kako bi se stvorio virtuelni vinograd za pokretanje simulacija. VineLOGIC čini ključni dio aspekta predviđanja i modeliranja većeg projekta VitiVisor.

VitiVisor je integrisana platforma koja prikuplja informacije direktno iz vinograda putem kamera i senzora. Analizirajući velike količine podataka proizvedenih za procjenu učinka vinograda. Sve to ima za cilj da vinogradarima pruži koordinisane savjete o praksama upravljanjau vinugradu. Praksama kao što su navodnjavanje, orezivanje, kada primijeniti đubrivo, fungicid i pesticid.

„U početku je VineLOGIC prvenstveno bio nastavno sredstvo o vinogradarstvu. Kasnije je evoluirao kroz opsežan rad sa vinogradarima, pitajući ih o njihovim potrebama i brigama. Važno je da je u interesu ubrzanje i usvajanja ove vrste tehnologije, VineLOGIC takođe – kao dio VitiVisor-a – učinio to otvorenim kodom. Kodom dostupan na GitHubu za bilo koga da ga koristi i u svojim tehnološkim proizvodima“, rekao je dr Knowling.

“Naš sistem predviđanja i savjetovanja daje prognoze onoga što će se vjerovatno dogoditi u vinogradu. Pronoze, koji će ključni ishodi vinograda vjerovatno biti na kraju sezone. On pravi ove prognoze u realnom vremenu na osnovu svih dostupnih podataka – baš kao i vremenska prognoza.

Pametna tehnologija za vinograde

“Naša platforma osigurava da VineLOGIC daje najbolja moguća predviđanja o tome do čega je vinogradaru stalo učeći iz svih dostupnih podataka u vinogradu.” Australijski proizvođači vina i vinogradari bore se sa jedinstveno teškim vremenskim uslovima i često im je teško predvidjeti optimalne rezultate – na štetu prinosa i kvaliteta. Vinogradar iz Riverland-a Ben Haslett, svršeni student Univerziteta u Adelaide-u i stipendist Nuffield koji vodi Woolenook Fruits at Murtho, objasnio je da australsko vinogradarstvo djeluje na vrlo konkurentnom svjetskom tržištu.

„Inputi kao što su radna snaga, struja, gorivo, troškovi usklađenosti, voda i đubrivo nisu jeftini inputi“, rekao je on. “Moramo biti konkurentni kako bismo optimizirali kvalitet i proizvodnju. To takođe znači da se brinemo o prirodnim dobrima zemljišta i vode kako bismo se na njih mogle osloniti generacije koje dolaze. “Da bismo to učinili, moramo proizvesti najbolji kvalitet i količinu vinskog grožđa po megalitru vode praćenjem i finim podešavanjem naših praksi i fizičkih inputa.”

Haslett je dodao da je tehnologija obezbijedila mehanizme za mjerenje čitavog niza faktora, ali podaci “koji se ne koriste za generisanje akcije su samo brojevi na stranici”. “Izazov je pronaći način da se svi ovi podaci determinišu kako bi se utvrdile uzročno-posljedične veze koje utiru put do optimalnog kvaliteta i proizvodnje”, rekao je.

„Ključ našeg uspjeha u proizvodnji hrane je mobilni pristup ovim podacima koji se mogu primijeniti… platforma koja koristi analitiku podataka kako bi pružila putokaz za optimizaciju. Dokazani sistem predviđanja i savjetovanja bit će veliki korak naprijed.”

Naslov orginala: Smart technology for vineyards. Izvor: https://winetitles.com.au/ . Objavljeno: 27.05.2022. Prevod: Dragutin Mijatović

POGLEDATI I:

Dobro je znati-ako niste znali? Rabelo čamci sa ravnim dnom se vjekovima koriste u Portugalu za transport boca vina Porto (i drugih vina) duž rijeke Douro načičkanim vinogradima sa obe strane rijeke?