Celada LB 400 – feromonski difuzor za borbu protiv grožđanog moljca

grožđe štetočine zastita loze

Celada LB 400 – feromonski difuzor. Suterra lansira na špansko tržište Celada LB 400, pasivni difuzor feromona za kontrolu grožđanog moljca (Lobesia botrana) u vinogradima na jednostavan, ekonomičan i efikasan način. Na ovaj način kompanija proširuje svoj katalog proizvoda za suzbijanje Lobesia botrana putem feromona.

Celada LB 400 - feromonski difuzor
Suterra lansira novi pasivni difuzor feromon za kontrolu grožđanog moljca na jednostavan, ekonomičan i efikasan način

Celada™ LB 400 je novi pasivni difuzor feromon, koji je lansirala Suterra. To je taktički alat za pravilno integrisano upravljanje štetočinama i njegova upotreba je pogodna za organsku poljoprivredu. Kompanija osigurava da se njen novi proizvod bori protiv moljca, poštujući korisnu faunu, sprečavajući pojavu sekundarnih štetočina. Kompatibilan je sa integrisanim upravljanjem štetočinama, ne ostavlja ostatke na grožđu, niti stvara otpornost i SIGFITO ga 100% može reciklirati.

Celada LB 400 je difuzor sa kontrolisanom emisijom feromona analognog onoj koju prirodno stvara ženka grožđanog moljca. Mikroporozna plastika koja sadrži feromon postepeno i konstantno ga oslobađa tokom primjene, značajno smanjuje mogućnost da mužjaci pronađu ženke, čime se izbjegava kopulacija, smanjuje populacija štetočina i šteta koju moljac proizvodi na grožđu.

Jednostavnije i održivije – Celada LB 400 – feromonski difuzor

Suterra je željela da istakne jednostavnost postavljanja svog novog pasivnog difuzora. Jednim ‘klikom’ postavlja se na žicu špalira. Jednako lako se može ukloniti na kraju sezone kako bi se reciklirala. Druga važna prednost je što mu je potrebna manja doza od drugih sličnih uređaja, oko 200 jedinica po hektaru. To štedi vrijeme ugradnje i broj uređaja potrebnih za zaštitu uzgojnog područja.

Nakon uspjeha koji su pokazali Puffer – aerosolni feromonski uređaj, i Subvert, – mikro inkapsulirani tekući feromon, Celada LB 400 je predstavljena kao održiviji, jednostavniji, ekonomičniji uređaj i bez ostataka na grožđu.

Celada LB 400 - feromonski difuzor
Izvor: https://blueberriesconsulting.com/lobesia-botrana/

Na ovaj način Suterra upotpunjuje svoj katalog sistema seksualne konfuzije u vinogradu (pri uzgoju stonog grožđe i proizvodnji vina), tako da svaki vinograd i grožđe mogu biti zaštićeni od Lobesia sa bilo kojim od ova tri modala: Checkmate Puffer LB, Subvert i Celada LB 400.

Izvor: https://www.tecnovino.com/ . Naslov orginala: Difusor pasivo de feromonas un nuevo dispositivo para combatir la polilla del racimo (Pasivni feromonski difuzor novi je uređaj za borbu protiv grožđanog moljaca). Objavljeno: januar, 2022. Pripremio: Dragutin Mijatović

POGLEDATI I: https://ovinu.info/stetnici-vinove-loze/     

Suterra • https://www.suterra.com/es/products/celada-lb400

Dobro je znati-ako niste znali? Moljci su u nekim vinogradarskim regijama najvažniji štetnici vinove loze (Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) i Žuti grožđani moljac (Eupoecilia/Clysia ambiguella). Mogu izazvati direktne štete na grozdu od 50-80%. Ne treba zanemariti činjenicu da i kod manje brojnosti gusjenice druge generacije indirektno otvaraju put uzročnicima truleži (siva plijesan – Botrytis spp.). Ove dvije vrste čine jednak tip šteta te se podjednako i suzbijaju. Gusjenice njihovih leptira oštećuju peteljkovinu, cvjetove i bobice vinove loze. Gusjenice izgrizaju bobice te često ostaje samo sjemenka (Izvor: https://www.syngenta.hr/).