Tehnologija vina

Tehnologija vina – Praktikum

grožđe podrumarstvo vinarstvo vino

Tehnologija vina. Sve faze u proizvodnji i prometu vina treba da budu praćene odgovarajućim kontrolama i provjerama. Počinje se sa praćenjem kvaliteta grožđa koje će biti upotrijebljeno za proizvodnju vina, a završava sa kontrolama kvaliteta vina koja se nalaze u prometu. Stručno osposobljeni
kadrovi i oprema neophodna za obavljanje osnovnih kontrolnih analiza potrebni su u svima
fazama vezanim za proizvodnju i promet vina, a obavezni su ih obezbijediti proizvodaci i
organizacije koje nadziru promet prehrambenih proizvoda. Kao i u drugim proizvodnjama,
pravilno vodenje tehnološkog procesa nemoguće je bez poznavanja osobina onog što se
proizvodi i njegovog trenutnog stanja. Za obavljanje delikatnijih analiza, ekspertiza, vještačenja i
sličnog postoje ovlaštene ili u novije vrijeme u skaldu sa odgovarajucim standardima
akreditovane enološke laboratorije koje svojim personalnim sastavom i tehničkom
opremljenošću mogu garantovati visoku tačnost obavljenih analiza. Zakonskim propisima
regulišu se nadležnosti registrovanih enoloških i enohemijskih laboratorija. Naravno, u domenu
enoloških laboratorija su i rutinske analize grožda i vina.

Tehnologija vina
https://www.pinterest.se/

Tehnologija vina. O važnosti sirovine za proizvodnju vina ne treba mnogo objašnjavati. Berba grožđa je jedna od vrlo bitnih komponenti u tom lancu.   Dr Milenko Blesić je u ovom Praktikumu pregledno i sistematski dao prikaz  dijela poslova u procesu proizvodnje vina.

PDF tekst Praktikuma preuzet je sa http://www.sraspopovic.com/  uz odobrenje autora.

Preuzmite PDF ovdje