Bioenergetsko vinogradarstvo

Bioenergetsko vinogradarstvo i vinarstvo

ezoterizam vinarstvo vinogradarstvo

Bioenergetsko vinogradarstvo. Termin bioenergetsko odnosi se na proizvodni oblik u proizvodnji grožđa i vina (principi i opšte informacije), kao uvod u složenu materiju ekološkog vinogradarstva. Ezoterika u vinarstvu – bioenergetsko vinogradarstvo podrazumijevaju poznavanje bioenergetike i bioenergetski kriterijuma. Bioenergetika je grana biologije, ekologije, biofizike i biohemije koja se bavi pretvaranjem energije u živim strukturama. Kriterijumi kao što su uticaj svjetlosti, vibracije (muzički talasi), mjesečeve mijene i položaj planeta posebno se koriste u vinogradarstvu za BioBalance. Mjere biološke ili integralne zaštite biljaka primjenjuju se u vrlo strogom kontekstu.

Bioenergetika – Bioenergetsko vinogradarstvo

Bioenergetika je grana biologije, ekologije, biofizike i biohemije koja se bavi pretvaranjem energije u živim strukturama. U užem smislu, to je nauka o snabdijevanju energijom i energetskom bilansu živih ćelija. Osnova bioenergetike su zakoni hemije i fizike, posebno termodinamike. Većina životnih procesa na Zemlji temelji se na fotosintezi i upotrebi sunčeve svjetlosti kao izvora energije. U svim ćelijama je energija konverzacije, toplota se proizvodi kao otpadni proizvod. Univerzalni oblik energije koja se brzo oslobađa u živim ćelijama i regulator za biohemijske procese je ATP (Adenozin trifosfat). Svi ovi aspekti su naučno dokazani. Pored toga, međutim, postoje i bioenergetski koncepti na području znanstvenog ruba unutar ezoterizma.

Frankonski vinogradari su 2005. godine osnovali udruženje za promociju “bioenergetsko vinogradarstvo” zasnovanog na “Codex naturalis Schätzlein”. Sjedište udruženja je u Eibelstadt-u (Franconia). Treba imati na umu da svi principi ili postupci ne odgovaraju naučnim kriterijumima, a neki nisu nesporni. Bioenergetsko vinogradarstvo podrazumijeva upotrebu prirodne bioenergije, pri čemu se pretpostavljaju energije dostupne u prirodi.

Bioenergetski kreterijumi

Udruženje se poziva na Hildegard von Bingen (1098-1179), koja je, između ostalog, opisala upotrebu energije iz minerala i dragog kamenja. Vino se shvata kao najstarije kulturno dobro čovječanstva koje se mora proizvoditi u skladu sa prirodom. Bioenergetsko vinogradarstvo zasniva se na ekološkim principima, dopunjeno ili ojačano posebnim bioenergetskim kriterijumima. Uticaj svjetlosti i vibracija (npr. muzički talasi) posebno se koriste u vinogradarstvu za BioBalance. U vinogradu se mora izbjegavati stres za lozu i grožđe. Strogo se izbjegava upotreba mašina u odnosu na lozu i tlo. Ručni rad je stoga jasan princip, posebno tokom berbe grožđa.

Nisu dopuštene metode aromatizacije, aditivi i namjerno dodavanje stranih tvari (drvo…). Nisu dopuštene metode genetskog inženjerstva i metode koje mijenjaju identitet vina ometajući njegovu molekularnu strukturu. Ne smiju se dodavati bakterije, enzimi ili kvasci. Vinogradar takođe mora biti u harmoniji sa sobom i svojom okolinom (posebno sa svojom porodicom). Samo oni koji sami “harmonično vibriraju” mogu prenijeti BioBalance (kraj citata).

Međutim, treba napomenuti da “harmonija vibracija” i “BioBalance” nisu naučno priznati pojmovi. Nadalje, vino proizvedeno prema ovim smjernicama nije automatski organsko vino. Preduslovi za to su certifikacija kao organska farma, kao i poštivanje pravila i ograničenja za organsku proizvodnju vina. Nakon godina pregovora između država članica, od 2012. godine na snazi je uredba EU. Ovo je uredba sa preciznim pravilima za vinograde. Za razliku od ranijih propisa, sada pravila važe i za podrume za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom. Mjere biološke ili integralne zaštite biljaka primjenjuju se u vrlo strogom kontekstu. Bioenergetsko vinogradarstvo je takođe slično orijentisano, ali je zbog pojedinačnih metoda (mjesečeve faze i položaja planeta) takođe neosporno biodinamičko vinogradarstvo. Međutim, oba oblika proizvodnje često se kombinuju i smatraju se jednakim. Treći (sledeći) naučno kontroverzni oblik proizvodnje je organsko vinogradarstvo.

Vidjeti i: Ezoterizam u proizvodnji vina-1

Naslov orginala: Esotericism in wine making-Bioenergetic viticulture (Ezoterika u vinarstvu – bioenergetsko vinogradarstvo) . Izvor:  https://glossary.wein.plus/. Pripremio: Dragutin Mijatović