Upravljanje čokotom, šta je to?

čokot grožđe kvalitet rezidba sorta vinograd vinova loza

Naslov orginala: Canopy Management – What is it (Upravljanje čokotom – šta je to?). Izvor: Sunlight Into Wine A Handbook for Winegrape Canopy Management by Richard Smart and Mike Robinson. Slika: https://www.wineaustralia.com/. Prevod: Dragutin Mijatović

Šta je krošnja čokota? Krošnja čokota (zavjesa) je nadzemni dio čokota formirana sistemom lastara, koji nose lišće, zaperke, vitice i grozdove, razvijenih iz kondira ili luka, na kraku ili kordunici debla čokota (jednom riječju stablo u širem smislu).


U vinogradu, krošnje su neprekidne kada se lišće susjednih čokota u redu prožma (dodiruje, isprepleće). Kada su kod čokota krošnje odvojene od susjednih čokota, nazivaju se nepovezane, isprekidane, zasebne). Guste ili nabijene krošnje imaju preveliku površinu lišća u krošnji i one su zasjenjene. Otvorene krošnje male gustine nisu zasjenjene. Sve krošnje imaju unutrašnji ili vanjski sloj lišća. Nemaju sve krošnje unutrašnje lišće, tj. one između dvije površine vanjskih listova. Gusta krošnja ima visok udio unutrašnjeg lišća.

Što znači upravljanje čokotom?

Održavanje – oblikovanje čokota uključuje niz tehnika kojima se mijenja položaj i broj lastara i grozdova u prostoru. Drugim riječima, upravljanje – održavanje čokota je manipulacija mikroklimom nadzemnog dijela čokota. Takođe, upravljanje čokotom može imati za cilj promjenu ravnoteže između zelenih lastara i razvoja grozdova.

Tehnike upravljanja – održavanja – oblikovanja čokota uključuju:

 1. zimska rezidba, utiče na buduće mjesto i gustinu lastara,
 2. prorijeđivanje ili uklanjanje lastara, utiče na gustinu lastara,
 3. ljetna (zelena) rezidba (skraćivanje, prevršivanje lastara) skraćuje dužinu lastara,
 4. devigoracija (pinciranje) lastara je cilj smanjenja dužine lastara i lisne površine,
 5. pozicioniranje (usmijeravanje) lastara određuje mjesto lastara u prostoru.
 6. uklanjanje lišća (djelimina defolijacija) povećava nivo osvjetljenja obično oko zone grozda, i
 7. promjene oblika naslona koji su obično dizajnirani za povećanje zelene površine čokota i smanjenje gustine zelene površine čokota.

Koje su prednosti upravljanja – održavanja čokota?

Prednosti se mogu sažeti kao:

 1. poboljšanje kvaliteta vina,
 2. poboljšanje prinosa vinove loze,
 3. smanjenje učestalosti nekih bolesti i
 4. smanjenje proizvodnih troškova, posebno olakšana primjena mehanizacije.

Kako se primjenjuju tehnike upravljanja – održavanja čokota?

Uzgajivači grožđa – vinogradari moraju odlučiti kada i gdje su potrebne primjene principa oblikovanja – održavanja čokota. Te se odluke obično donose tabla po tabla (sorta po sorta) u vinogradu. O čemu treba voditi računa, na šta obratiti pažnju na čokotu? Trebalo bi uočiti slijedeće:

 1. kako prepoznati probleme u krošnji čokota,
 2. kako odlučiti koje opcije (zahvate) koristiti i
 3. kako uspješno primijeniti te opcije.

Na ovaj način stičemo praktične aspekte upravljanja – održavanja – oblikovanja vinograda. Pogledati i:https://ovinu.info/osnovno-upravljanje-cokotom/