Nova aplikacija za pametne telefone

nauka prinos vinograd vinogradarstvo

Nova aplikacija za pametne telefone. ITHACA, Njujork – Inženjeri sa Univerziteta Cornell i biljni naučnici udružili su se kako bi razvili jeftini sistem koji omogućava vinogradarima da predviđaju prinose mnogo ranije u sezoni i preciznije od skupih tradicionalnih metoda.

Nova aplikacija za pametne telefone

Nova metoda omogućava uzgajivaču da koristi pametni telefon za snimanje video zapisa vinove loze dok vozi traktor ili šeta vinogradom noću. Vinogradari tada mogu otpremiti svoj video na server za obradu podataka. Sistem se oslanja na računarski vid za poboljšanje pouzdanosti procjena prinosa.

Procjena broja grozdova

Tradicionalne metode za procjenu broja grozdova često rade ručno radnici, koji broje podskup grozdova na čokotu, a zatim ih povećavaju kako bi se uzeo u obzir čitav vinograd. Ova strategija je naporna, skupa i neprecizna, sa prosječnim stopama grešaka u brojanju grozdova do 24% stvarnih prinosa. Nova metoda smanjuje te maksimalne prosječne stope grešaka za gotovo polovinu. “Ovo bi moglo biti stvarna promjena u igrama za male i srednje vinogradare”, rekla je Kirstin Petersen, docentica elektrotehnike i računarskog inženjerstva na Tehničkom fakultetu.

Petersen je koautor članka “Predviđanje broja grozdova pred cvjetanje u vinogradima”, baziranog na jeftinom računaru. Članak je objavljen u časopisu Frontiers in Agronomy. Jonathan Jaramillo, doktorant u Petersen-ovom laboratoriju, prvi je autor rada. Koautorica je Justine Vanden Heuvel, profesorica na Školi za integrativnu biljnu nauku o hortikulturi na Visokoj školi za poljoprivredu i prirodne nauke (School of Integrative Plant Science Horticulture Section in the College of Agriculture and Life Sciences).

Kada radnici ručno broje grozdove na čokotu, preciznost uveliko zavisi o tome ko broji. U eksperimentu su istraživači otkrili da se za panel od četiri čokota koja nose 320 grozdova, ručno brojanje kretalo od 237 do 309. Radnici će brojati grozdove grožđa u malom dijelu vinograda kako bi dobili prosječan broj grozdova po redu. Tada će vinogradari pomnožiti prosjek sa ukupnim brojem redova kako bi predvidjeli prinose za vinograd. Kada se brojevi grozdova pogrešno računaju, množenje samo dodatno pojačava netačna predviđanja prinosa.

Nova aplikacija za pametne telefone u vinogradu

Pokazali smo da bi u poređenju sa tehnologijom vinogradar morao ručno prebrojati 70% svog vinograda da bi stekao isti nivo povjerenja u predviđanju prinosa, rekla je Petersen, i niko to ne bi učinio. Visoko tehnološki precizni brojači robota postoje, ali koštaju više od 12.000 američkih dolara, što ih čini nedostupnima malim i srednjim vinogradarima. Još jedan nedostatak: grozdove broje kad su bliže sazrijevanju, kasno u sezoni, u septembru ili oktobru. Nova metoda broji grozdove od maja do juna.

Dobra predviđanja ranije u sezoni daju vinogradarima više vremena da djeluju na osnovu informacija, rekao je Jaramillo. Tada vinogradari mogu unaprijed predvidjeti radnu snagu i kupce. Ili, ako proizvode vino, mogu nabaviti pravu količinu opreme za njegovu proizvodnju i pakovanje. Ako se te stvari ne postave unaprijed, vinogradari mogu u posljednji trenutak stvoriti probleme i na kraju smanjiti dobit, rekao je Jaramillo.

Sada nekvalifikovani radnik može jednostavno voziti traktor gore-dolje u redovima pomoću pametnog telefona postavljenog na traktor. Iako se detalji javnog objavljivanja još uvijek razrađuju, istraživači će testirati aplikaciju na ljeto. Istraživači namjeravaju da ova aplikacija bude otvorenog koda, a komponente za mašinsko učenje postave se tako da korisnici jednostavno prenose svoj video na server koji će za njih obrađivati podatke.

Izvor: https://www.eurekalert.org/. Naslov orginala: New smartphone app predicts vineyard yields earlier, more accurately (Nova aplikacija za pametne telefone ranije i tačnije predviđa prinos u vinogradu). Slika: https://floridanewstimes.com/.  Objavljeno: 20.05.02021. by Coornell Universiy. Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati i: https://ovinu.info/precizno-vinogradarstvo-tehnologije-i-aplikacije/ i https://ovinu.info/tehnologije-u-preciznom-vinogradarstvu-pregled-stanja-vjestina/