Virus vinove loze – GPGV

bolesti vinova loza

Virus vinove loze pinot gris ili Grapevine Pinot Gris Virus (GPGV) prisutan je u svim francuskim vinogradima, ali bolest sorte Pinot Gris iz koje potiče i danas je vrlo diskretna.

Virus vinove loze
Bolest pinot gris na sorti Pinot Gris (Aube 2017. godine).© IFV

Bolest pinot sivi zabilježena je u Italiji već 2003. godine na sorti Pinot Gris, odakle joj i ime dolazi. Gotovo deset godina kasnije, identifikovan je novi virus nazvan Grapevine pinot gris virus (GPGV) u vezi sa sortom na kojoj je otkriven. U Francuskoj je ovaj novi virus otkriven na sorti Merlot 2014. godine.

Prema istraživanjima provedenim u sklopu tekućeg francuskog istraživačkog projekta, od 1.700 analiziranih sorti u 2020. godini, 32% sorti nosi virus GPGV-a. “Ovaj novi virus otkriven je u svim vinogradarskim područjima Francuske. Nešto manji udio je na sjeverozapadu. Vrlo malo je prisutan u području Charentes”, primjećuje Anne-Sophie Spilmont, projektna inženjerka u IFV. Do danas, istraživanja provedena u Francuskoj pokazuju da su simptomi bolesti sivog pinota vrlo ograničeno u regiji. Većina izvještaja odnosi se na regiju Champagne, iako su to uglavnom simptomi na listu bez posljedica po proizvodnju. GPGV : état des lieux d'une virose émergente: Video: https://www.youtube.com/watch?v=wEXVN9N6KBg

Karakteristike

Simptomi i oštećenja

Simptomi sivog pinota su deformisani listovi koji pokazuju hlorotične ili mozaične promjene boje, asimetrija sa zadebljanjem nerava i ponekad grmolik izgled čokota sa skraćenim internodijama. Ovi se simptomi mogu zamijeniti sa oštećenjima od akarinoze, tripsa, ali i bolesti kratkih nodusa ili eutipiose. Simptomi su često prolazni: jasno vidljivi u maju i junu, stvaranje novih normalnih listova čini ih manje vidljivima, osim na teško zahvaćenim čokotima.

Hlorotične mrlje i deformacije lišća, https://www.sciencedirect.com/

Efekti na proizvodnju i kvalitet grožđa još uvijek nisu jasno identifikovani. Štetnost sivog pinota istražuje se u okviru francuskog istraživačkog projekta o GPGV-u. Zapravo ne znamo koliko je štetan i jedna od hipoteza u pogledu njegove štetnosti je da postoje određene varijante ovog virusa koje su virulentnije od drugih i povezane su sa sortama grožđa. Na primjer, u Italiji je na sorti kao što je Glera gdje je izražena siva bolest pinota, primijećeno da su grozdovi smanjeni na trećinu svoje normalne veličine.

Povoljni faktori

Iako sve sorte mogu biti zaražene virusom, sorte koje su identifikovne kao osjetljive na pinot gris bolest su trenutno sljedeće: Pinot Gris, Pinot Blanc, Pinot Noir, Gewurztraminer, Chardonnay, Glera, Sauvignonasse, Vermentino … ali podaci zavise od vinograda u kojima se bolest pojavila. “U Francuskoj najviše je pogođena regija Champagne sa simptomima na sortama Pinot Noir, Pinot Meunier i Chardonnay. Uspjeli smo primijetiti i izolovane simptome na nekoliko čokota u regionu ALsace i na jugu Francuske kod sorte Vermentino”, primjećuje Anne -Sofhie Spilmont. Suprotno tome, matičnjaci bi bili malo ili ne simptomatični, ali bi vjerojatno podloge prenijele virus na sortu koja je na njih kalemljena.

Prenošenje

GPGV virus prenosi Colomerus vitis, grinja iz porodice Eriophyidae, koja uzrokuje erinozu. I druge grinje ove porodice mogle bi biti uključene u prenos ovog virusa, naglašava Olivier Lemaire, istraživač (Inra, Colmar), jer je većina čokota asimptomatska, širenje virusa je teško kontrolisati i važan uzročnik širenja ovog virusa mogao bi biti biti biljni materijal (kalemi). Vinogradari će stoga morati naučiti živjeti sa ovim virusom pažljivo prateći njihove parcele. Virus GPGV prisutan je u mnogim vinogradima širom svijeta, u Kaliforniji, Čileu, Argentini, Italiji, Njemačkoj, Španiji, Portugalu, Švajcarskoj, Grčkoj …

Pogledati i: https://ovinu.info/bolesti-vinove-loze-plamenjaca-i-pepelnica/https://ovinu.info/bolesti-drveta-vinove-loze/

Izvor: https://www.reussir.fr/. Naslov orginala: Connaître le GPGV, virus de la vigne. Objavljeno: 23.02.2021. by I. Montigaud. Prevod: Dragutin Mijatović