Uloga vina u religiji

bog vina istorija vino vinska kultura

 Uloga vina u religiji. Tokom cijelog vremena vino je imalo ulogu u gotovo svemu, a religije nisu iznimka. Suprotno tome, neke religije poput islama zabranjuju pijenje vina ili bilo koje druge vrste alkohola u tom pogledu. U nekima vino igra značajnu ulogu.

Uloga vina u religiji

<U nekim granama hrišćanstva, sakramentalno vino igra sastavni deo “Svete pričesti” Božjeg života na zemlji.
Postoje istorijski podaci i dokazi koji ukazuju na činjenicu da se vino koristilo za vjerske ceremonije prije 6.000 godina u starom Egiptu. Visoki svećenici, faraoni, egipatske kraljevine, svi su pili vino i darovali vina svojim bogovima, kako bi izrazili svoju pobožnost. Jedan od tih bogova bio je Hathor, kojem su redovno darovali vino. Tokom njihovog “Dana opijenosti” (Day of Intoxication), to se događalo jednom mjesečno. Pili su velike količine vina, pjevali pjesme i plesali u zanosu. Zatim je tu bila Reneunetet, boginja žetve, koja je naredila da se uzgaja loza da bi se dobilo grožđe. Lokalni vinari u Egiptu redovno su odlazili u svetišta kako bi darovali svoje vino.

Dionysus

U antičkoj Grčkoj Dionysus je bio bog pozorišta i vina. Stari Grci su čak imali i festival posvećen vinarstvu; nazivali su “Oschophoria”. Tokom tog festivala mladići obučeni u ženske haljine putovali su od Dionizijevog hrama do hrama Atine. U drevnom Rimu, njihov bog vina i pozorišta, koji je bio ekvivalentan Dionysus-u, zvao se Bacchus. U njegovu čast, bilo je normalno potpuno se napiti pijući vino. Ponekad su čak dostigli točku opijenosti-omame. Upotreba vina u vjerske svrhe nije prestajala kod starih Grka ili Rimljana; nastavilo se sa hrišćanstvom. Vino je čak našlo svoj put u Bibliji. Vrlo često vino je povezano sa festivalima, Noah-ovim vinogradom nakon poplave, oslobađanje Lot-a i tako dalje. Onda trenutak kada je Isus pretvorio vodu u vino – opisano u Novom zavjetu.

Nadalje, vino u hrišćanstvu ima ogromnu ulogu i danas. Ponekad je ta uloga simbolična, a drugi put bukvalna. Na primjer, tokom pričesti vino predstavlja Isusovu krv koja se temelji na događajima koji su se dogodili za vrijeme Posljednje večere. Ali istodobno treba spomenuti da su i sveti Pavao i Isus negodovali i osuđivali-proklinjali pijanstvo. Nakon pada drevnih civilizacija, hrišćanstvo je nastavilo sa proizvodnjom vina. Čak i u mračnom vijeku (srednji vijek), monasi su nastavili obrađivati svoje vinograde i proizvodili su vino u svojim manastirima.

Judaizam i hinduizam

Judaizam je takođe uključio ispijanje vina u svojim ritualima i dobio je blagoslov. Za vrijeme njihovih festivala, kao i za vrijeme Sabbath, vino se blagoslovi i redovno se koristi. Od ranih dana judaizma vino se koristi za sva njihova vjerska slavlja i vjenčanja. Na primjer, za vrijeme Passover Seder-a potrebno je popiti četiri šolje vina. U isto vrijeme, isto kao u hrišćanstvu, osuđuje se pretjerano pijenje.

U hinduizmu ne postoji potpuna zabrana vina, ali njihovi redovnici nikada ne piju vino ili alkohol. Međutim, u tantri, koja je dio hinduizma, vino je prepoznato kao jedan od pet elemenata zemlje. Kao rezultat toga, vino se nudi tokom nekih vjerskih obreda. Ayurveda, koja je medicinska grana hinduizma, kaže da je ispijanje vina u medicinske svrhe prihvatljivo, pogotovo biljna vina. Ali naravno, sve dok je to umjerenost. Prekomjerno pijenje vina ili drugih vrsta alkohola osuđuje se i u hinduizmu.

U Sjedinjenim Državama vino i alkohol imaju burne odnose sa lokalnim vjerskim zajednicama. Kad su se protestantske crkve udružile sa organizacijama protiv ropstva i ženskim desnim organizacijama, pokrenule su pokret umjerenosti. Bili su toliko uticajni da su uspjeli zabraniti upotrebu alkohola u cijeloj zemlji. Uvođenjem 18. amandmana 1919. godine bilo je nezakonito proizvoditi i piti alkohol u Sjedinjenim Državama. To je označilo početak Zabrane (Prohibition) u kojoj je jedini alkohol dozvoljen za piće bilo vino, i to samo u vjerske svrhe.

Uloga vina u religiji – zabrana

<Tokom ere zabrane jedini alkohol koji je bilo dopušteno konzumirati bilo je vino u vjerske svrhe – dovoljno da me pretvori u pobožnog hrišćanina!
Samo su neke vinarije mogle proizvoditi vino koje je kasnije korišteno u vjerske svrhe. U tom su cilju vinarije morale imati posebne dozvole i bile su pod stalnim nadzorom. To je trajalo sve do 1.933. godine kada je Zabrana ukinuta i alkohol je ponovo postao legalan. Međutim, opšte je vjerovanje da je religija pomogla mnogim vinarima da ostanu u poslovanju tokom Zabrane.

Umjesto zaključka. Pravedno je reći da sve religije ne gledaju dobro na vino ili alkohol uopšte. Ali istovremeno, mnogi su uključili vino u svoje rituale i odobravali njegovu upotrebu. Međutim, njihovo odobrenje za ispijanje vina ograničeno je samo na umjerenu upotrebu. Sve što je izvan umjerenosti nije odobravano i često je osuđivano. Pogledati i: https://ovinu.info/vino-ne-pomaze-samo-srcu-vec-i-bubrezima/

Izvor: https://finewinemaster.com/; Naslov orginala: The role of wine in religion. Prevod: Dragutin Mijatović