Virus vinove loze – GPGV

Virus vinove loze pinot gris ili Grapevine Pinot Gris Virus (GPGV) prisutan je u svim francuskim vinogradima, ali bolest sorte Pinot Gris iz koje potiče i danas je vrlo diskretna.

Virus vinove loze
Bolest pinot gris na sorti Pinot Gris (Aube 2017. godine).© IFV

Bolest pinot sivi zabilježena je u Italiji već 2003. godine na sorti Pinot Gris, odakle joj i ime dolazi. Gotovo deset godina kasnije, identifikovan je novi virus nazvan Grapevine pinot gris virus (GPGV) u vezi sa sortom na kojoj je otkriven. U Francuskoj je ovaj novi virus otkriven na sorti Merlot 2014. godine.

Continue reading “Virus vinove loze – GPGV”

Kvarenja vina

Kvarenja vina. Dobro njegovano i zdravo vino je besprijekorne bistrine, dopadljive boje i karakterističnog okusa i mirisa. Međutim, zbog svog složenog sastava vino je podložno stalnim fizičkim ili biohemijskim promjenama.

Kvarenja vina
Acetobacter-uzročnik Ciknulosti vina

U uslovima pravilnog čuvanja i njege ove promjene pozitivno utiču na kvalitet vina i odvijaju se kao dio složenog procesa sazrijevanja vina. Kod čuvanja vina u uslovima kontaminirane prostorije, a posebno ”prljavih” sudova dolazi do njihovog kvarenja. Nepravilno čuvanje je najčešći uzrok pojave kvarenja vina.

Continue reading “Kvarenja vina”

Plasmopara viticola

Plasmopara viticola. Vinova loza-ekonomska i poljoprivredna vrijednost. Vinova loza (Vitis vinifera L.) je kultura velike ekonomske i poljoprivredne vrijednosti u cijelom svijetu. Međunarodna organizacija za lozu i vino (OIV) izvijestila je 2019. da je uzgoju ove kulture posvećeno preko 7 miliona hektara, što je rezultiralo globalnom proizvodnjom oko 78 miliona tona grožđa i 292 miliona hektolitara vina.

Plasmopara viticola

Međutim, proizvodnja ove veličine je moguća zahvaljujući masovnoj upotrebi pesticida za suzbijanje različitih bolesti koje mogu uticati na prinos grožđa. Zapravo, primjena pesticida temelji se na intenzivnoj poljoprivredi jer garantuje zaštitu od patogena, štetočina i korova. U nedostatku primjene pesticida, poljoprivrednici bi mogli doživjeti i do 40% proizvodnih gubitaka u jednoj godini.

Continue reading “Plasmopara viticola”

Bolesti vinove loze, plamenjača i pepelnica i …

Plamenjača i pepelnica. O bolestima vinove loze pogotovo plamenjača i pepelnica mnogo toga je rečeno i napisano. Ovo je samo mali prilog da nam slike približe nedaće sa kojima se susrećemo u vinogradu. Upoznajte pobliže na slikama simptome glavnih bolesti vinove loze. Možda neku i prepoznate. Ovdje na slici Pepelnica. 

Plamenjača i pepelnica

KRIPTOGAMNE BOLESTI

Plamenjača, Peronospora (Mildiou, Downy mildew, Plasmopara viticola). Plamenjača je izuzetno štetna bolest. Napada grozdove, posebno su štetni vrlo rani napadi, imaju direktan uticaj na količinu grožđa.

Continue reading “Bolesti vinove loze, plamenjača i pepelnica i …”