Precizno vinogradarstvo-kako?

vinogradarstvo

Precizno vinogradarstvo-kako? Precizna poljoprivreda (PP) ili (Precizna Agrikultura-PA) je koncept koji se razvija skoro trideset godina. Vinogradarstvo, kao vrlo specifičana grana, prati ovaj pokret, ali sa malo zakašnjenja. Zaista, Precizno vinogradarstvo (PV), koja je implementacija PP za vinograde, malo je teže postaviti. Prvi problem je specifičnost uzgoja, loza je višegodišnja biljka. Još jedan problem je tradicija, uglavnom u Francuskoj i Evropi uopšte. Zato je PV manje razvijeno na ovom kontinentu nego u novim oblastima proizvodnje grožđa, kao što su Kalifornija, Australija ili Novi Zeland.

Definicija preciznog vinogradarstva

Moto preciznog vinogradarstva može biti: “Korišćenje znanja o prostornoj promjenljivosti za donošenje boljih odluka“. Zaista, Precizno vinogradarstvo (PV), predstavlja pristup proizvodnji grožđa koji prepoznaje da produktivnost vinograda i pojedinih blokova unutar vinograda može biti znatno varijabilna. Stoga je upravljanje vinogradima određeno, a ne ravnomjerno implementirano na velikim područjima. Prema tome, cilj PV-a je da stekne veću kontrolu nad sistemima koji su u sebi promjenljivi, tako da svaka odluka o upravljanju ima povećanu šansu da isporuči željene ili očekivane rezultate u poređenju sa konvencionalnim pristupima upravljanja. PV se može posmatrati kao ciklični proces.

Ciklični proces Preciznog vinogradarstvaPrvi korak: Opservacija i prikupljanje podataka; Drugi korak: Tumačenje podataka i evaluacija ; Treći korak: Implementacija plana upravljanja

Precizno vinogradarstvo=Spajanje starog koncepta sa novim tehnologijama. Precizno vinogradarstva (PV) je fundamentalno i omogućava vingradarima i proizvođačima vina da naprave bolje informisane, određene menadžerske odluke za optimiranje performansi vinograda – maksimirajući prinos i kvalitet grožđa (izlazi); i minimizacijom troškova proizvodnje (ulazi) i uticaja na životnu sredinu. PV se zasniva na pretpostavci da postoje značajne varijacije unutar vinograda i precizno upravljanje prilagođeno lokalnim uslovima može smanjiti ovu varijabilnost i dovesti do povećanja prinosa i kvaliteta grožđa i vina.

Četiri ključne faze

Postoje četiri ključne faze za uspješnu primjenu PV u praksi za proizvođače grožđa i proizvođače vina:

  • Posmatranje;
  • Dodatne informacije;
  • Implementacija;
  • Tumačenje i procjena

Kroz sve četiri faze PV, tehnologije i aplikacije pružaju moćan alat za vlasnike vinograda da prilagode svoje postupke upravljanja vinogradima i odgovore sa visokim stepenom tačnosti prilikom upravljanja promjenama unutar njihovih vinograda.

Precizno vinogradarstvo – ciljevi

  • Odgovarajuće upravljanje nerazdvojivom varijabilnošću čokota
  • Povećanje ekonomske koristi (efikasnosti, poboljšani rezultati proizvodnje, veća profitabilnost i povrat investicija – ulaganja.
  • Smanjenje uticaja na životnu sredinu

Izrada pristupačnog PV. Za sveobuhvatno rješenje vinogradarstvo koristi najnaprednije tehnologije danas dostupne u pružanju korisnicima najsavremenijih mašina za berbu, GPS praćenje, mapiranje GIS-a, itd.

Strategije za vrhunski kvalitet. Implementacija PV pruža priliku proizvođačima grožđa da aktivno usvoje strategiju “premijere”. Puristi opisuju obavezu vinogradara kao “… da budu u stalnoj potrazi za najvišim mogućim kvalitetom”. Kvalitet je obično rezultat dugogodišnjeg posmatranja i iskustva. Precizno vinogradarstvo predstavlja promjenu paradigme u našoj trajnoj potrazi za najvišim mogućim kvalitetom. Ono ubrzava godine posmatranja i identifikuje varijable i precizne razlike kojima se može upravljati kako bi se promjenila kriva kvaliteta i prinosa.

 Idealna platforma. PV je savršena platforma za povezivanje vinogradarskih i ekonomskih informacija, odgovor na upravljanje vinogradima u upravljanju varijabilnosti i primjeni ovih novih alata i tehnika.

Izvor: http://www.tvsprecisionviticulture.com.au/Naslov orginala: How Precision Viticulture Works;  Objavljeno: 2009. University of Aberdeen, Scotland, UK: Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati i: https://ovinu.info/precizno-vinogradarstvo-ekonomska-korist/

Kroz četiri faze PV,