Tehnologija vina – Praktikum

grožđe podrumarstvo vinarstvo vino

Tehnologija vina. O važnosti sirovine za proizvodnju vina ne treba mnogo objašnjavati. Berba grožđa je jedna od vrlo bitnih komponenti u tom lancu.  Sve faze u proizvodnji i prometu vina treba da budu praćene odgovarajućim kontrolama i provjerama. Počinje se sa praćenjem kvaliteta grožđa koje će biti upotrijebljeno za proizvodnju vina, a završava sa kontrolama kvaliteta vina koja se nalaze u prometu.  Dr Milenko Blesić je u ovom Praktikumu pregledno i sistematski dao prikaz  dijela poslova u procesu proizvodnje vina. PDF tekst Praktikuma preuzet je sa http://www.sraspopovic.com/ uz odobrenje autora.

Preuzmite PDF ovdje