Solaris

sorta

Solaris. Sorta vinove loze bijelog grožđa (takođe FR 240-75) kompleksni hibrid između Merzling x GM 6493 (Zarya Severa x Muscat Ottonel). Sadrži gene od Vitis amurensis, Vitis lincecumii, Vitis rupestris i Vitis vinifera. Hibridizaciju je 1975. obavio Norbert Becker (1937-2012) na Državnom institutu za vinogradarstvo u Freiburgu (Baden-Württemberg). Zaštita sorte odobrena je 2001. godine. Sorta Solaris ili njena početna populacija bila je partner u ukrštanju u šest novih na gljivice otpornih sorti Cabernet Cantor, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Galante, Monarch i Muscaris.

Solaris

Sorta koja rano sazrijeva (u Njemačkoj u avgustu i nakupi šećera oko 100°Oechsle), uglavnom je otporna na gljivične bolesti, ali posebno na plamenjaču. Stoga je čak preporučuje i radna grupa PIWI-International.

Sorta daje jaka, kiselo naglašena bijela vina sa izraženom voćnošću. Posebno je pogodan za sjeverne uslove. U Njemačkoj zauzima 66 hektara, od kojih je 37 u Baden-u. Sredinom 2009. vinarija Balthasar Ress sa sjedištem u Rheingau zasadila je sortu Solaris na ostrvu Sylt Solaris u Sjevernom moru, kojem pripada Schleswig-Holstein. Postoje i manji zasadi u Belgiji, Danskoj, Italiji, Švedskoj, Švajcarskoj (13 hektara) i Norveškoj. U 2010. godini evidentirano je ukupno 86 hektara vinogradarske površine (statistika Kym Anderson).

Pogledati i: https://ovinu.info/otporne-sorte-vinove-loze-piwi/

Naslov orginala: Solaris. Izvor: https://glossary.wein.plus/. Prevod: Dragutin Mijatović