18 teza o rezidbi vinove loze

rezidba vinova loza

O rezidbi vinove loze. Rezidba vinove loze je obavezna i neizostavna ampelotehnička mjera u uzgoju vinove loze.

O rezidbi vinove loze

Rezidbom se na čokotu ostavlja određeni broj okaca na kondiru ili luku, čime se reguliše količina i kvalitet grožđa, porast i sazrijevanje lastara.

Evo nekoliko zapažanja iz prakse o rezidbi vinove loze kako to drugi vide

 1. Pri preopterećenju čokota okcima smanjuje se dužina i debljina lastara. Lastari sporije rastu, a rodnost se pogoršava.
 2. Ako je korijenov sistem oštećen, potrebno je smanjiti opterećenje čokota smanjenjem broja okaca pri rezidbi.
 3. Kada se formira novi krak uz pomoć jalovaka, na tom mjestu ne bi trebalo biti većih rana jer bi takav krak brzo uginuo.
 4. Kada je čokot opterećen okcima ili kada su krakovi oštećeni ili stari, počinju se razvijati izdanci iz spavajućih pupova na glavi (deblu) čokota. Kao rezultat toga, rast na takvim kracima je slab, grozdovi i bobice su male. U tom slučaju, kraci se moraju zamijeniti.
 5. Da bi se povećalo opterećenje manje rodnih evropskih sorti sa malim grozdovima, koristi se srednja dužina rezidbe rodnih lastara.
 6. Ostavljanje više rodnih lastara kraće dužine na čokotu omogućava veće prinose, za razliku od manje rodnih lastara veće dužine. Promjenom dužine rezidbe može se promijeniti kvalitet grožđa.
 7. Za visokorodne sorte sa velikim grozdovima najbolje je primjeniti kratko orezivanje. Što su grozdovi veći, to se kraće režu rodni lastari.
 8. Vrlo dugom rezidbom rodnih lastara smanjuje se kvalitet grožđa. Grozdovi su manje atraktivni.

Još nekoliko zapažanja iz prakse o rezidbi vinove loze

 1. Sa smanjenjem dužine rezidbe rodnih lastara i opterećenja okcima, bobice su znatno boljeg okusa.
 2. Kod sorti sa visokom kiselošću i malim udjelom šećera, omjer se može povećati u korist šećera skraćivanjem rodnih lastara.
 3. U evropskih sorti grožđa najotpornija okca na mraz nalaze se u srednjem dijelu rodnog lastara (od 5 do 10 okca).
 4. Kod bujnih orijentalnih (srednjeazijskih) sorti u uslovima sa dovoljnom sumom aktivnih temperatura (obično visokih), najrodnija su okca od 10 do 20. nodusa
 5. Da bi ostvarile svoje velike potencijale, stabilnim, bujnim sortama potrebni su razvijeniji uzgojni oblici sa dužinom rodnih lastara orezanih na 10-15 okaca.
 6. Većina sorti otpornih na mraz, i sorte koje se gaje u stakleniku, odlikuju se velikom rodnošću donjih okaca na lastaru. Ova karakteristika se mora uzeti u obzir prilikom formiranja uzgojnog oblika. Dozvoljena je kratka rezidba na 3-6 okaca.
 7. Dugi debeli lastari (debeli lastari sa nedovoljno drvenastog dijela, sa velikim udjelom srži, dugih internodija) nisu pogodni za ostavljanje kao rodni elementi, manje su rodni, zimi su manje otporni i podložniji ljetnoj suši.
 8. Kod bujnih sorti, kada se u rodnom čvoru ostave dva rodna elementa ostavlja se i jedan kondir za zamjenu. Isto kao u slučaju normalnog formiranja uzgojnog oblika.
 9. Ako se na kondiru za zamjenu nije razvio niti jedan izdanak ili su se razvili slabi, tada se mora formirati novi rodni čvor sa rodnim elementima na nižem izraslom lastaru koji se razvio na prošlogodišnjoj rodnoj lozi.
 10. Ako se na kondiru za zamjenu razvije samo jedan izdanak, tada se taj lastar ponovno orezuje na kondir za zamjenu, a za rod se oreže lastar koji se razvio na prošlogodišnjem rodnom lastaru.

Pogledati i: https://ovinu.info/osnove-rezidbe/

Naslov orginala: 18 тезисов про обрезку винограда (18 teza o rezidbi vinove loze). Izvor: https://agrarnyisector.ru/. Objavljeno: 20.05.2013. Prevod: Dragutin Mijatović