Potrošači brinu o kategorijama vina preko znanje o vinu

region vinarstvo vino vinska kultura

Znanje o vinu. Uprkos smanjenju nivoa znanja o vinu, svjetski potrošači vina brinu više o kategorijama vina, navodi se u izvještaju Globalnog trenda o vinu, Wine Intelligence 2020. Globalni trendovi o vinu 2020, objavljeni ove sedmice, otkrivaju kako potrošači na glavnim svjetskim tržištima potrošnje vina postaju sve više uključeni u poznavanje vina. Suprotno tome, znanje potrošača o vinu smanjeno je, najvjerojatnije zbog smanjene potrebe za zadržavanjem činjenica i povećanog pristupa neposrednim informacijama iz ruke putem pametnih telefona. Među ključnim tržištima, Australija i Japan zabilježili su najveći rast uključenosti u kategorije vina u posljednjih pet godina.

U Japanu je procenat potrošača vina koji su visoko uključeni u poznavanje kategorija vina porastao sa 36% u 2015. na 41% u 2019. godini, s tim da je visoko involvirana populacija vina u Australiji porastala sa 30% na 36% svih odraslih ljubitelja pića na mjesečnom nivou. U međuvremenu, potrošači u Kini i SAD-u su doživjeli nagli pad u znanju o vinu između 2015. i 2019. godine. Za kineske potrošače opao je indeks znanja o vinu za 6 bodova sa 34,7 na 28,6, a američki potrošači zabilježili su sličan pad indeksa znanja sa 34,2 na 28,8. Indeks znanja o vinu-vinska inteligencija izračunava se na osnovu znanja potrošača o zemljama proizvođačima vina, vinogradarskim rejonima i vinskim brendovima i predstavlja se na skali  0-100, gde veći rezultat predstavlja više znanja o vinu.

Vrhunski ljubitelji vina

Jedno od konzistentnih otkrića na tržištima je da žene koje piju vino imaju barem isti ili čak viši nivo znanja o vinu, ali su često manje uključene u kategorije vina u odnosu na muškarce, posebno na tržištima engleskog jezika. U Velikoj Britaniji, 40% muškaraca koji piju vino vrlo dobro su uključeni u poznavanje kategorija vina, u poređenju sa samo 28% žena koje konzumiraju vino; ipak, indeks znanja o vinu u Velikoj Britaniji veći je kod ženske populacije (42,8) nego kod njihovih muških kolega (40,3).

Vrhunski ljubitelji vina ili oni koji potroše više od 15 USD mjesečno za vino, ne znaju mnogo više o vinu u odnosu na one koji nisu vrhunski ljubitelji vina. Bez obzira na to, vrhunski ljubitelji vina više su sigurni u vino od običnih potrošača vina, s tim što su vrhunski ljubitelji vina u SAD-u i Velikoj Britaniji postigli više od sedam bodova na indeksu znanja o vinu  (Wine Intelligence) u odnosu na ostale potrošače vina – na osnovu mjerenja u kojoj se potrošači osjećaju kompetentnim o njihovom znanju o vinu.

Lulie Halstead, izvršna direktorica Wine Intelligence, komentarisala je: “Do nedavno su mnogi ljudi smatrali vino složenim i zastrašujućim”. „Djelomično zahvaljujući informacijskoj revoluciji, povjerenje potrošača u vino ide uzlaznom putanjom, koja će čuti sve one proizvođače i vlasnike brendova koji mogu ponuditi visokokvalitetne proizvode uz uvjerljive priče o brendu.

„Čini se da je to posljedica toga da više ne trebamo nositi puno znanja u glavi – možemo biti više avanturisti bez puno prethodnih istraživanja. To će donijeti izazove već etabliranim proizvođačima vina i proizvodnim područjima, koja će se morati boriti više da zadrže svoju istorijsku dominaciju u domenu vinarstva.”

Pogledati i: https://ovinu.info/ne-razmisljajte-o-cinjenicama-poznavanje-vina/

Naslov orginala: Wine consumers are caring about wine category over knowledge. Izvor: https://winetitles.com.au/; Objavljeno: 22.01.2020. Prevod: Dragutin Mijatović. Ključne riječi: vino, kvalitet, znanje, potrošači