Od čokota do vina: Juni – Godina dana u vinogradu i vinariji

Od čokota do vina: Juni. Juni je vrijeme velikih promjena u vinogradu. Početkom mjeseca čokoti vinove loze imaju kratke lastare (izdanke) sa tek začetim bobicama. Do kraja mjeseca lastari su skoro potpuno izrasli i imaju uočljive grozdove. Ovo je period brze diobe ćelija za bobice. Što se tiče grozdova, broj pojedinačnih ćelija unutar svake bobice […]

Nastavite sa čitanjem...

Prvi svjetski organski tretman protiv Pierceove bolesti

Organski tretman protiv Pierceove bolesti. Vinova loza je inokulirana. Grupa teksaških istraživača A&M razvila je bakteriofaga tretman od interesa i uticaja na uzgoj grožđa kao prvi svjetski organski lijek protiv Pierceove bolesti na vinovoj lozi. Fagi (bakteriofagi) – neprijatelji opasnih patogena – najveće su oružje prirode u borbi protiv štetnih bakterija. Fagi djeluju tiho i […]

Nastavite sa čitanjem...

Xylella fastidiosa – rasprava o riziku od biljnih bolesti

Xylella fastidiosa. Odjel za poljoprivredu, vodu i okolinu (The Department of Agriculture, Water and the Environment) bio je domaćin prvog internetskog foruma. Foruma sa industrijom i saveznim i državnim vladama radi razmatranja napretka Nacionalnog akcijskog plana za Xylella 2019–2029. Šef odjela za biološku sigurnost u Odjelu za poljoprivredu, vode i okolinu, Andrew Tongue, rekao je […]

Nastavite sa čitanjem...

Bolesti debla vinove loze – 16 stvari koje trebate znati

Bolesti debla vinove loze. Kratki pregled o jednom od glavnih vinogradarskih izazova u svijetu kroz 16 tačaka. 1. Bolesti debla glavni su problem širom svijeta. Poznati vinogradar Richard Smart upoređuje bolesti debla sa filokserom u smislu da su bolesti sposobne da opustoše vinograd (vidi www.internationalwinechallenge.com/Canopy-Articles/grapevine-trunk-diseases-the-new-phylloxera.html). 2. Izraz „bolest debla vinove loze“ prilično je nov, a […]

Nastavite sa čitanjem...

Kvarenja vina

Kvarenja vina. Dobro njegovano i zdravo vino je besprijekorne bistrine, dopadljive boje i karakterističnog okusa i mirisa. Međutim, zbog svog složenog sastava vino je podložno stalnim fizičkim ili biohemijskim promjenama. U uslovima pravilnog čuvanja i njege ove promjene pozitivno utiču na kvalitet vina i odvijaju se kao dio složenog procesa sazrijevanja vina. Kod čuvanja vina […]

Nastavite sa čitanjem...

Plasmopara viticola

Plasmopara viticola. Vinova loza-ekonomska i poljoprivredna vrijednost. Vinova loza (Vitis vinifera L.) je kultura velike ekonomske i poljoprivredne vrijednosti u cijelom svijetu. Međunarodna organizacija za lozu i vino (OIV) izvijestila je 2019. da je uzgoju ove kulture posvećeno preko 7 miliona hektara, što je rezultiralo globalnom proizvodnjom oko 78 miliona tona grožđa i 292 miliona […]

Nastavite sa čitanjem...

Bolesti vinove loze, plamenjača i pepelnica i …

Plamenjača i pepelnica. O bolestima vinove loze pogotovo plamenjača i pepelnica mnogo toga je rečeno i napisano. Ovo je samo mali prilog da nam slike približe nedaće sa kojima se susrećemo u vinogradu. Upoznajte pobliže na slikama simptome glavnih bolesti vinove loze. Možda neku i prepoznate. Ovdje na slici Pepelnica.  KRIPTOGAMNE BOLESTI Plamenjača, Peronospora (Mildiou, […]

Nastavite sa čitanjem...