Prvi svjetski organski tretman protiv Pierceove bolesti

Organski tretman protiv Pierceove bolesti. Vinova loza je inokulirana. Grupa teksaških istraživača A&M razvila je bakteriofaga tretman od interesa i uticaja na uzgoj grožđa kao prvi svjetski organski lijek protiv Pierceove bolesti na vinovoj lozi.

Organski tretman protiv Pierceove bolesti

Fagi (bakteriofagi) – neprijatelji opasnih patogena – najveće su oružje prirode u borbi protiv štetnih bakterija. Fagi djeluju tiho i neviđeno, a uopšteno se rutinski uzimaju zdravo za gotovo.

Continue reading “Prvi svjetski organski tretman protiv Pierceove bolesti”

Gljivične bolesti vinove loze

Gljivične bolesti vinove loze. Mnogobrojne bolesti vinove loze nanose ogromne štete na grožđu uzgajanih sorti. Bilo da se radi o gljivičnim, bakterijalnim ili virusnim bolestima štete su nesagledive ako izostanu preventivne ili mjere hemijske zaštite. Kako neke od njih prepoznati, mogu poslužiti i slike 1, 2, 3, 4 i 5?

Plamenjača. Plamenjača se najčešće javlja na listu, cvasti i grozdu vinove loze. Da bi došlo do infekcije, obično kraj aprila i početak maja, potrebno je da se ispune određeni vremenski uslovi. To su temperatura vazduha 120C i kišni period 1 do 2 dana sa minimalno 11-12 mm kiše.

Continue reading “Gljivične bolesti vinove loze”

UV Robot ratuje protiv opasnosti u vinogradu

UV Robot. Oregon Winery Willamette Valley Vineyards izgradila je robota za borbu protiv pepelnice, koja ako se ne zaustavi može smanjiti prinos grožđa i do 95%.

UV Robot

ZID Vinskog svijeta je tu, ne da spasi svijet, već da spasi naše vino … što je gotovo ista stvar. Vodeći proizvođač vina Pinot Noir Willematte Valley udružio se sa kompanijom Saga Robotics. Oni su zajedno sa nizom naučnika sa univerziteta Cornell i Oregon, razvili novu održivu tehnologiju. Tehnologiju za borbu protiv ozbiljne vinogradarske prijetnje.

Continue reading “UV Robot ratuje protiv opasnosti u vinogradu”

Xylella fastidiosa – rasprava o riziku od biljnih bolesti

Xylella fastidiosa. Odjel za poljoprivredu, vodu i okolinu (The Department of Agriculture, Water and the Environment) bio je domaćin prvog internetskog foruma. Foruma sa industrijom i saveznim i državnim vladama radi razmatranja napretka Nacionalnog akcijskog plana za Xylella 2019–2029.

Xylella fastidiosa

Šef odjela za biološku sigurnost u Odjelu za poljoprivredu, vode i okolinu, Andrew Tongue, rekao je da je od vitalne važnosti da zadržimo zamah u naporima da Xylella ostane izvan Australije. “Xylella je jedna od najznačajnijih prijetnji i imamo sreću što nije prisutna u Australiji”, rekao je gospodin Tongue.

Continue reading “Xylella fastidiosa – rasprava o riziku od biljnih bolesti”

Bolesti debla vinove loze – 16 stvari koje trebate znati

Bolesti debla vinove loze. Kratki pregled o jednom od glavnih vinogradarskih izazova u svijetu kroz 16 tačaka.

1. Bolesti debla glavni su problem širom svijeta. Poznati vinogradar Richard Smart upoređuje bolesti debla sa filokserom u smislu da su bolesti sposobne da opustoše vinograd (vidi www.internationalwinechallenge.com/Canopy-Articles/grapevine-trunk-diseases-the-new-phylloxera.html).

