Gamaret

sorta

Gamaret. Sorta vinove loze crnog grožđa (takođe Pully B-13) dobijena ukrštanjem sorti Gamay x Reichensteiner. Ukrštanje je 1970. godine obavio André Jaquinet iz Federalnog istraživačkog instituta Changins kod Nyon-a (Vaud, Švajcarska). Zaštita sorte odobrena je 1990. Nove sorte Garanoir i Mara nastale su od istih roditelja. Nakon toga sorta je bila ukrštana sa dvije nove sorte Divico (Gamaret x Bronner) i Divona (Bronner x Gamaret).

Gamaret


Ovo je sorta ranog zrenja, izuzetno je otporna na botrytis, ali je podložna na flavescence dorée i esca. Daje tamno obojena, taninska crvena vina sa začinjenim aromama. Sorta se uzgaja u Švajarskoj u kantonima Geneva, Vaud i Valais na ukupno 380 hektara. Ostali zasadi su u Francuskoj-Beaujolais (6 ha), Italiji (20 ha) i Njemačkoj (Württemberg). U 2010. godini evidentirano je ukupno 405 hektara površina pod vinogradima ove sorte (statistika Kym Anderson).

Čak se i najbolji uzgajivači grožđa suočavaju sa teškim izazovom: skepticizam prema novim sortama među mnogim vinarima i potrošačima koji dijele vjekovnu sklonost grožđu Vitis viniferia. Ali ukrštanje novih sorti nudi genetska rješenja za upravljanje štetočinama i bolestima, ekstremne hladnoće i klimatske promjene – potencijalno smanjenje računa za prskanje, troškove ponovne sadnje i druge gubitke.

Vrijedi pogledati i: https://ovinu.info/sorte-grozdja-za-uzgoj-u-regionima-sa-hladnijom-klimom/

Naslov orginala: Gamaret. Izvor: https://glossary.wein.plus/. Prevod: Dragutin Mijatović