Bolesti debla vinove loze

2. Izraz „bolest debla vinove loze“ prilično je nov, a prvi ga je krajem 1990-ih predložio Luigi Chiarappa. Zajedničko im je svima da su to bolesti drveta loze, često praćene folijarnim simptomima, koje oslabe i na kraju ubiju domaćina. Pronađeni su globalno i veliki su razlog za zabrinutost.

Continue reading “Bolesti debla vinove loze – 16 stvari koje trebate znati”

Virus vinove loze – GPGV

Virus vinove loze pinot gris ili Grapevine Pinot Gris Virus (GPGV) prisutan je u svim francuskim vinogradima, ali bolest sorte Pinot Gris iz koje potiče i danas je vrlo diskretna.

Virus vinove loze
Bolest pinot gris na sorti Pinot Gris (Aube 2017. godine).© IFV

Bolest pinot sivi zabilježena je u Italiji već 2003. godine na sorti Pinot Gris, odakle joj i ime dolazi. Gotovo deset godina kasnije, identifikovan je novi virus nazvan Grapevine pinot gris virus (GPGV) u vezi sa sortom na kojoj je otkriven. U Francuskoj je ovaj novi virus otkriven na sorti Merlot 2014. godine.

Continue reading “Virus vinove loze – GPGV”

Kvarenja vina

Kvarenja vina. Dobro njegovano i zdravo vino je besprijekorne bistrine, dopadljive boje i karakterističnog okusa i mirisa. Međutim, zbog svog složenog sastava vino je podložno stalnim fizičkim ili biohemijskim promjenama.

Kvarenja vina
Acetobacter-uzročnik Ciknulosti vina

U uslovima pravilnog čuvanja i njege ove promjene pozitivno utiču na kvalitet vina i odvijaju se kao dio složenog procesa sazrijevanja vina. Kod čuvanja vina u uslovima kontaminirane prostorije, a posebno ”prljavih” sudova dolazi do njihovog kvarenja. Nepravilno čuvanje je najčešći uzrok pojave kvarenja vina.

Continue reading “Kvarenja vina”

Plasmopara viticola

Plasmopara viticola. Vinova loza-ekonomska i poljoprivredna vrijednost. Vinova loza (Vitis vinifera L.) je kultura velike ekonomske i poljoprivredne vrijednosti u cijelom svijetu. Međunarodna organizacija za lozu i vino (OIV) izvijestila je 2019. da je uzgoju ove kulture posvećeno preko 7 miliona hektara, što je rezultiralo globalnom proizvodnjom oko 78 miliona tona grožđa i 292 miliona hektolitara vina.

Plasmopara viticola

Međutim, proizvodnja ove veličine je moguća zahvaljujući masovnoj upotrebi pesticida za suzbijanje različitih bolesti koje mogu uticati na prinos grožđa. Zapravo, primjena pesticida temelji se na intenzivnoj poljoprivredi jer garantuje zaštitu od patogena, štetočina i korova. U nedostatku primjene pesticida, poljoprivrednici bi mogli doživjeti i do 40% proizvodnih gubitaka u jednoj godini.

Continue reading “Plasmopara viticola”

Bolesti vinove loze, plamenjača i pepelnica i …

Plamenjača i pepelnica. O bolestima vinove loze pogotovo plamenjača i pepelnica mnogo toga je rečeno i napisano. Ovo je samo mali prilog da nam slike približe nedaće sa kojima se susrećemo u vinogradu. Upoznajte pobliže na slikama simptome glavnih bolesti vinove loze. Možda neku i prepoznate. Ovdje na slici Pepelnica. 

Plamenjača i pepelnica

KRIPTOGAMNE BOLESTI

Plamenjača, Peronospora (Mildiou, Downy mildew, Plasmopara viticola). Plamenjača je izuzetno štetna bolest. Napada grozdove, posebno su štetni vrlo rani napadi, imaju direktan uticaj na količinu grožđa.

Continue reading “Bolesti vinove loze, plamenjača i pepelnica i …”